НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

15.2. Перший період англійської буржуазної революції та виникнення конституційної монархії

Англійським королям з династії Тюдорів певний час вдавалося маскувати абсолютизм парламентськими формами правління.
Стюарти, що утвердилися в Англії після смерті Єлизавети І Тюдор (1603), у період кризи та розпаду абсолютизму перейшли до режиму відкритої диктатури, вступивши в гострий конфлікт з Парламентом. Три перших Парламенти Якова І (скликані в 1604, 1614, 1621 рр.) були розпущені через відмову Палати общин надати королеві право збирати податки. Яков І (1603-1625) почав шукати "позапарламентські шляхи" поповнення казни (запровадження нових податків, стягнення старих феодальних повинностей, торгівля титулами, посадами, монополіями тощо). Такою ж неприйнятною для Парламенту була й зовнішня політика короля - намагання зблизитися з "національним ворогом" англійської буржуазії-Іспанією

За наступника Якова - Карпа І (1625-1649) - політичний шантаж, інтриги, свавілля ще більше загострили конфлікт між королем і Парламентом.

7 червня 1628р. королеві була подана так звана "Петиція про право", що була спрямована на обмеження королівського свавілля. У відповідь Карл І розпустив Парламент і не скликав його 11 років. У квітні 1640 р., щоб отримати субсидії для ведення шотландської війни, король скликає Парламент, який виявився неслухняним і був розпущений. Цей Парламент дістав назву "короткого" (проіснував з 13 квітня до 5 травня 1640 р.). Однак відсутність грошей, незадоволення не тільки народних низів, але й серед фінансистів та купців Сіті (центральна частина Лондона, в якій зосереджені контори та правління найбільших банкірів і страхових компаній тощо), частини перів зробили положення Карла безвихідним. Був скликаний новий Парламент, який пізніше почав називатися "довгим" (з 3 листопада 1640 р. до 1653 р.).

107

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.2. Перший період англійської буржуазної революції та виникнення конституційної монархії"
 1. 16.2. Державність Франції в період конституційної монархії
  перший антиробітничий закон -Ле Шапельє (за прізвищем депутата) (1791 р.), який забороняв страйки і спілки найманих робітників. У / 791 р. на основі Декларації прав людини та громадянина була розроблена і прийнята перша в історії Франції Конституція. Вона закріпила політичне панування великої буржуазії. Після прийняття Конституції революція для великої буржуазії, фактично, закінчилась,
 2. 15.1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції
  період" революції закінчується, обидві сторони розпочинають підготовку до збройної
 3. 15.5. Індепендентська республіка (1649-1653 рр.)
  англійської нації" (19 березня 1649 р.). Спеціальним актом (січень 1649 р.) Палата громад проголосила себе верховною владою в країні. 19 травня 1649 р. спеціальна постанова Парламенту проголосила Англію республікою. Республіка ця виявилася індепендентською олігархією, котру Д. Лільберн назвав "новими ланцюгами Англії". Виконавчу владу зосередила в своїх руках Державна рада, що обиралася Палатою
 4. 15.9. Славна революція 1688-1689 рр.
  революції, Друга - Славна - була абсолютно безкровною. Це був державний переворот, у результаті якого панівні класи передали королівську владу штатгальтеру (від мім. зІаІІИаІІег-намісник) Нідерландів Вільгельму Оранськаму, зятю Якова II Стюарта, усунувши останнього з англійського престолу. Переворот став результатом компромісу між буржуазією та "новим дворянством" (партією вігів) і частиною
 5. 16.11. Друга республіка у Франції
  революції. Створюється Тимчасовий уряд у складі семи членів і чотирьох секретарів (серед останніх уперше двоє були представниками від робітників). Підтиском робітників Тимчасовий уряд 25 лютого 1848 р. проголошує Францію республікою. Для робітничого класу, що був провідною рушійною силою революції, проголошенням республіки революція тільки розпочиналася та він намагався розширити її
 6. 15.7. Відновлення монархії. Бредська декларація
  революції короля - Карпа II Стюарта - англійським королем. Та запросивши на престол Карла II, Парламент уклав з ним певну угоду, що була оприлюднена королем 4 квітня 1660 р. у так званій "Бредській декларації" (підписана в м. Бреда, де Карл перебував в еміграції). Вона гарантувала загальну амністію всім учасникам громадянської війни в Англії; свободу віросповідання; збереження права власності на
 7. 3.1. Виникнення й основні етапи розвитку Стародавнього Вавилона
  періоди: 1) Старо-Вавилонське царство (1894-1518 рр. до Р. X.); 2) Касситський період (1518-1204 рр. до Р. X.); 3) період політичного ослаблення (1204-626 рр. до Р. X.); 4) Ново-Вавилонське царство (626-539 рр. до Р.
 8. 16.6. Диктатура якобінців (1793-1794 рр.)
  перший набір дав 450 000 чоловік. За неповні 10 місяців свого правління якобінці здійснили низку важливих заходів: остаточно знищили феодальні повинності для селянства, демократизували державний апарат, ліквідували рабство в колоніях. Після розгрому внутрішньої контрреволюції та звільнення Франції від зовнішніх інтервентів потреба в якобінській диктатурі відпала, тому її владу в липні
 9. ТЕМА 17 Розвиток буржуазної держави та права США
  буржуазної держави та права
 10. ТЕМА 16 Розвиток буржуазної держави та права у Франції
  буржуазної держави та права у
 11. ТЕМА 15 Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії
  буржуазної держави та права у
 12. 16.1. Початок буржуазної революції у Франції та її основні етапи
  буржуазної революції. В історії Великої Французької революції виділяють такі основні етапи: 1) 14липня 1789р. - 10 серпня 1792р. - перетворення Франції на конституційну монархію. Провідну роль відігравала велика буржуа зія та ліберальне дворянство, що переважали в Установчих зборах; 2) 10 серпня 1792 р.-2 червня 1793 р. -утвердження республіки, проведено більш радикальні
 13. 11.2. Станово-представницька монархія в Німеччині
  монархії в історії Німецької держави, як і в інших західноєвропейських державах, охоплює XIII- XV століття. Та її суттєвою особливістю було те, що становлення такої монархії відбувалося в умовах роздробленості. Здійснювалася централізація по окремих територіях, яка в мініатюрі відображала те, що в інших європейських державах відбувалося в національному масштабі. Князі, зосередивши у своїх руках
 14. 9.3. Франція в період станово-представницької монархії (XIV-XV століття)
  період паризького повстання на чолі з Е. Марселем, коли вони досягай прийняття Великого березневого ордонанса(\357 р.), збирали податки, витрачали кошти й контролювали весь державний апарат. Однак відсутність єдності між містами та їх непримиренна ворожнеча з дворянством робили спроби Генеральних штатів завоювати собі права, подібно до прав англійського парламенту, безплідними. Після 1359 р. вони
 15. 16.15. Третя республіка у Франції. Конституційні закони 1875 р.
  перший тур - абсолютна більшість, другий - відносна більшість голосів). Верхня палата- Сенат -обирався один раз на дев'ять років у кількості 300 осіб, з яких 75 сенаторів були довічними й обиралися Палатою депутатів, а 225 - особливими колегіями виборців за департаментами. Сенат був постійним органом, його не можна було розпустити, а кожні три роки він оновлювався на одну третину. Сенат, за
 16. 5.1. Виникнення й періодизація історії Стародавнього Китаю
  перший імператор Цінь. На підвладних и-млях він ліквідував владу удільних правителів. Уся країна була І > < > Іділена на 36 областей, а ті, своєю чергою, на повіти. I1 ісля смерті першого хуанді (210р. до Р. X.) розгорілися міжусобиці. І Ігреможцем у боротьбі за владу став сільський староста Лю Бан. V '07 р. до Р. X. він скинув з престолу останнього представника шімастії Цінь і
 17. ТЕМА 13 Виникнення та розвиток держави і права в західних та східних слов'ян
  ТЕМА 13 Виникнення та розвиток держави і права в західних та східних
 18. 10.5. Абсолютна монархія в Англії
  період розпаду феодалізму та зародження капіталістичних відносин. Однак, порівняно з класичним абсолютизмом (властивим, скажімо, Франції), англійський мав такі особливості: - поряд із сильною королівською владою продовжував існувати та діяти Парламент; - порівняно незначний рівень бюрократизації та централізації державного апарату та збереження порівняно розвинутого місце вого
 19. 16.3. Декларація прав людини та громадянина 1789 р.
  буржуазної революції. Вона складалася із 17 статей, базувалася на положеннях теорії природного права і, на противагу королівському самодержавству, проголошувала: - принцип національного верховенства, згідно з яким нація - це єдине джерело влади; - непорушність невід'ємних природних прав людини (свободи, власності, безпеки, опору гнобленню та ін.); - рівність людей перед законом; -
 20. 16.8. Консульство й імперія Наполеона
  буржуазної контрреволюції. Наполеон Бонапарт ліквідував демократичні завоювання революції та залишив від неї тільки те, що влаштовувало велику буржуазію. Бонапартистський режим спирався на велику буржуазію, верхівку нової буржуазної армії, заможну частину селянства, котре боялося відновлення феодальних повинностей у разі реставрації Бурбонів, а також сільську бідноту. В інтересах великої
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш