НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

15.10 Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органуЗлочин, передбачений ст. 347 КК України, посягає на службову діяльність працівників міліції, прокуратури і служби безпеки.
Засобами посягання є умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу або їх близьким родичам, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, яке кваліфікується за ч. 1 ст. 347 КК.
Потерпілим від цього злочину визнаються лише працівники міліції, прокуратури, служби безпеки та інших правоохоронних органів, визначених Законом України від 23 грудня 1993 року «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» (Закони України. Т. 6.-К.-1996.-С.ЗОЇ).
Знищення чи пошкодження майна потерпілих у зв'язку з їх службовою діяльністю, вчинене підпалом, застосуванням вибухових речовин чи іншим загальнонебез-печним способом або заподіяння цим смерті (хоча б одному потерпілому) чи інших тяжких наслідків, кваліфікується за ч. 2 ст. 347 КК України.
Діяння, передбачене ст. 347 КК, вчинюється умисно з метою помсти за службову діяльність потерпілого або з метою залякування потерпілого.
Відповідальність за умисне знищення чи пошкодження майна за ч. 1 ст. 347 КК настає з шістнадцяти років, а за ч. 2 ст. 347 КК - з чотирнадцяти років\
Стаття 347 КК України містить спеціальний склад злочину стосовно загального складу, передбаченого ст. 194 КК України, а тому така конкуренція вирішується на користь ст. 347 КК, яка має перевагу перед загальною нормою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.10 Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу"
 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  умисних убивств при розбійному нападі, з хуліганських мотивів, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також вчинених при інших обтяжуючих обставинах». У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності» від 25 грудня 1992р. вказується, що «суди допускають помилки при кваліфікації дій винних осіб, відмежуванні одних
 2. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  умисного злочину (ст. 26 КК). Співучастю називається умисне спільне вчинення злочину двома чи більше особами (ст. 26 КК). Згідно з ч. 1 ст. 28 КК злочин визнається вчиненим групою осіб, якщо його спільно вчиненим декілька виконавців без попередньої змови. При цьому треба зазначити, що групи взагалі без змови не буває і бути не може. Групою може бути визнано кілька осіб (двоє чи більше) лише тоді,
 3. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
  умисне вбивство при обтяжуючих обставинах передбачає ч. 2 ст. 115 КК. Обтяжуючими обставинами ч. 2 ст. 115 КК є: Умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. И5КК). Таке вбивство характеризується одним (єдиним) умислом на вбивство двох (або більше) потерпілих, тобто винний має намір і мету вбити двох або більше осіб. Вбивство двох чи більше потерпілих може бути вчинене одночасно або в
 4. 12.1.4. Хуліганство
  умисних тяжких ушкоджень) пРезидії Дніпропетровського обласного суду від ' У сгфаві T.- Практика судів України в кримі-справах.-К., 1993.-С. 186-187. 461 чи пошкодженням державного, колективного або приватного майна громадян без обтяжуючих обставин, кваліфікуються тільки за відповідною частиною ст. 296 КК України. Додаткова кваліфікація скоєного за статтями про злочини проти особи або проти
 5. 15.6. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу
  умисно з метою перешкодити їм виконувати службові обов'язки. Відповідальність за ст. 343 КК настає з шістнадцяти
 6. 15.8. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
  умисно з метою помсти за службову діяльність потерпілих. Відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу за ч. 1 і ч. 4 ст. 345 КК настає з шістнадцяти років, а за ч. 2 і ч. З ст. 345 КК -з чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22
 7. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  умисне вбивство (статті 115, 116, 117, 118 КК), за зловживання посадовими повноваженнями (статті 191, 364, 365, 366, 368 КК), за посягання на життя особи з мотиву помсти за її службову діяльність (ст. 112, п. 8 ч. 2 ст. 115 і ст. 348, 379 КК), за посягання на статеву свободу жінки (статті 152, 153, 154 КК), за посягання на власність (статті 185, 186, 187, 189, 190, 191 КК) та деякі інші.
 8. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  умисне вбивство. У деяких випадках при кваліфікації таких злочинів трапляються помилки. Наприклад, неправильною була кваліфікація дій К., який п'яним розпочав бійку із 3., 109 а коли С. ударив К. цеглиною, то К. побіг у двір до свого брата, там схопив долото і почав шукати С., щоб вбити його. При пошуках К. зустрів M., і, вважаючи, що це С., ударив лезом долота М. в голову, від чого М. помер.
 9. 6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна
  умисне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК); 2) необережне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 196 КК); 3) погрозу знищення або по-кодження чужого майна (ст. 195 КК). Ухвала судової колегії в кримінальних справах Верховного r SI ^кРаїни ВІД 7 липня 1994 р. в справі В. і О. // Практика...- ^. оО-о 1. 283 Кваліфікуючими ознаками умисного знищення або пошкодження чужого
 10. 8.6. Помилка та її кримінально-правове значення
  умисних злочинах, бо необережний злочин сам по своїй суті є результатом помилки і саме в такому ракурсі й має розглядатись. Таким чином, проблема помилки тісно пов'язана з принципом суб'єктивного ставлення за вину, оскільки зміст вини охоплює не тільки істинні, але й помилкові уявлення особи про характер діяння, що вчиняється, і його соціально-правове значення. Помилки поділяються на юридичні та
 11. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  умисне вбивство ч. 1 ст. 115 КК. Професор М. І. Ковальов слушно зауважив, що не тільки в радянській, але й у світовій кримінально-правовій літературі не створено теорії санкцій, яка могла б запропонувати певну концепцію і дати конкретні рекомендації законодавцю.1 Отже міркування, побудовані на такому ґрунті, не можна визнати за теорію. Теорія кваліфікації злочинів за сукупністю може бути створена
 12. 1.1. Кваліфікація вбивства
  умисної вини у вчиненому вбивстві, бо К. розумів, що внаслідок його дій настане смерть людини, і намагався досягти цього наслідку.- Радянське право, 1962.- № 3.- С. 137. 1 Пропозиція Л. Андреєвої кваліфікувати злочин при помилці в особі потерпілого, який має кваліфікуючі ознаки, за сукупністю злочинів нам здається необгрунтованою. (Андреева Л. Влияние ошибки обвиняемого в личности потерпевшего на
 13. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  умисно заподіяно тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого або кого-небудь з них було умисно вбито, то дії винного утворюють сукупність злочинів, і їх кваліфікують за ч. 4 ст. 189 КК (за ознакою заподіяння тяжкого тілес- 1 П. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду У країни-С 202. 272 ного
 14. 15.5. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу або представникові громадськості
  умисно з метою перешкодити їх діяльності. Відповідальність за ст. 342 КК настає з шістнадцяти
 15. 15.13. Погроза або насильство щодо посадової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок
  умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, У зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких - кваліфікується за ч. З ст. 350 КК. ^.Відповідальність за злочин, передбачений ч. 1 ст. 350 КК, настає з шістнадцяти років, а за ч. 2 і ч. З ст. 350 - з чотирнадцяти років.
 16. 18.10. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист
  знищення чи пошкодження майна тощо. Невжиття заходів безпеки вчинюється необережно; винна особа не передбачала настання таких наслідків своєї злочинної недбалості, але повинна була і могла їх передбачити. Суб'єктами відповідальності за невжиття заходів безпеки є посадові особи органу, на який покладено функції забезпечення виконання таких
 17. 12.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
  знищення або пошкодження майна, порушення немайнових прав людини тощо). А це вимагає у кожному випадку ретельного дослідження обставин вчиненого діяння для його правової оцінки і відповідного, такого, що базується на законі, рішення компетентного органу щодо його правомірності чи злочинності. Отже, йдеться про схожість обставин, які виключають злочинність діяння, саме із злочинами, а не
 18. 12.2. Необхідна оборона
  умисне вбивство або умисне нанесення тілесного ушкодження треба розглядати заподіяння такої шкоди особі, яка збирала яблука в чужому саду, їла чужу їжу на загальній кухні тощо. По-друге, посягання повинно бути наявним. Це означає, що мають бути визначені початковий та кінцевий моменти здійснення посягання, протягом часу між якими і можлива необхідна оборона. Закон визнає наявність необхідної
 19. 1.7. Вбивство через необережність
  умисним. Вбивство при злочинній недбалості вчиняється тоді, коли винний не передбачає, що від його дій може статися смерть, але за обставинами події він повинен був і міг передбачити такі наслідки своїх дій чи бездіяльності. Наприклад, П. під час сварки вдарив кулаком у живіт п'яного С. Від цього удару потерпілий упав, ударився головою об бруківку, від чого і помер.1 Від необережного вбивства
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш