НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

14.1,3. Передавання або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю державиСуспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 330 КК України, полягає у передаванні або збиранні з метою передачі іноземним організаціям, підприємствам, установам або їх представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства (ч. 1 ст. 330 КК), чи інших відомостей іноземним організаціям, які можуть їх використати на шкоду інтересам України.
За ч. 1 ст. 330 КК кваліфікуються збирання відомостей, що становлять службову таємницю, і передача їх іноземній організації.
Предметом злочину, передбаченого ст. 330 КК, визнаються: а) економічні, науково-технічні, б) інші відомості, що є конфіденційною інформацією, яка є власністю держави.

Діяння, передбачене ч. 1 ст. 330 КК, вчинене повторно, або з корисливих мотивів чи за попередньою змовою групою осіб або якщо воно спричинило тяжкі наслідки для інтересів держави, кваліфікується за ч. 2 ст. 330 КК.
Вчинюється діяння, передбачене ст. 330 КК, умисно.^
Відповідальними за збирання і передачу відомостей які становлять службову таємницю, можуть бути л особи, яким ці відомості були довірені або стали по службі чи роботі.
516

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "14.1,3. Передавання або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави"
 1. 5.2.19. Порушення недоторканності приватного життя
  абороняє втручання у особисте і сімейне життя громадянина. Частина 2 цієї статті Конституції забороняє збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Стаття 182 КК визнає приватне життя громадянина об'єктом кримінально-правової охорони і передбачає відповідальність за незаконне збирання будь-яким способом, зберігання, використання або поширення,
 2. 7.33. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю
  або використання у будь-якій мірі таких відомостей на шкоду конкурентам. Невдала спроба зібрати такі відомості чи використати їх кваліфікується як замах на вчинення цього злочину за ст. 15 і ст. 231 КК, якщо така спроба не заподіяла істотної матеріальної шкоди суб'єктові підприємницької діяльності, відомості про якого були зібрані чи використані. Істотною вважається матеріальна шкода (заподіяна
 3. 7.34. Розголошення комерційної таємниці
  або розпорядженні окремих идичних чи фізичних осіб і можуть поширюватися лише з дозволу цих осіб. 335 Кримінальній відповідальності за незаконне розголошення комерційної таємниці підлягають лише спеціальні суб'єкти, тобто особи, яким відомості, що становлять комерційну таємницю, стали відомі у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю і які юридично зобов'язані зберігати ці відомості.
 4. 8.3. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
  або перекручення є: а) відомості про екологічний стан, тобто інформація про стан радіоактивного та іншого забруднення води, повітря, продуктів харчування тощо, який негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ; б) відомості про стан захворюваності людей у райо нах з підвищеною екологічною небезпекою. Суб'єктами злочину є посадові особи, які відповідальні за збирання,
 5. 14,1.1, Розголошення державної таємниці
  або стали відомі у зв'язку з використанням службових обов'язків, за відсутністю ознак державної зради або шпигунства. Суб'єктивно розголошення державної таємниці може бути умисним (при похвалі, намірі виказати свою поінформованість) і необережним, необачним. Відповідальними за розголошення державної таємниці можуть бути лише особи, яким ці відомості були довірені або особи, яким ці відомості
 6. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  або неодноразовості вчинення таких злочинів, вчинення їх систематично чи у виді промислу. Такими є частини 2 статей 152, 185, 186, 187, 199, 205, 208, 313, 315, 319, 320, 332, 368, ч. 1 ст. 303 КК та деякі інші. Ці кримінально-правові норми не можуть застосовуватися до одиничних злочинів, оскільки їх обов'язковими ознаками згідно з законом є вчинення діяння повторно, неодноразово чи систематично.
 7. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  або іншими предметами з метою звернути їх у свою власність. Немає ніяких підстав вважати ознакою розкрадання вилучення майна у власника, оскільки така його властивість визначається заволодін-ням майна, яке без вилучення неможливе. Суспільна сутність розкрадання полягає в тому, що злочинець ставить себе на місце власника. І якщо злочин не буде викрито, то злочинець володітиме і використовуватиме
 8. 6.6. Кваліфікація привласнення, розтрати та розкрадання чином зловживання посадовими повноваженнями
  або в оперативному управлінні. Відносно цього майна винний був наділений певними повноваженнями (розпоряджання, управління, доставляння, зберігання, продаж, використання для певної роботи чи для певної мети тощо). За цією ознакою даний злочин відрізняється від інших розкрадань, при яких винний чи зовсім не має ніякого відношення до майна, або має до нього лише доступ за характером роботи, чи йому
 9. 6.7. Кваліфікація шахрайства
  або протизаконне набуття права на нього способом обману чи зловживання довір'ям. Від інших форм розкрадання шахрайство відрізняється способом заволодіння чужим майном чи правом на майно: для цього винний застосовує обман чи зловживає довір'ям потерпілого (володаря, власника майна чи його охоронця). Обман - це введення в оману потерпілого чи володаря майна способом повідомлення йому неправдивих
 10. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  або 3) виконати на користь винного будь-які дії майнового характеру, що супроводжується погрозою: а) застосувати насильство до потерпілого чи володаря, охоронця майна або до близьких їм осіб (погроза вбити, заподіяти тілесні ушкодження); б) розголосити відомості, які ганьблять потерпілого, володаря чи охоронця майна або близьких їм осіб; в) пошкодити або знищити майно потерпілого, володаря чи
 11. 15.22. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
  або неможливим і лише з дозволу суду. У всіх інших випадках використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації буде незаконним. Згідно з Законом України «Про оперативно-роз-Шукову діяльність» оперативні підрозділи мають право негласно знімати інформацію з каналів зв'язку, контролювати телеграфно-поштові відправлення, проникати у Житлові та інші приміщення громадян з метою
 12. 5.3. Предмет злочину
  або з приводу яких здійснюється злочин, або впливаючи на які, винний посягає на суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом. Так, викрадаючи вогнепальну зброю (ст. 262 КК), суб'єкт здійснює посягання на громадську безпеку (основний безпосе- редній об'єкт) і на власність (додатковий безпосередній об'єкт). Це посягання матеріалізується шляхом незаконного заволодін- ня предметом
 13. 6.2. Суспільно небезпечне діяння
  аборону закону про кримінальну відповідальність, а тому є кримінально-протиправною. Докладніше про суспільну небезпечність діяння та його протиправність йшлося при розгляді ознак злочину. Діяння може визнаватися кримінально караним, якщо воно є виявом волі. Діяння, в якому немає вияву волі, вчинене, наприклад, внаслідок нездоланної сили, фізичного примусу, не може утворювати об'єктивну сторону
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш