НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

15.15. Умисне знищення або пошкодження майна посадової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язокУмисне знищення чи пошкодження майна посадової особи або громадянина за виконання цими особами посадових повноважень чи громадського обов'язку є посяганням на авторитет державної влади та на систему державного управління і відносини власності.
Діяння, передбачене ст. 352 КК, є помстою за державну чи громадську діяльність потерпілого.
Потерпілими цього злочину визнаються: а) службов особи підприємств, організацій незалежно від їх форм власності; б) громадяни, які виконують громадськиї обов'язок та в) їх близькі родичі.
534
За ч. 1 ст. 352 КК кваліфікуються дії, якими знищується чи пошкоджується майно посадової особи чи громадянина або майно їх близьких родичів (про поняття знищення і пошкодження майна ст. 194 КК).
Діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 352 КК у випадках вчинення його підпалом, вибухом або іншим загально-небезпечним способом, або коли знищення чи пошкодження майна призвело до загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків - заподіяння великої майнової шкоди, тілесних ушкоджень кільком потерпілим тощо.
Стаття 352 КК передбачає відповідальність лише за умисне знищення чи пошкодження майна.
Стаття 352 КК передбачає відповідальність за спеціальний вид знищення чи пошкодження чужого майна, а тому має перевагу перед статтею 194 КК і сукупності з нею не утворює.
Відповідальність за умисне знищення чи пошкодження майна посадової особи чи громадянина, який виконував громадський обов'язок, у зв'язку з виконанням цими особами своїх посадових чи громадських обов'язків за ч. 1 ст. 352 КК - настає з шістнадцяти років, а за ч. 2 ст. 352 КК - з чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.15. Умисне знищення або пошкодження майна посадової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок"
 1. 15.13. Погроза або насильство щодо посадової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок
  умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, У зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких - кваліфікується за ч. З ст. 350 КК. ^.Відповідальність за злочин, передбачений ч. 1 ст. 350 КК, настає з шістнадцяти років, а за ч. 2 і ч. З ст. 350 - з чотирнадцяти років.
 2. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  умисне вбивство (статті 115, 116, 117, 118 КК), за зловживання посадовими повноваженнями (статті 191, 364, 365, 366, 368 КК), за посягання на життя особи з мотиву помсти за її службову діяльність (ст. 112, п. 8 ч. 2 ст. 115 і ст. 348, 379 КК), за посягання на статеву свободу жінки (статті 152, 153, 154 КК), за посягання на власність (статті 185, 186, 187, 189, 190, 191 КК) та деякі інші.
 3. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
  умисне вбивство при обтяжуючих обставинах передбачає ч. 2 ст. 115 КК. Обтяжуючими обставинами ч. 2 ст. 115 КК є: Умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. И5КК). Таке вбивство характеризується одним (єдиним) умислом на вбивство двох (або більше) потерпілих, тобто винний має намір і мету вбити двох або більше осіб. Вбивство двох чи більше потерпілих може бути вчинене одночасно або в
 4. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  умисне вбивство ч. 1 ст. 115 КК. Професор М. І. Ковальов слушно зауважив, що не тільки в радянській, але й у світовій кримінально-правовій літературі не створено теорії санкцій, яка могла б запропонувати певну концепцію і дати конкретні рекомендації законодавцю.1 Отже міркування, побудовані на такому ґрунті, не можна визнати за теорію. Теорія кваліфікації злочинів за сукупністю може бути створена
 5. 1.1. Кваліфікація вбивства
  умисної вини у вчиненому вбивстві, бо К. розумів, що внаслідок його дій настане смерть людини, і намагався досягти цього наслідку.- Радянське право, 1962.- № 3.- С. 137. 1 Пропозиція Л. Андреєвої кваліфікувати злочин при помилці в особі потерпілого, який має кваліфікуючі ознаки, за сукупністю злочинів нам здається необгрунтованою. (Андреева Л. Влияние ошибки обвиняемого в личности потерпевшего на
 6. 12.1.4. Хуліганство
  умисних тяжких ушкоджень) пРезидії Дніпропетровського обласного суду від ' У сгфаві T.- Практика судів України в кримі-справах.-К., 1993.-С. 186-187. 461 чи пошкодженням державного, колективного або приватного майна громадян без обтяжуючих обставин, кваліфікуються тільки за відповідною частиною ст. 296 КК України. Додаткова кваліфікація скоєного за статтями про злочини проти особи або проти
 7. 12.2. Необхідна оборона
  умисне вбивство або умисне нанесення тілесного ушкодження треба розглядати заподіяння такої шкоди особі, яка збирала яблука в чужому саду, їла чужу їжу на загальній кухні тощо. По-друге, посягання повинно бути наявним. Це означає, що мають бути визначені початковий та кінцевий моменти здійснення посягання, протягом часу між якими і можлива необхідна оборона. Закон визнає наявність необхідної
 8. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  умисних убивств при розбійному нападі, з хуліганських мотивів, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також вчинених при інших обтяжуючих обставинах». У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності» від 25 грудня 1992р. вказується, що «суди допускають помилки при кваліфікації дій винних осіб, відмежуванні одних
 9. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  умисного злочину (ст. 26 КК). Співучастю називається умисне спільне вчинення злочину двома чи більше особами (ст. 26 КК). Згідно з ч. 1 ст. 28 КК злочин визнається вчиненим групою осіб, якщо його спільно вчиненим декілька виконавців без попередньої змови. При цьому треба зазначити, що групи взагалі без змови не буває і бути не може. Групою може бути визнано кілька осіб (двоє чи більше) лише тоді,
 10. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  умисне вбивство. У деяких випадках при кваліфікації таких злочинів трапляються помилки. Наприклад, неправильною була кваліфікація дій К., який п'яним розпочав бійку із 3., 109 а коли С. ударив К. цеглиною, то К. побіг у двір до свого брата, там схопив долото і почав шукати С., щоб вбити його. При пошуках К. зустрів M., і, вважаючи, що це С., ударив лезом долота М. в голову, від чого М. помер.
 11. 15.19. Самоправство
  умисно. Сумлінна помилка особи стосовно правомірності її дій виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду. Відповідальність за самоправство настає з шістнадцяти
 12. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  умисно заподіяно тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого або кого-небудь з них було умисно вбито, то дії винного утворюють сукупність злочинів, і їх кваліфікують за ч. 4 ст. 189 КК (за ознакою заподіяння тяжкого тілес- 1 П. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду У країни-С 202. 272 ного
 13. 6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна
  умисне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК); 2) необережне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 196 КК); 3) погрозу знищення або по-кодження чужого майна (ст. 195 КК). Ухвала судової колегії в кримінальних справах Верховного r SI ^кРаїни ВІД 7 липня 1994 р. в справі В. і О. // Практика...- ^. оО-о 1. 283 Кваліфікуючими ознаками умисного знищення або пошкодження чужого