НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

15.3. Перша громадянська війна (1642-1646 рр.)

22 серпня 1642 р. король оголосив війну Парламенту.
Розпочалися сутички роялістів (від франц. гоуаі- королівський) - "кавалерів" (лайливе прізвисько, дане прибічниками парламенту своїм супротивникам -роялістам, королівським офіцерам і солдатам) з прибічниками Парламенту - "круглоголовими" (лайливе прізвисько, дане прибічниками короля прибічникам Парламенту, походить від поширеного в середовищі буржуазії звичаю стригти волосся в кружок (під скобку, макітру)). Поступово Англія розділилася на два військові табори -на боці Парламенту виступили економічно розвинені південно-східні графства на чолі з Лондоном, на боці короля - більш відсталі графства Сходу та Заходу.
Було створено регулярні армії.

108

Спочатку успіх перебував на боці короля, бо- в розпорядженні Парламенту було лише неорганізоване ополчення графств. До того ж, на думку члена Парламенту О. Кромвеля, основною причиною поразок парламентських сил була відсутність в армії революційної дисципліни та натхнення. Вихід він убачав у перетворенні армії на народну, революційну, здатну перемагати.

11 січня 1645р. було прийнято рішення створити нову парламентську армію - армію, так званого, нового зразка. Це була 22-тисячна дисциплінована армія з вільних селян і ремісників, натхненна ціллю перемогти армію роялістів. На офіцерські посади був відкритий доступ кожній здібній людині (полковниками стали Фокс - котельник, Прайд- візник, Рейнсборо - шкіпер та ін.). Демократизація парламентської армії посилила її боєздатність. 14 червня 1645 р. в битві при Нейзбі королівську армію було розгромлено. Накінець 1646 р. Перша громадянська війна завершилася перемогою Парламенту. Карл І тікає до Шотландії, але згодом (у 1647 р.) шотландці видають його "довгому" Парламенту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.3. Перша громадянська війна (1642-1646 рр.)"
 1. 15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)
  громадянська війна, що примусила індепендентів тимчасово шукати примирення з левеллерами. У битві при Престоні (17-19 серпня 1648 р.) О. Кромвель завдав вирішальної поразки шотландцям й англійським роялістам. Короля було заарештовано та за вироком Верховного Суду ЗО січня 1649 р.
 2. 17.5. Громадянська війна в США та її наслідки
  громадянська війна, що тривала чотири роки (1861-1865 рр.). У перший період громадянської війни (1861-1862 рр.) успіх був на боці Конфедерації. Перелом на користь Півночі станеться лише після того, як уряд А. Лінкольна видав кілька важливих законодавчих актів. Це, зокрема, Закон "Про гомстеди" (травень 1862р.), згідно з яким кожен американець, якому виповнювався 21 рік і який ніколи не брав
 3. 4. Конституційне закріплення основ громадянського суспільства в Україні
  громадянського суспільства основоположними є: а) економічна основа конституційного ладу в Україні; б) пріоритет прав і свобод людини у взаємовідносинах держави і особи. Вище було з'ясовано, що поряд з державою, яка здійснює державну владу, Конституція України передбачає також існування громадянського суспільства як системи відносно автономних щодо держави інститутів, які забезпечують
 4. ЗМІСТ
  Передмова З ЧАСТИНА ПЕРША 5 Поняття кваліфікації злочинів 5 Кваліфікація повторних злочинів 19 Кваліфікація сукупності злочинів 39 Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-пра вових норм 69 Кваліфікація групових злочинів 92 Кваліфікація злочинів при помилках злочинця 105 ЧАСТИНА ДРУГА 114 J. Кваліфікація злочинів проти особи 114 Кваліфікація злочинів проти здоров'я 154
 5. § 1. Возникновение буржуазного государства
  1642 г.); 2) первая гражданская война (1642-1646); 3) борьба за углубление демократического содер- АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIIb. жания революции, вторая гражданская война (1646-1649); 4) индепендентская республика (1649-1660). Сформированный в результате выборов, состав Долгого парламента не был благоприятен для короля. Чтобы обезопасить себя от неожиданного роспуска, Долгий
 6. 17.4. Біль про права 1791 р.
  Одразу ж після прийняття Конституційним конвентом проекту Конституції США, виявилося, що в ній немає норм правового статусу особи. Цей недолік Конституції був підданий справедливій критиці. У багатьох штатах ширився рух за демократизацію Конституції. З великими зусиллями плантатори та буржуазія домоглися ратифікації Конституції більшістю штатів з умовою внести до неї поправки, але в деяких штатах
 7. 3. Основні способи розробки і прийняття Конституції
  перша Конституція Української Народної' Республіки 1918 р. була розроблена Українською Центральною Радою. Усі радянські конституції готувалися конституційними комісіями, а у 1936 і 1977 рр. виносилися на загальнонародне обговорення, наслідки якого по суті не мали ніякого значення, оскільки пропозиції населення вважалися лише рекомендаційними за своїм характером, а згодом приймалися Верховною
 8. 11.6. "Саксонське зерцало"
  "Саксонське зерцало" - збірник звичаєвого феодального права Остфалії (Східної Саксонії), складений лицарем і суддею Еріхом фон Репковиму 1221-1225 рр., за юридичною природою - це приватна кодифікація. У ньому, поряд з локальними особливостями, набули відображення загальні риси феодального права Німеччини. Джерелами "Саксонського зерцала" були: звичаєве право Саксоніє, законодавство Священної
 9. 16.4. Конституція Франції 1791 р.
  перша конституція Франції. Вона була прийнята Установчими зборами 3 вересня 1791 р. та закріплювала основи буржуазної держави, встановлювала як форму державної влади конституційну монархію. Конституція складалася зі Вступу (преамбули), який підтверджував основи Декларації прав людини та громадянина, 123 та семи розділів, поділених на глави. У документі проголошувалися принципи народного
 10. 1. Загальні засади - форма вираження основ конституційного ладу України
  громадянським суспільством і державою2. Деякі автори ототожнюють конституційний лад з державним ладом, визначаючи, що конституційний лад - це певна форма або відповідний засіб організації держави, закріплений у її конституції, яка забезпечує підпорядкованість держави праву і характеризує її як конституційну державу3. Між тим, конституційний лад не можна ототожнювати з державним ладом, оскільки
 11. 16.9. Кодекси Наполеона
  перша - "Про осіб" - закріплювала правовий статус фізичних осіб (неюридичних корпорацій). Усі французи (крім заміжніх жінок) були рівними та мали цивільні права. Перша книга також регулювала сімейні відносини. Визнавався тільки цивільний шлюб. Шлюбний вік для чоловіків становив 18, а для жінок 15 років. Шлюб укладався на добровільній основі, але син, якому не виповнилося 25 років, дочка, що не
 12. 3. Державний устрій (лад) України
  громадянського суспільства. Щоб з'ясувати питання про державний устрій України, необхідно визначити, які конституційно-правові норми закріплюють форму Української держави, а також регулюють систему політико-правових, економічних і соціальних відносин. Як відомо, форма держави визначається шляхом з'ясування питання про її державний устрій, форму правління та державний режим. Державний устрій
 13. Реєстрація і облік справ та матеріалів, що надійшли до суду
  перша інстанція; "1-н" - справи неповнолітніх, щодо яких застосовуються примусові заходи виховного характеру; "11" - кримінальні справи,апеляційна інстанція; "2" - цивільні справи, перша інстанція; "22" - цивільні справи апеляційна інстанція; "3" - справи про адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи, закриті провадженням у стадії
 14. 2. Поняття конституції
  громадянського суспільства, які охороняються -75- державою, утверджують основні засади устрою суспільства і держави, визначають суб'єктів влади, а також механізм її організації і здійснення. Зміст конституції виявляється в її формі і являє собою спосіб організації матеріалу, який у ній міститься. Традиційно конституційна доктрина за формою поділяла конституції на писані (Україна, Франція,
 15. 2. Основні принципи конституційного ладу України
  громадянського су < пільства, його саморозвитку, свободи його інститутів (стаї ті 11, 13 та 14 Конституції); - принцип, згідно з яким суспільне життя в Укра'і грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологи ної багатоманітності, заборони цензури, свободи політичне діяльності, не забороненої Конституцією і законами Україн (ст. 15 Конституції); - принцип визнання української
 16. 4. Сесія Верховної Ради України - основна організаційно-правова форма її діяльності
  ^ Відповідно до ст. 82 Верховна Рада України працює се-сійно. Сесія складається з пленарних засідань, засідань комі- -329- тетів, тимчасових слідчих і спеціальних комісій Верховної Ради. Проте, якщо проаналізувати зміст роботи сесії, то вона включає три складові: пленарні засідання, засідання комітетів і комісій Верховної Ради та робота депутатів у виборчому окрузі та за його межами. -
 17. 8. Лицензирование нотариальной деятельности
  1642) Согласно Порядку лицензия на право нотариальной деятельности выдается гражданину Российской Федерации, имеющему высшее юридическое образование, прошедшему стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, и успешно сдавшему квалификационный экзамен. ловное дело в связи с совершенным нотариальным действием. Нотариальное делопроизводство
 18. 7.6. Римська держава в період імперії
  перша особа в державі, як було раніше, а домініус (господар), абсолютний монарх, який стоїть над законом, божественна особа. З'являються установи (Державна рада - консисторіум, фінансове відомство, військове відомство та ін.), які отримують найширші повноваження й очолюються призначеними імператором і підпорядкованими тільки йому чиновниками (квестор священного палацу (глава консисторіуму),
 19. 5.6. Основні риси права Стародавнього Китаю
  перша дружина. Саме її старший син вважався першим спадкоємцем. Коли синів не було, право спадкування переходило до інших родичів померлого, і тільки за їх відсутності спадкоємницею ставала дружина. Заборонявся шлюб між: близькими родичами та вільних з рабами. Шлюбна угода укладалася між нареченим і нареченою чи між їхніми сім'ями. Злочин у Китаї називався "низькість", злочинець - "низька
 20. 6. Система конституційного права України як галузі права
  громадянського суспільства та його взаємовідносини з державою (власність, підприємництво, екологічна безпека, сім'я, освіта, наука і культура, громадські об'єднання, свобода інформації); - Верховну Раду України (зміст мандата, структура, компетенція, процедура діяльності, законодавчий процес, охорона парламентаризму тощо); - Президента України (повноваження, умови обрання, компетенція,
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш