НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

15.3. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстраційКонституцією України громадянам гарантується право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування (ст. 39).
За статтею 340 КК України кваліфікується незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, якщо таке діяння було вчинене посадовою особою або із застосуванням фізичного насильства.
Фізичне насильство у ст. 340 КК охоплює заподіяння потерпілому легких чи середньої тяжкості тілесних Ушкоджень, побоїв чи інших незначних дій. Ст. 340 КК не охоплює заподіяння потерпілому тяжких тілесних Ушкоджень або застосування психічного насильства -погроз. У таких випадках скоєне утворює сукупність злочинів і кваліфікується за ст. 340 і ст. 121 КК чи CT. 129КК.
Відповідальними за ст. 340 КК є всі осудні особи, які ^осягли шістнадцятирічного віку.
523
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.3. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій"
 1. 15.5. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу або представникові громадськості
  незаконні вимоги визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах і кваліфікується за ч. З ст. 342 КК України. П. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров'я, гідність та власність працівників правоохоронних органів».- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 266.
 2. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  незаконним володінням, придбанням і використанням винною особою вогнепальної зброї (ст. 263 КК), оскільки незаконне володіння вогнепальною зброєю є невід'ємною складовою частиною об'єктивної сторони бандитизму, і без володіння вогнепальною зброєю злочинна група не може бути визнана бандою. У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про бандитизм» від 7 липня 1995
 3. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  незаконне введення в організм іншої особи наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 314 КК) та ін. Для кваліфікації злочинів найбільше значення мають ознаки злочинів, що їх вчинила за попередньою змовою група осіб чи організована група. Кваліфікація таких злочинів має суттєві особливості, оскільки у деяких випадках співучасть не утворює групи. Так, вчинення розкрадання чужого майна
 4. 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини; порушення прав журналіста, встановлених цим За коном; порушення положень статті 3 цього Закону; зловживання правами журналіста; 6) одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману; незаконне виготовлення і розповсюдження продук ції друкованого засобу масової інформації без його реєс трації або після припинення його діяльності,
 5. 9.1. Створення злочинної організації
  організації: а) певну кількість членів, які є учасниками цієї органі зації; б) розроблений і схвалений учасниками організації план (статут) злочинної діяльності організації (письмо вий чи усний); в) певну структуризацію - розподіл ролей, підпоряд кованість членів організації; г) наявність організатора (керівника); д) прикриття своєї діяльності як своїми силами, так і з допомогою сторонніх
 6. 12.1.4. Хуліганство
  незаконні діяння зі зброєю, бо- 'ми припасами або вибуховими речовинами».- Там само- червня 1991 p.- Там само.- С. 283. - 475 (багнет, стилет, ніж, кинджал, кортик, штик, кастет нунчак тощо) і призначені для ураження живої цілі.' Крім того, до першої групи належать будь-які ножі, незалежно від того, чи є вони холодною зброєю. Така законодавча оцінка суспільної небезпечності застосування чи
 7. 15.1. Наруга над державними символами
  або в присутності певної кількості громадян. Діяння вчинюється умисно з метою підірвати авторитет Держави, виказати неповагу до її символів. За частиною 2 ст. 338 КК кваліфікується публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави. Відповідальність за наругу над символами Держави настає з шістнадцяти років.
 8. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  незаконну винагороду способом вимагання за виконання своїх безпосередніх службових обов'язків, пов'язаних з обслуговуванням населення. Якщо ж ці особи одержують винагороду із застосуванням і внаслідок обману, то їх дії кваліфікуються за ст. 190 КК України як шахрайство. П. З постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. «Про судову практику в справах про перевищення влади або
 9. 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень
  незаконно ловлять рибу сіткою. Катаргін вирішив затримати їх, але К., незважаючи на неодноразові вимоги Катаргіна, човна не зупинив і став Н. И. Коржанский. Квалификация следователем должностных преступлений-Волгоград, 1986.-С. 26-27. П. И постанови Пленуму Верховного Суду України від р грудня 1985 р.- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 251. 561 маневрувати з метою уникнути
 10. 17.3. Посадова недбалість
  незаконного прибутку. Президія обласного суду, розглянувши справу М., зазначила, що М-ко і П., видаючи ікру для реалізації на лотках, указували у накладних і у виданих лоточницям цінниках підвищену ціну. Одержавши від лоточниць виручку, М-ко і П. знищували підроблені накладні і виписували нові, де вказували правильну ціну, виходячи з якої і здавали виручку до каси. З цього випливає, зазначила
 11. 17.4. Одержання хабара
  незаконна винагорода посадовій особі за вчинення або не вчинення нею в інтересах того, хто дає хабара, певних дій, які посадова особа може чи повинна вчинити з використанням своїх посадових повноважень. За ст. 368 КК України кваліфікується одержання П. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від О жовтня 1982 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов'язаних з
 12. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
  незаконного полювання (ст. 248 КК) є суспільні відносини, спрямовані на охорону, відтворювання й раціональне використання тваринного світу. Це частина родового об'єкта - суспільних відносин у сфері довкілля (розділ VIII). Як правило, безпосередній об'єкт встановлюється шляхом тлумачення закону, але він може бути сформульований і в нормі закону. Так, у статті 111 КК зазначається, що державна зрада
 13. Источники нотариального права
  незаконным Положения о порядке выдачи лицензий на право нотариальнойдеятельности, утвержденного Министерствомюстиции РФ 22 ноября 1993 года Суть дела состоит в следующем. ЗАО обратилось в Верховный Суд РФ с вышеуказанным требованием, как раз сославшись на то, что принятое Министерствомюстиции РФ Положение - в нарушение требований действовавших на то время Указа Президента РФ от 21 января 1993
 14. Правовые основы осуществления контроля за нотариальной деятельностью
  незаконным. Выдача лицензии также носит в основном технический характер и завершает процесс оформления допуска гражданина к осуществлению нотариальной функции. Согласно п. 6 Порядка выдачи лицензии на право нотариальной деятельности " решение об отказе в выдаче лицензии на право нотариальной деятельности принимается в случае, если представленные в орган юстиции документы не соответствуют
 15. Назначение на должность нотариуса
  незаконченном высшем профессиональном образовании. Следует отметить, что лицо, претендующее на должность нотариуса, должно представить в органы юстиции диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра по специальности " Юриспруденция"". То есть низшей ступенью высшего образования для нотариуса является бакалавриат. Диплом о неполном высшем образовании, а тем более справка не будут служить
 16. Тайна нотариального действия
  незаконные действия. Между тем Законом не предусмотрена для этих органов обязанность блюсти тайну совершения нотариального действия. То же самое можно сказать и в отношении органов юстиции, которые осуществляют контрольные функции за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, и практически имеют возможность ознакомиться со всей
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш