НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяРозслідування злочинів → 
« Попередня Наступна »
ВАЛЛАСК Олена Володимирівна . Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006 - перейти до змісту підручника

150 3.3. Короткі типові програми початкового етапу розслідування посягання на підприємство, як майновий комплекс

Розслідування злочинів, якi характеризуються як «корпоративне захоплення», вимагає не тільки глибоких знань у сфері цивільного та комерційного права, а й уміння їх застосувати на практиці.
Розроблені дисертантом короткі типові програми допоможуть певною мірою полегшити роботу слідчого в цьому відношенні.

У програмах вказані загальні завдання, які необхідно вирішити слідчому, намічені напрями пошуку необхідної інформації, а також заходи, які йому слід зробити для вирішення поставлених завдань. Це значною мірою гарантує повноту вивчення обстановки та інших обставин, які підлягають встановленню.

Короткі типові програми дослідження події з ознаками злочину, що характеризується як «корпоративне захоплення», призначені для використання на початковій стадії розслідування в умовах, коли слідчий володіє далеко неповною інформацією, отриманою з різних джерел. Розроблені дисертантом програми не припускають подальшого прогнозування результатів дій слідчого, а також поведінки запідозрених осіб, свідків та інших осіб. Вони побудовані на основі типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, виділених автором в результаті проведеного аналізу судово-слідчої практики, а також анкетування та усного опитування співробітників правоохоронних органів, які проводять розслідування розглянутих злочинів і підтримуючих за даними кримінальних справах державне обвинувачення. Програми різняться залежно від джерела надходження інформації про підготовлюваний або вчинений «корпоративному захопленні» - від акціонера або з контролюючих органів.

151

1. Коротка типова програма дослідження події з ознаками злочину, що характеризується як «корпоративне захоплення», інформація про скоєння якого або підготовці до його скоєння отримана від

акціонера (ів)

Проведення ситуація. До правоохоронних органів надійшла заява від громадянина про розкрадання його акцій невідомими особами або передбачуваним суб'єктом злочину. Можливі такі варіанти слідчої ситуації.

Варіант 1. Із заяви потерпілого випливає, що, оіселая реалізувати своє право на отримання інформації, акціонер (заявник) зажадав у керівників АТ надати йому річні звіти про фінансово-господарської діяльності за останні три роки, а також протоколи загальних зборів акціонерів на останній рік для ознайомлення, однак йому відмовили в отриманні інформації пославшись на те, що він не є акціонером. Звернувшись до реєстроутримувачу, заявник обнаружш запис в реєстраційному журналі про перехід права власності на його акції до інших осіб.

Варіант 2. Громадянин повідомив до правоохоронних органів, що імовірно розкрадання його акцій шляхом шахрайства було скоєно іншими акціонерами АТ ши третіми особами. Можлива ситуація, коли зазначені особи пропоную потерпілому продати акції за вигідною ціною, а після укладення договору про купівлю-продаж акцій, які відмовилися від його виконання в частині оплати ціни акцій, зазначеної в договорі. Потерпілий надав дані зазначених осіб, примірник договору про купівлю-продаж цінних паперів, виписку з реєстру акціонерів про наявність у нього права власності на акції.

1 Справа № 1-851-2004-1. Порушено 01.12.2004г. за пп. «А», «б» ч.З ст. 159, ч.1 ст. 327, ст. 315 КК РФ. Група осіб за попередньою змовою у складі 3-х чоловік підробила договір купівлі-продажу 617540 акцій вартістю 100 руб. кожна між ЗАТ «Твер-Пиво» ЛТД та ТОВ «Брау-Сервіс», представили недостоверен ний звіт про оцінку ринкової вартості акцій від ТОВ «Андрєєв капіталь», підробили протокол засідань членів ради директорів ЗАТ «Твер-Пиво», на якому приймалося рішення про продаж акцій ЗАТ, заві рили заднім числом у нотаріуса підписи на договорі купівлі-продажу без присутності представників орга нізації. Потім А. і К. склали звернення до Ощадбанку (заставодержатель цінних паперів ЗАТ) з проханням дати згоду на їх продаж і отримали згоду. В. Представив підроблений договір і передавальне распо ряжение у ВАТ «Центральний московський депозитарій», що здійснює ведення реєстру ЗАТ «Твер-Пиво» для внесення змін до реєстру, що й було здійснено. / / Архів Кузьмінського районного суду м. Москви. Кримінальну справу № 463. Порушено 18.04.2004г. П. «б» ч.З ст. 159, ч.2 ст. 213 КК РФ. Розкрадання пу тим обману контрольного пакета акцій ЗАТ «П.Ф.

К. », проведення нелегітимних загальних зборів акціонерів рів, членів наглядової ради з переобранням його учасників, а також осіб, які займають керівні посади в ЗАТ, перешкоджання доступу на територію комбінату колишніх керівників із залученням ням співробітників охоронних фірм . Кримінальна справа припинена .. / / ОВС Нитвенского району Пермської області.

2 Кримінальна справа № 04270004. Порушено 20.01.2004г. за ч. .4 ст. 159, ч.1. ст. 179, ч.2 ст. 309 КК РФ, С, бу Дучі акціонером ВАТ ясу «Г.С.Ф.С», шляхом зловживання довірою під приводом участі у внеоче редную загальних зборах акціонерів про переобрання генерального директора з метою гарантувати своє з Бран на пост генерального директора шляхом отримання необхідного відсотка голосуючих акцій, неза кінно заволодів акціями близько 20 акціонерів, оформивши приймально-передавальні розпорядження та договори куп-

152

Варіант 3. Можлива також ситуація, при якій до потерпілого звернулися особи, що виробляють масову скупку акцій АТ, з пропозицією продати належні йому акції, на що акціонер (потерпілий) ответш відмовою. Прийшовши на позачергові загальні збори акціонерів, потерпілий дізнався, що більше не є власником акцій, нібито він їх подарував або продав новим акціонерам.

Слідчому необхідно перевірити достовірність інформації, зазначеної в заяві потерпілого, вирішити питання про порушення кримінальної справи, визначити подальші напрямки розслідування.

Можливі слідчі версії; 1.

Розкрадання акцій («корпоративне захоплення», далі - КЗ) скоєно міноритарними акціонерами в змові з організацією-конкурентом і / або реєстроутримувачем з метою отримання повного контролю над суспільством. 2.

КЗ здійснений партнерами по бізнесу потерпілого. 3.

КЗ здійснений колишніми акціонерами. 4.

КЗ здійснений групою так званих «рейдерів» на замовлення конкурентів або колишніх акціонерів. 5.

Заявник представив неправдиві дані про вчинення КЗ. Належали йому акції, були придбані іншими акціонерами або третіми особами на законній підставі.

Типові завдання; 1.

Встановити особу потерпілого, рід занять, рівень освіти, місце роботи, матеріальне становище, коло знайомств і інші дані. 2.

Встановити тип (категорію), кількість, номінальну вартість акцій, що належали заявнику. 3.

Коли і яким чином потерпілий придбав зазначені акції, чи брав участь в управлінні товариством, чи відвідував зборів акціонерів, чи здійснював будь-які операції з належними йому акціями?

Чи-продажу акцій з ними у ВАТ «Реєстратор». Акціонери не знайомилися зі змістом вказаних документів, вважаючи, що залишаються власниками акцій. Після обрання на пост генерального директора С. Відмовився повертати акції колишнім власникам. У ході слідства С. повернув акції колишнім власникам або їм оплатив їх вартість. Припинено по п.2 ч.1 ст. 24, ст. 27 КПК РФ. / / Архів СЧ СУ при УВС Ярославської області

153

4. Чи не було конфліктів між заявником та іншими акціонерами, членами

ради директорів (наглядової ради), особами, які займають керівні посади в АТ? 5.

Коли і ким було внесено запис по особовому рахунку або по рахунку депо, а також в реєстраційному журналі обліку операцій з цінними паперами про перехід прав власності на акції потерпілого? 6.

Яке юридична підстава переходу прав власності на акції заявника (укладення договору купівлі-продажу, дарування, цесія, тощо)? Якщо була укладена між потерпілим і запідозреним (і) особою (амии) угода купівлі-продажу акцій АТ, як вона була оформлена (усно, проста письмова форма, нотаріально засвідчена)? Чи укладено договір в належній формі з дотриманням усіх вимог законодавства? 7.

Яка ціна акцій була вказана в договорі? Яка ринкова вартість акцій АТ? 8.

Якщо мав місце другий варіант розвитку слідчої ситуації, то з якої причини запідозрені особа відмовилася від виконання укладеного договору купівлі-продажу акцій? 9.

На підставі яких документів було зроблено запис про перехід права власності на акції потерпілого реєстратором? Чи є їх копії у реєстроутримувача (депозитарію)?

10.

Чи містяться в передавальному розпорядженні необхідні данние1, чи підписане воно зареєстрованим особою, яка передає цінні папери, або його уповноваженим представником, а у разі передачі закладених цінних паперів - заставодержателем або його уповноваженим представником і особою, на лицьовій рахунок якого мають бути зараховані цінні папери, або його уповноваженим представником? 11.

На чиє ім'я був зареєстрований перехід права власності на акції від потерпілого? Встановити його дані.

Про затвердження Положення про ведення реєстру власників іменних цінних паперів: Постанова Федеральної комісії ло ринку цінних паперів Російської Федерації від 02.10.1997г. № 27 / / Вісник Федеральної комісії з ринку цінних паперів. 1997. № 7. 1998. № 1,2.

154

12. Скільки разів укладалися угоди з відчуження зазначених акцій після

внесення запису по особовому рахунку або по рахунку депо про перехід права власності на акції від потерпілого? Встановити суб'єктний склад угод. Чи були акції реалізовані в тій же кількості або розділені на «партії»? 13.

Хто є в даний час власником спірних акцій? Встановити його дані. 14.

Визначити можливий коло суб'єктів злочину. Якщо імовірно шахрайство скоєно міноритарним (і) акціонером (ами) у змові з організацією-конкурентом, необхідно встановити:

-

Яким видом та кількістю акцій у статутному капіталі АТ володіє (ють) міноритарний (е) акціонер ( и)? -

Яку позицію займає (ють) міноритарний (е) акціонер (и) щодо участі у вирішенні спільних питань діяльності АТ (активну, пасивну, помірну)? -

Як звичайно голосує (ють) міноритарний (е) акціонер (и) з питань, порядку денного загальних зборів акціонерів? -

Які контакти має (ють) міноритарний (е) акціонер (и) з організаціями-конкурентами? -

У чому полягають вимоги міноритарного (их) акціонера (ів) до інших акціонерів, засновникам АТ?

15. Якщо імовірно шахрайство скоєно колишніми акціонера ми, необхідно встановити: -

Яку частку акцій у статутному капіталі АТ мали зазначені особи при? -

Які претензії заявляють колишні акціонери до АТ? На якій підставі? -

Яким чином і з якої причини зазначені особи вийшли зі складу акціонерів? На яких умовах? -

Кому була відчужена належала їм частка акцій? -

Повністю або частково були реалізовані належали їм акції? -

Як було оформлено відчуження належали їм акцій? -

155

16. Якщо імовірно шахрайство скоєно рейдерами, необхід мо встановити: -

На якій підставі зазначені особи заявляють вимоги про наявність права власності на акції АТ (фіктивний договір про відчуження акцій, укладений між зазначеними особами та засновниками, акціонерами або співробітниками, які не працюють у організації в даний час)? -

Чи діють зазначені особи від свого імені або за дорученням третіх осіб на підставі довіреності або договору? -

Якщо зазначені особи діють за дорученням третіх осіб на підставі договору, то який договір був укладений між ними і замовником? -

Яку діяльність здійснюють зазначені особи (професійне посередництво, операції з цінними паперами, інший вид діяльності)? -

Не брали зазначені особи в організації «сумнівних» операцій, пов'язаних з корпоративними конфліктами? -

Чи не залучалися зазначені особи до адміністративної та / або кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень на ринку цінних паперів та в інших сферах?

  17.

 Чи не відбулися в АТ за останній рік призначення нових осіб, які займають керівні посади, чи не були проведені позачергові збори акціонерів, на яких прийнято рішення про реорганізацію, ліквідацію юридичної особи, здійсненні великих угод з відчуження основних активів або інші істотні рішення, що зачіпають статус організації та фінансово-господарську діяльність? 18.

 З'ясувати, яке право, що надається акціями, зацікавило шахраїв найбільшою мірою (залежно від типу акцій, їх кількості, подальших дій шахраїв). 19.

 Яким чином запідозрені особи пояснюють перехід до них права власності на акції потерпілого? 20.

  156 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "150 3.3. Короткі типові програми початкового етапу розслідування посягання на підприємство, як майновий комплекс "
 1.  Глава 3. Обставини, що підлягають встановленню, і короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
    короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних
 2.  Висновок
    коротких типових програм розслідування даної групи розкрадань. На основі зазначених програм нами розроблені короткі типові програми розслідування злочинів, якi характеризуються як «корпоративні захвати». Зазначені програми покликані допомогти співробітникам правоохоронних органів правильно сформулювати загальні і приватні задачі розслідування, визначити необхідні засоби і способи
 3.  Дисертації. Автореферати дисертацій
    типова програма дослідження події з ознаками легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом: Дис .... канд. юрид. наук. СПб., 2000. - 190 с. 282. Бебія З.Р. Криміналістична характеристика і програми розслідування ухилення від сплати податків з організацій: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.-190 с. 283. Бембеева Г.В.
 4.  Цілі і завдання дослідження
    коротких програм дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 7) розробка коротких програм початкового етапу розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, тобто «Корпоративного захоплення» організації. Об'єкт і предмет
 5.  Коротка програма навчального курсу (в редакції від 10.05.2002 р.)
    програма навчального курсу (в редакції від 10.05.2002
 6.  2. Коротка типова програма дослідження події з ознаками злочину, що характеризується як «корпоративне захоплення», інформація про скоєння якого або підготовці до його скоєння отримана з контролюючих органів
    типових програм, що включають не тільки початковий, а й наступні етапи розслідування, є темою наших подальших наукових досліджень.
 7.  № 4. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів при реалізації потерпілому незабезпечених векселів
    програми № 1, пункти 1.1. - 1.4. програми № 2). Чи є запідозрені особа векселедавцем, векселедержателем, професійним посередником? 2. Чи була укладена між потерпілим і запідозреним особою угода? Яка угода? Як була оформлена угода (усно, проста письмова форма, нотаріально засвідчена)? Чи укладено договір в належній формі з дотриманням всіх вимог
 8.  Л. В. Смоліна. Короткий курс по кримінально-виконавчому праву: навч. посібник. - М.: Видавництво «Окей-книга». - 143 с. - (Швидка допомога студенту. Короткий курс)., 2008

 9.  ВАЛЛАСК Олена Володимирівна. Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006

 10.  Таблиця результатів дослідів з вивчення початкової швидкості ЕС відстріляних з пістолета «Вальтер», револьвера «Вікінг», пістолети «Макарич» і револьвера «Наган»
    JVo 11.11. Початкова око рость куль м / с 10х22Т .380 MEGUM 9-мм Р.А. 9-мм Р.А. Пістолі! «Вальтер» Револьвер «Вікінг» Пістолет «Макарич Револьвер« Наган »1 262,00 329,00 279,00 315,00 2 264,00 306,00 289,00 318,00 3 258,00 341,00 282,00 325,00 4 268,00 320,00 279,00 318,00 5 260,00 313,00 279,00 327,00 6 267,00 338,00 285,00 318,00 7 261,00 315,00 279 , 00 324,00
 11.  § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти
    типів і видів; - органів управління освітою та підвідомчих їм установ і організацій. Освітня програма визначає зміст освіти певних рівня та спрямованості. У Російській Федерації реалізуються освітні програми, які поділяються на загальноосвітні (основні і додаткові) і професійні (основні та додаткові).
 12.  Косарєв, В. Н., Макогон, І. В.. Тактичні алгорітмиработис мікрооб'єктами в про-процесі розслідування злочинів [Текст]: навч. посібник / В.М. Косарєв, І.В. Макогон; ВолДУ, Урюпинський філія. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2005. - 120 с., 2005
    програм, які виступають сполучною ланкою між сучасними досягненнями криміналістики, чинними законодавчими положеннями і практичною діяльністю органів попереднього розслідування. Призначено для студентів та аспірантів юридичних вузів, а також слідчих, оперативних працівників, експертів і фахівців за спеціальними методам
 13.  № 1. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів або іншого майна з використанням підроблених або недійсних векселів
    розслідування. Можливі слідчі версії: 1. Розкрадання скоєно партнерами заявника по бізнесу потерпілого. 2. Заявник навмисно представив недостовірні дані з метою підірвати ділову репутацію контрагента, дестабілізувати його фінансово-господарську положення. 3. Злочин скоєно посередниками в угоді шляхом підміни в процесі здійснення розрахунків справжнього векселі на
 14.  7.5. Установи
    типів і видів; - органів управління освітою та підвідомчих їм установ і організацій. У Російській Федерації реалізуються освітні програми, які поділяються таким чином: загальноосвітні (основні та додаткові), до яких відносяться програми дошкільної освіти, початкової освіти, основного загальної освіти та середньої (повної) загальної
 15.  1) Право на необхідну оборону породжує суспільно небезпечне посягання.
    посягань »говориться, що« ... під суспільно небезпечним посяганням ... слід розуміти діяння, передбачене Особливою частиною кримінального закону ... ». Відповідно до закону, необхідна оборона допустима проти будь-якого суспільно небезпечного посягання. Закон не обмежує необхідну оборону видами посягань, в ньому не міститься положень про класифікацію злочинів, проти яких
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш