НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

15.13. Реформи виборчої системи та виборчого права в XIX ст. в Англії

На початок XIX ст. в Англії вже фактично сформувався механізм конституційної держави.
Та з ним різко контрастувало архаїчне виборче право. Воно не було ще загальним, рівним і пропорційним. Наприклад, із 7 300 000 дорослого населення Англії пасивним виборчим правом (правом бути обраним) користувалися лише 150 000 осіб. Багатьох депутатів взагалі не обирали, а призначали. Там, де проходили вибори, перевагу мали землевласники невеликих містечок, які мали право надсилати своїх представників до Палати громад ще з часів Середньовіччя. Деякі з цих, так званих, "гнилих містечок" нараховували лише по два-три десятки виборців. Навпаки, нові великі промислові центри майже не мали представництва. Так, Лондон, кількість виборців якого сягала 50 000 осіб, обирав тільки чотирьох депутатів.

Поштовхом для прийняття нового виборчого законодавства була революція 1830 р. у Франції, під упливом якої в Англії розпочинається

боротьба за реформи. Таких реформ у XIX ст. було здійснено три. їхня суть була викладена в Акті про зміну старого представництва в Англії та Уельсі (1832 р.

) та Актах про народне представництво 1867р. і 1884р., вона зводилася до такого:

1) право голосу на парламентських виборах отримали:

а) всі, хто протягом 12 місяців володів нерухомістю, що приносила десять фунтів стерлінгів на рік, і сплатив усі місцеві податки;

б) наймачі чи власники житлових будинків, які сплачували податок на бідних;

в) землевласники-фригольдери (дрібні землевласники), копіголь- дери (орендарі землі), лізгольдери (короткотермінові орендарі), котрі щорічно отримували певний прибуток;

г) орендарі квартир, які сплачували за квартиру не менше від 10 фунтів стерлінгів і проживали в них не менше за 12 місяців;

2) так звані "гнилі містечка" були позбавлені представництва в Парламенті, а їхні місця були передані новим промисловим центрам. 3)запроваджувався віковий ценз-21 рік; 4)

уводилося таємне голосування (за законом від 1872 р.); 5)

з 1884 р. передбачено покарання за підкуп виборців; 6)

у 1885 р. були створені виборчі округи з визначеною кількістю населення;

7) діяла мажоритарна система виборчого права (більшості). Права голосу, як і раніше, були позбавлені жінки, чоловіки

молодші за 21 рік, а також особи, що протягом 12 місяці в отри му вали допомогу від приходу.

Важливим наслідком реформ виборчого законодавства стало перетворення політичних партій: торі -на консерваторів, а вігів-на лібералів. З'явилося поняття постійного партійного членства. У 1877 р. партія лібералів оформилась у Національну ліберальну партію, а консерваторів у 1883 р. - в Національний союз консервативних асоціацій. У 1906 р. утворилася лейбористська партія Великобританії як федерація різних організацій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.13. Реформи виборчої системи та виборчого права в XIX ст. в Англії"
 1. 5.1.2. Підлог виборчих документів, приписка або неправильний підрахунок голосів
  виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборчого бюлетеня виборцю замість інших виборців, а за частиною 2 ст. 158 КК кваліфікується фальсифікація виборчих документів. Фальсифікація виборчих документів, вчинена членом виборчої комісії або іншою посадовою особою чи неправильний підрахунок голосів, кваліфікуються за ч. Зет. 158КК. Фальсифікація
 2. 5.1.1. Перешкоджання здійсненню виборчого права
  виборчої комісії чи іншою посадовою особою, утворює 209 кваліфікований склад цього злочину, передбаченого ч. 2 ст. 157 КК. Якщо перешкоджання здійсненню виборчого права вплинуло на результати виборів, то діяння кваліфікується за ч. З ст. 157 КК. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом. Мотивами перешкоджання у реалізації виборчого права можуть бути різні спонукання: кар'єризм,
 3. 5.1.3. Порушення таємниці голосування
  виборчої комісії чи інші посадові особи виборчих органів, яким ці відомості стали відомими при виконанні ними своїх
 4. 5.1.4. Порушення законодавства про референдум
  виборчої та посадові особи виборчих органів.
 5. ТЕМА 10 Феодальна держава та право Англії
  ТЕМА 10 Феодальна держава та право
 6. 10.6. Джерела права середньовічної Англії
  системи, загальної для всієї країни, яка згодом дістала назву "загального права". У його основу було покладено практику королівських роз'їздних судів, які три-чотири рази на рік виїжджали у провінцію та здійснювали правосуддя. Повертаючись у резиденцію, вони складали протоколи, з яких потім відбирали найбільш вдалі та вмотивовані рішення. Саме так створювалося "загальне право", що було неписаним
 7. 15.7. Відновлення монархії. Бредська декларація
  систему з її так званими "гнилими містечками", що забезпечувало більшість у Парламенті великим землевласникам; відновлено Таємну раду. Робилася спроба відновити абсолютизм і католицтво. Усе це привело до незадоволення не тільки серед буржуазії, але й серед земельної аристократії. Боротьба переміщується до Парламенту, де сформувалося дві основні партії- торі (прибічники короля) і віги
 8. 15.11. Акт про престолонаступництво 1701 р.
  права без згоди Парламенту виїздити за межі Англії; - особа, що була народжена за межами Англії, не могла бути членом Таємної ради, депутатом Парламенту, обіймати будь-яку іншу відповідальну посаду в державному апараті; - усі акти короля потребували підпису відповідного міністра ("міністерська відповідальність перед Парламентом"); - заборонялося обіймати посаду в королівській
 9. 11.3. Золота булла 1356 р.
  виборчої процедури (постійним місцем виборчого з'їзду курфюрстів було про голошено м. Франкфурт-на-Майні, в якому курфюрстери повинні були збиратися за запрошенням архієпископа Майнського не пізніше, ніж через три місяці після того, як імператорський престол стане вакантним, і обирати імператора простою більшістю голосів); - курфюрстери мали право зобов'язувати німецького імператора
 10. 10.2. Феодальна монархія в Англії після нормандського завоювання (ХІ-ХІІ століття)
  реформи. Суть військової реформи: військова служба феодала на користь короля за користування загальним наділом була замінена сплатою "щитових грошей", за які король мав змогу наймати на військову службу будь-кого. Основні складові судової реформи: - центральні королівські суди (яким тепер були підсудні майже всі кримінальні злочини) через інститутрозТздних суддів (як представ ники
 11. 15.1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції
  реформи панівної англіканської церкви, очищення її від католицизму, створення своєї общини на чолі з пресвітерами, відновлення давніх вольностей. Під час революції пуритани розділилися на три прошарки (напрямки): пресвітеріани (від грецьк. ргехЬуІегох - старійшин, старійшина; відстоювали інтереси та погляди великої буржуазії: заводчиків, фабрикантів, купців, банкірів), які прагнули встановити в
 12. 2. Порядок виборів Президента України і вступу його на посаду
  виборчої кампанії; організацію, порядок і підбиття підсумків голосування; встановлення і опублікування результатів виборів; порядок організації і проведення повторного голосування; проведення повторних виборів Президента України. Закон передбачає, що право висувати претендентів на посаду Президента України належить політичним партіям (блокам) та зборам громадян, причому, як і в попередніх
 13. 15.14. Особливості та зміст буржуазного права Англії
  системи. Основним джерелом цієї правової системи був судовий прецедент, який вважався обов'язковим для судових установ. Англійське буржуазне право мало певні особливості: феодальний архаїзм форм; значна самостійність англосаксонських правових інститутів; відсутність зводу чинних норм. Та, незважаючи на це, воно засновується на таких основних принципах буржуазного права: 118
 14. 10.5. Абсолютна монархія в Англії
  правах, про боротьбу з єретиками тощо). Установлення абсолютизму в Англії зовсім не означало, що її королі повністю стали незалежними від Парламенту. Парламент продовжував скликатися й при абсолютизмі. При Тюдорах він навіть розширив свої повноваження, будучи водночас слухняним інструментом у руках королів. Суперечності між королем і Парламентом розпочалися тільки з кінця XVI ст., коли
 15. 10.3. Утворення станово-представницької монархії в Англії
  система, вищими ланками якої стають: Суд королівської лави (для розгляду кримінальних справ), Суд загальних позовів (цивільні справи), Суд скарбниці (цивільні справи, в яких однією зі сторін була держава). Згодом із загальної системи вищих королівських судів виділяється Суд лорда-канцлера (вирішував справи за принципом
 16. 15.6. Протекторат О. Кромвеля
  система місцевого управління - країна поділяється на 11 військових адміністративних округів на чолі з генерал-майорами, що, фактично, були протекторами в мініатюрі (командували міліцією округу, контролювали оподаткування, здійснювали нагляд за моральністю тощо). Незважаючи нате, що внутрішня та зовнішня політика протекторату цілком влаштовувала панівні класи Англії, вони від імені Парламенту
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш