НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

15.14. Особливості та зміст буржуазного права Англії

Буржуазне право Англії, що виникає разом зі становленням буржуазної держави, було прототипом англосаксонської правової системи.
Основним джерелом цієї правової системи був судовий прецедент, який вважався обов'язковим для судових установ.

Англійське буржуазне право мало певні особливості: феодальний архаїзм форм; значна самостійність англосаксонських правових інститутів; відсутність зводу чинних норм. Та, незважаючи на це, воно засновується на таких основних принципах буржуазного права:

118

необмеженому праві приватної власності; свободі договору; формальній рівності всіх перед законом тощо.

У тогочасній Англії було відсутнє цивільне право як галузь права, закони стосувалися лише конкретних сфер цивільного права, але й вони не були зведені в якусь систему. Англійське право не передбачало поділу речей на рухомі та нерухомі, воно встановлює інший розподіл -реальна власність (земля, родова нерухомість, титули), розпоряджання якого було обмежене певними формальностями, й особиста власність (решта предметів і права), якою можна було розпоряджатися вільно.

Значного розвитку в ХУШ-ХІХ століттях набуває договірне право- створювалися правила не лише щодо певних видів договорів (купівлі-продажу, дарування, застави, публічного перевезення вантажу та пасажирів, страхування тощо), але й поступово вироблялися загальні правила про зобов'язання.

У сімейному праві, поруч з церковним шлюбом, із 1836 р. виникає громадянський шлюб, але він не був обов'язковим. Главою сім'ї був чоловік. Діти до 21 року перебували під батьківською опікою. У1857 р. було введено розлучення, що для чоловіків було більш простим, аніж для жінок.

У спадковому праві закріпився принцип свободи заповіту. Заповідати майно могла особа, котрій виповнився 21 рік. У спадкуванні земельної власності зберігалися середньовічні звичаї -вона переходила до родичів по спадній лінії.

Кримінальне право вирізнялося консерватизмом і відсутністю кодифікованого законодавства. Зберігалася тричленна структура кваліфікації злочинів, яка сформувалася ще в епоху Середньовіччя: тризн (зрада), фелонія (тяжкий кримінальний злочин), місдимінор (інші, переважно, дрібні злочини). Англійське кримінальне право було найсуворішим у Європі. На кінець революції (1660 р.) в Англії виділяли близько 50 видів злочинів, які каралися смертною карою, а до початку XIX ст. до них додалося ще близько 150. Застосовувалися й такі покарання, як виставлення біля ганебного стовпа, побиття батогом, конфіскація майна, штрафи та ін.

З 1816 р. починається скасування варварських видів покарання. У період з 1823 р. до 1861 р. зменшується з 200 до 4 кількість злочинів, які каралися смертною карою. Вона була передбачена за вбивство, піратство, зраду, підпал у королівських доках. Актами 1853 і 1857 рр. заслання до колоній були замінені каторжними роботами (на певний строк або довічно). У 1861-1864 рр. було встановлено максимальні межі покарання, а в 1870 р. - скасовано конфіскацію майна злочинця, засудженого за фелонію.

119

З метою полегшити застосування великої кількості статутів, які були видані в різні часи й часто суперечили один одному, Парламент вдався до видання "консолідованих" актів щодо певних видів злочинів (про крадіжки, підробку документів, підпал тощо).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.14. Особливості та зміст буржуазного права Англії"
 1. 15.11. Акт про престолонаступництво 1701 р.
  змістити тільки за рішенням Парламенту; - король не мав права милувати тих своїх міністрів, які були засуджені Парламентом у порядку імпічменту. У цьому акті простежується намагання Парламенту бачити на престолі невпливову особу, котра не становила б загрози для нього та водночас закріпити своє верховенство в державі. Наприкінці XVII-XVIII століть в Англії сформувалася буржуазна
 2. ТЕМА 10 Феодальна держава та право Англії
  ТЕМА 10 Феодальна держава та право
 3. 10.6. Джерела права середньовічної Англії
  права. Найвідоміші з них це - Правда Іне (VII ст.) і Правда Альфреда (IX ст.). Проте були й інші джерела права, серед яких варто виділити акти центральної влади: - акти короля - ордонанси, привілеї; - акти Парламенту -статути; - спільні акти короля та Парламенту. 75 Після нормандського завоювання Англії розпочинається консолідація правових звичаїв і традицій у межах єдиної
 4. Розділ XIX. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКПРПННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ
  Розділ XIX. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКПРПННЯ
 5. 10.5. Абсолютна монархія в Англії
  особливості: - поряд із сильною королівською владою продовжував існувати та діяти Парламент; - порівняно незначний рівень бюрократизації та централізації державного апарату та збереження порівняно розвинутого місце вого самоврядування; - збройні сили як постійна армія були нечисленними. Вищими органами влади й управління були король, Таємна рада та Парламент. Реальна влада
 6. 10.2. Феодальна монархія в Англії після нормандського завоювання (ХІ-ХІІ століття)
  особливості англійського феодалізму - політичне об'єднання країни та централізацію державної влади. Хоча ця специфіка й була підготовлена попереднім розвитком, але важливу роль відіграв і власне факт завоювання. Усі землі Англії були поділені між переможцями - нормандськими й іншими французькими феодалами, котрі утворили верхівку класу феодалів. Розділ землі був проведений у декілька етапів у м
 7. 19.5. Особливості погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх
  особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності? Які види покарання можуть бути застосовані до неповнолітніх і які особливості їх призначення? Дайте характеристику примусових заходів виховного характеру. Які особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування покарання? Які особливості строків давності при звільненні неповнолітніх від кримінальної
 8. 15.5. Індепендентська республіка (1649-1653 рр.)
  буржуазної демократії та парламентаризму не дістали в ній бодай якогось розвитку. Палата громад, хоча де-юре й мала владу над Державною радою, але де-факто цієї влади не мала. Панівними класами в республіці стають буржуазія та нове дворянство, що перемогли в революції. Саме їм за безцінь було розпродано ПО конфісковані землі короля, єпископів і делінквентів (з англ. йеІіп%иепІ8
 9. 15.1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції
  особливості: - революція розпочалася та відбувалася під релігійним стягом. Роль бойової теорії повстанців відіграла ідеологія пуританізму (від англ. ригіїат, лат. ригіїаз - чистота), гаслами якої були реформи панівної англіканської церкви, очищення її від католицизму, створення своєї общини на чолі з пресвітерами, відновлення давніх вольностей. Під час революції пуритани розділилися на три
 10. ТЕМА 18 Буржуазна держава та право Японії
  ТЕМА 18 Буржуазна держава та право
 11. ЗМІСТ
  особливості їх призначення 315 Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування 317 Особливості погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх 319 Контрольні
 12. 11.4. Абсолютизм у Німеччині
  особливості. Полягали вони, передусім, у тому, що цей абсолютизм встановлювався на загальному тлі феодальної роздробленості, тож абсолютна монархія утвердилася не в масштабах усієї держави, а нарівні окремих князівств. Утвердження абсолютизму було не наслідком тимчасової рівноваги сил дворянства та буржуазії, а проявом повного панування реакційних сил, перемоги реакції над буржуазним рухом і
 13. 15.7. Відновлення монархії. Бредська декларація
  права власності на майно, набуте під час революції; дійсність усіх прийнятих під час революції актів і угод; передбачала повернення королю його земель і призначення йому платні. Фактично, в Англії відновлювалася конституційна монархія. Прийшовши до влади, Стюарти відразу ж почали грубо порушувати цю декларацію (хоч формально вона й не була скасована): розпочався жорстокий терор проти діячів
 14. 10.3. Утворення станово-представницької монархії в Англії
  У ХІІ-ХІІІ століттях в Англії сформувалася порівняно сильна централізована монархія. Це призвело до надзвичайного свавілля та деспотизму королівської влади. В особистих і династичних інтересах 71 королі вимагали від населення все більше грошей і повинностей та здійснювали свою політику (особливо зовнішню), не зважаючи на інтереси країни. Авторитет королівської влади нерідко використовували
 15. 15.9. Славна революція 1688-1689 рр.
  права, підписанням якого супроводжувалася коронація та який і донині є чинним конституційним актом Великобританії. 15.10. Біль про права 1689 р. Прийнятий в жовтні 1689 р. англійським Парламентом Біль про права юридична закріпив встановлення в Англії конституційної монархії. Цей акт істотно обмежував королівську владу на користь Парламенту, а саме: - король не мав права без згоди
 16. 16.11. Друга республіка у Франції
  зміст. Для буржуазії з падінням Липневої монархії завдання революції були вичерпані й основні її зусилля спрямовувалися на припинення революції та приборкання пролетаріату. Саме тому буржуазні республіканці пішли на суттєві поступки монархістам, що яскраво відбилося в Конституції Другої республіки, яка була прийнята в листопаді 1848 р. Антинародна політика буржуазних республіканців позбавила їх
 17. 15.6. Протекторат О. Кромвеля
  Розгін О. Кромвелем 20 квітня 1653 р. Парламенту, що не підтримав його програму, означав початок встановлення в країні військової диктатури. Новий державний лад був юридичне закріплений 16 грудня 1653 р. своєрідною Конституцією під назвою "Знаряддя управління", котру розробила група офіцерів під керівництвом генерала 111 Ламберта. Згідно з цією Конституцією, вища законодавча влада в країні
 18. 19.1. Проблема кримінальної відповідальності неповнолітніх
  особливості їх соціального і правового статусу. Державні органи й установи повинні здійснювати, головним чином, "батьківські" заходи щодо неповнолітніх, максимально сприяючи їх соціалізації, вихованню достойними громадянами держави. Кримінально-правові заходи державного примусу вельми небажані щодо неповнолітніх. Адже неповнолітні не мають достатнього життєвого досвіду, легко піддаються
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш