НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види

Адміністративне примус - метод державного управління, заснований на нормах адміністративного права, сукупність засобів психічного, фізичного і іншого впливу, що застосовуються уповноваженими суб'єктами у встановленому процесуальному порядку з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

Особливості адміністративного примусу:

- грунтується на нормах адміністративного права;

- застосовується як фізичними, так і юридичними особам;

- застосовується в сфері суспільних відносин, врегульованих як нормами адміністративного права, так і нормами інших галузей права;

- закріплюється як в законних, так і в підзаконних нормативних правових актах;

- застосовується широким колом уповноважених суб'єктів;

- система заходів адміністративного примусу відрізняється різнобічним характером (широкого спектру дії);

- застосовується найчастіше в адміністративному (позасудовому) порядку;

- порядок застосування регламентується адміністративно-процесуальними нормами, що створюють спрощену процедуру;

- застосовується як до осіб, які вчинили правопорушення, так і до осіб, які не скоїли правопорушення (заходи адміністративного попередження);

- законність застосування забезпечується системою гарантій;

- застосовується з метою забезпечення правового порядку та громадської безпеки.

Мета адміністративного примусу:

1) попередження правопорушень і настання інших шкідливих наслідків, не пов'язаних з правопорушенням;

2) припинення правопорушень ;

3) відновлення порушеного стану;

4) процесуальне забезпечення;

5) покарання (відповідальність) правопорушника.

За характером і специфіці правопорушення виділяють заходи психічного впливу, заходи фізичного впливу, заходи матеріального (майнового) впливу, заходи організаційного впливу.

По суб'єкту застосування існують заходи, що застосовуються індивідуальними суб'єктами і вживані колективними суб'єктами.

За нормативними підставами заходи примусу можуть грунтуватися на законах і підзаконних актах.

Застосовуються заходи або в адміністративному (позасудовому), або в судовому порядку.

Заходи примусу можуть бути засновані на правопорушення, на інших фактах (аномалії з правовим змістом).

За сферою впливу виділяють внутрішньоорганізаційні і зовн-невластного заходи.

За способом забезпечення громадського порядку та цільовим призначенням існують заходи адміністративного попередження, адміністративного припинення, адміністративно-процесуального забезпечення, адміністративні правовосстановітельние заходи (заходи захисту), заходи адміністративного покарання.

Стадії застосування заходів адміністративного примусу:

- аналіз правоохоронної ситуації;

- вибір заходи адміністративного примусу;

- перевірка дієвості обраної заходи адміністративного примусу;

- прийняття (оформлення) рішення про застосування заходи адміністративного примусу;

- реальне застосування заходів адміністративного примусу;

- аналіз ефективності застосування заходів адміністративного примусу;

- внесення коректив у подальшу правозастосовчу діяльність.

15.3. Заходи адміністративного попередження

Заходи адміністративного попередження це різновид заходів адміністративного примусу, спрямованих на попередження правопорушень і запобігання обставин, що загрожують безпеці особистості, суспільства, держави.

Підставою застосування заходів адміністративного попередження виступають презумпції (припущення) про намір особи вчинити правопорушення або про можливість настання несприятливих наслідків для особистості, суспільства, держави в результаті надзвичайних подій природного і техногенного характеру.

Адміністративне попередження може бути здійснене у вигляді контрольної перевірки, перевірки документів, огляду речей, багажу, ручної поклажі, огляду транспортних засобів, особистого огляду, адміністративного затримання, входження в будинки громадян, введення карантину, закриття дільниць державного кордону, ділянок доріг, вулиць і т. п., примусового виселення з будинків, що загрожують обвалом, реквізиції майна, технічного огляду транспортних засобів, примусового медичного огляду, адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, нагляду за дотриманням правил протипожежної безпеки , інших заходів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види "
 1. 15.1. Державний примус: поняття, ознаки, види
  адміністративний примус; 2) кримінальне примус; 3) цивільно-правовий примус; 4) дисциплінарне
 2. 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності
  адміністративна відповідальність це вимога до майбутньої активної, ініціативної діяльності суб'єктів адміністративного права. Традиційна (ретроспективна) адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення. Особливості
 3. Заходи прямого адміністративного примусу
  адміністративного примусу - це застосування методу, використання якого означає систему тактичних дій, цілком достатніх для одного тільки примусу до виконання обов'язку, захисту права, усунення відхилення від правопорядку. За вчинення адміністративних правопорушень орган виконавчої влади (міліції), що здійснює адміністративну юрисдикцію, може застосовувати
 4. Адміністративно-відновлювальні заходи
  адміністративного примусу, які застосовуються з метою відшкодування завданих збитків, відновлення колишнього положення речей, приведення положення до того, що було раніше. До цих заходів відносяться: знесення самовільно зведених будівель і споруд за розпорядженням міської адміністрації, адміністративне виселення з самовільно зайнятих житлових приміщень, покладання комісією у справах неповнолітніх
 5. Метод примусу в адміністративно-правовому режимі громадської безпеки
  адміністративне покарання за вчинене адміністративне правопорушення. Розкриваючи визначення, слід вказати на наступні моменти. Необхідність у застосуванні адміністративного примусу проявляється у виникненні юридичних фактів особливого значення. До них слід віднести випадки відхиляється від правопорядку (наприклад, неорганізовано що йде колона демонстрантів),
 6. Дозвільна система як система методів державної діяльності
  адміністративного нагляду за особами, які отримали " дозвіл ", а в окремих випадках можливість використання заходів адміністративного примусу, як заходів прямого примусу, так і заходів адміністративної відповідальності. Так, згідно зі ст. 10 Закону РФ "Про міліцію", міліція зобов'язана видавати дозвіл на придбання, зберігання, носіння та перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових
 7. 18.1. Поняття і цілі адміністративного покарання
  адміністративного правопорушення, яка застосовується з метою попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Ознаки адміністративного покарання: - фактичною підставою виступає адміністративне правопорушення; - застосовується спеціально уповноваженими суб'єктами; - реалізується у встановленому процесуальному порядку; -
 8. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ. Спільні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності
 9. 26. Поняття покарання, його цілі і завдання.
  Примусу, що толь-ко за вироком суду до осіб, винних у вчиненні злочину, і полягає в пре-чених кримінальним законодавством позбавлення або обмеження прав і свобод осу-ждения. Держава, караючи винного за вчинення злочинного діяння, переслідує певні цілі. Відповідно до ч.2 ст.43 КК РФ, покарання застосовується з метою вос-становлення соціальної
 10. Глава 7. Поняття і види суб'єктів адміністративного права
  адміністративного
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш