НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

14.6. Соборне уложення 1649 р. та його загальна характеристика

Під натиском дворянства в умовах бурхливих соціальних заворушень у 1648 р.
розпочинається підготовка нового зводу законів, який мав взяти до уваги станові інтереси землевласників і посадської верхівки та сприяти подальшому зміцненню самодержавного ладу. Над його підготовкою працювала спеціально створена комісія "Приказ князя та ближнього боярина Миколи Івановича Одоєвського". Нове Уложення було прийняте під час роботи Земського собору 1648-1649рр.усічні 1649р. Це був, фактично, універсальний кодекс законів феодального права, що не мав аналогів у попередній законотворчій роботі.

102

За структурою Уложення поділялося на 25 глав і 967 статей (про масштабність цього акта свідчить довжина стовбчика (сувою), на якому викладено його зміст, - 309 м).

Джерелами Уложення, що було засадничим законом російського самодержавства аж до середини XIX ст., стали Судебники 1497 і 1550 рр. та нормативна база візантійського й литовського законодавства, указні книги приказів, царські укази, рішення Земських соборів, Стоглав. В Утюженні регламентувалися буквально всі сфери державного та суспільного життя, зокрема, судово-адміністративні, соціально-економічні, військові, духовні й навіть сімейні відносини. Особлива увага приділялася охороні "честі та здоров'я государя", царської влади, представників "государевого двору", церкви.

Загалом, більшість законодавчих норм Соборного уложення 1649 р. було розроблено в інтересах дворянства, вони сприяли його консолідації як основного опертя самодержавства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "14.6. Соборне уложення 1649 р. та його загальна характеристика"
 1. 14.4. Право Росії періоду станово-представницької монархії
  соборних рішень, поділеного на 100 глав), документи, що підтверджували ліквідацію системи кормління (наприклад, Мединський губний наказ 1555 р.) і земських управлінських органів. В основу Судебника 1550 р. був покладений Судебник 1497 р. Однак у нього внесено нові статті про феодальне землеволодіння, губне та земське управління, більш детально регламентувався розшук "лихих людей", судовий
 2. 11.7. "Швабське зерцало"
  уложення (кодекс) - "Кароліну". Його назва походить від імені імператора Карпа V (1500-1558). Це Уложення мало яскраво класовий феодальний характер і було спрямоване на залякування простого люду та жорстоке придушення будь-яких виступів проти феодального ладу. За більшість злочинів як основний вид покарання передбачалася смертна кара, що могла бути простою (відсікання голови мечем або повішання)
 3. Нормативные акты, утратившие силу. 1.38.
  1649 года: Текст, комментарии. // Под ред. А.Г. Маньковой, Г.В. Абрамовича, Б.И. Миронова, В.М. Пансяха. Ленинград, 1987 г. 1.49. Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987 г. 1.50. О разрешении частных заведений с неазартными играми»: Постановление Совета народных Комисаров № 651 от 11 августа 1922 года // СУ РСФСР.
 4. Выводы:
  1649 г.) Свод законов 1832 г. предусматривал три вида приговора: обвинительный, оправдательный и об оставлении в подозрении. Постановление оправдательного приговора было возможно лишь при полном отсутствии улик. Если против подсудимого было собрано недостаточно доказательств для постановления обвинительного приговора, то при наличии хотя бы нескольких улик суд оставлял его в подозрении.
 5. 17.2. Статті конфедерації 1781 р.
  його функції покладалися на Комітет штатів, котрий утворювався з представників від кожного штату (по одному). Однак Комітет, порівняно з Конгресом, мав обмежені права. Проголошений союз штатів був слабким, оскільки: - не існувало загального бюджету союзу; - Конгрес не мав права укладати торговельні угоди з іншими державами, запроваджувати митні тарифи, вводити інші податки для потреб
 6. 1.1. Предпринимательство на Руси с IX до XIX в.
  1649 г. Оно представляло собой кодификацию всех основных отраслей законодательства. Появлению этого важного документа предшествовала социальная и политическая напряженность. Критическим моментом стал очередной московский бунт 1648 г., закончившийся созывом в июле 1648 г. Земского собора, где и была сформирована комиссия для подготовки Уложения. В январе 1649 г. комиссией во главе с князем Н.О.
 7. 7.1. Поняття суб'єкта злочину та його ознаки
  його вчинила. Тому суб'єкт злочину є обов'язковим елементом складу злочину. Згідно з ч. 1 ст. 18 КК суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність. Отже, в загальному розумінні суб'єкт злочину - це і є злочинець. У вузькому, кримінально-правовому значенні - це особа, здатна нести кримінальну
 8. 11.4. Рецидив злочинів
  його прояві, тобто при відсутності судимості за попередній злочин, бо це є проявом фактичної повторності або сукупності злочинів. Рецидив можливий тільки протягом строку наявності у особи правового статусу судимості за попередній (попередні) злочин. Закінчення стану судимості внаслідок її погашення або зняття означає, що людина вважається несудимою і при вчиненні нею нового злочину в жодному
 9. 10.6. Джерела права середньовічної Англії
  його основу було покладено практику королівських роз'їздних судів, які три-чотири рази на рік виїжджали у провінцію та здійснювали правосуддя. Повертаючись у резиденцію, вони складали протоколи, з яких потім відбирали найбільш вдалі та вмотивовані рішення. Саме так створювалося "загальне право", що було неписаним і єдиним для всієї Англії. Норми "загального права" фіксувалися записами мотивованих
 10. 15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)
  1649 р.
 11. Попелюшко Василь Олександрович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2004

 12. 11.10. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден
  його виконати, утворює об'єктивну сторону складу злочину і кваліфікується за ст. 285 КК. Відповідальності за діяння, передбачене ст. 285 КК, підлягає лише капітан судна чи особа, яка виконувала його
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш