НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)

Па початок 1647 р. в таборі революції вирізняються такі більш-менш організовані сили: Парламент, армія, Сітіта нороднімаси (переважно, Лондоната його передмість).

Парламент, як і Сітіз його пресвітеріанською більшістю й індепенден гською меншістю, відображав інтереси нового дворянства (джентрі) та буржуазії, котрі вважали революцію майже закінченою, гюзаякїїосновпі цілі були досягнені (великі землевласники узурпували право приватної власності на землю; в промисловості й торгівлі було скасовано монопольні права та частково став панівним принцип вільної конкуренції; припинилося регулювання заробітної плати робітників; увесь тягар податків на військові потреби (акциз, помісячне обкладання тощо) було перекладено на плечі простого люду та ін.). З огляду на це, Парламент і Сіті вживали термінових заходів для придушення революційних настроїв народу.

Весною 1647 р. було здійснено спробу розпустити революційну армію, в якій зростало незадоволення серед солдатів, які походили із селян і ремісників, оскільки вони нічого не отримали від революції (навіть процес відгороджування не припинився).

Так розпочався конфлікт між Парламентом і армією. Цей конфлікт ускладнився суперечками між дворянсько-буржуазним керівництвом армії ("шовковими" і "грандами") та солдатською масою, Ідо призвело до, так званого, певеллерівського руху.

109

Левеллери - "урівнювачі" - це середнє селянство та дрібна міська буржуазія. Очолювали цей рух Ц. Лільберн, Р. Овертон і У. Уолвін. Основні вимоги цього руху: демократизація виборчої системи, рівність усіх перед законом; щорічні перевибори парламенту; демократизація судової системи; повна свобода торгівлі та промисловості; пропорційне оподаткування тощо. Левеллери були прихильниками демократичної республіки. Саме вони сформували ідею народного суверенітету, що була ідеєю народовладдя, суть якого полягала в тому, що основним джерелом влади може бути лише народ.

"Гранди" рішуче виступили проти левеллерівського проекту політичного ладу країни, так званої, народної з годи, та протиставили йому власну програму - "Пункти пропозицій", у яких обстоювали "традиційну конституцію" з двопалатним парламентом і королем, який має право вето. Тим часом король утікає з полону та вступає в змову з шотландцями.

Весною 1648 р. розпочинається Друга громадянська війна, що примусила індепендентів тимчасово шукати примирення з левеллерами. У битві при Престоні (17-19 серпня 1648 р.) О. Кромвель завдав вирішальної поразки шотландцям й англійським роялістам. Короля було заарештовано та за вироком Верховного Суду ЗО січня 1649 р. страчено.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)"
 1. 8.12. Порушення законодавства про захист рослин
  боротьби з хворобами і шкідниками рослин посягає на сільське господарювання як систему суспільних відносин і заподіює у сфері цих відносин суспільне небезпечну шкоду. Правила боротьби з хворобами і шкідниками рослин встановлені Законом України від 16 червня 1992 р. «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України від ЗО червня 1993 р. «Про карантин рослин» та іншими нормативними
 2. 16.6. Диктатура якобінців (1793-1794 рр.)
  боротьба з внутрішньою контрреволюцією). Представниками Конвенту на місцях були комісари, що наділялися надзвичайними повноваженнями. Органом боротьби з контрреволюцією був і Революційний трибунал. Якобінці здійснили перебудову армії, вона тепер засновувалася на демократичних засадах, мала надзвичайно високу боєздатність, революційний ентузіазм, тверду дисципліну. Було оголошено про масовий набір
 3. 13.21. Порушення правил боротьби з епідеміями
  боротьби з нею встановлені спеціальні правила контролю за водопостачанням, якістю продовольства, знищення витоків інфекції, проведення масових щеплень тощо. Порушення цих правил кваліфікується за ст. 325 КК. Обов'язковою ознакою складу злочину є поширення або реальна загроза поширення заразного захворювання, що сталося внаслідок порушення протиепідемічних правил. Порушення правил боротьби з
 4. 7.8. Протидія законній господарській діяльності
  боротьби з господарською діяльністю. Способами цієї боротьби є: а) вимога припинити займатися господарською діяльністю; б) вимога укласти угоду, невигідну для потерпілого чи його близьких або компаньйонів; в) інші обмеження у господарській діяльності. За ч. 1 ст. 206 КК кваліфікується протиправна вимога припинити господарську діяльність чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену
 5. 14.1. Поняття покарання
  боротьбі з нею держава спрямовує зусилля на: 1) усі види і форми профілактичної діяльності, покликані запобігти вчиненню окремих злочинів (видів злочинів); 2) призначення покарання у випадках, коли вчинено діяння, яке має всі ознаки складу злочину. Покарання є логічним, найбільш характерним наслідком вчинення злочину. Воно є методом кримінально-правової боротьби із злочинністю. Застосування
 6. 12.9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
  боротьбу з організованою злочинністю, застосовують такий дійовий метод цієї боротьби, як легендоване укорінення у цих структурах своїх штатних або позаштатних працівників. Правомірність таких дій зафіксована у ст. 13 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби із організованою злочинністю": "При здійсненні боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи... мають право...
 7. 6.1. Поняття об'єктивної сторони складу злочину
  змісту. Встановлення ознак (змісту) дії чи бездіяльності є обов'язковим у кожній кримінальній справі. Думки, переконання, хоча й такі, що можуть надалі матеріалізуватися в злочинній поведінці, не можуть бути визнані ознакою об'єктивної сторони складу жодного злочину. До другої групи належать суспільно небезпечні наслідки, причиновий зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками,
 8. 13.17. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збування отруйних і сильнодіючих речовин
  боротьбу з незакон- обігом наркотиків і психотропних речовий 1988 р. перелік затверджений і Комітетом з контролю за 507 наркотиками Міністерства охорони здоров'я України. До отруйних належать, зокрема, ціанистий калій, миш'як, стрихнін, сулема та інші такі речовини. До сильнодіючих - ацетон, ефір, хлороформ тощо. За статтею 321 КК кваліфікуються незаконне виготовлення, придбання або зберігання
 9. 13. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
  боротьба зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Розділ XIII Кримінального кодексу України містить статті, які передбачають кримінальну відповідальність за різні види незаконних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами. Головною ознакою цих злочинів є предмет злочину - наркотичні засоби, психотропні речовини і
 10. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ
  демократичному суспільстві уклад у галузі статевих зносин. Він має такі головні норми-вимоги: статеві зносини допускаються тільки між особами різної статі, кожна з яких досягла певного віку та фізич ної і психічної зрілості; статеві зносини виникають і ґрунтуються на під ставах взаємної поваги, добровільності і рівноправності; 3) переважаючою формою статевих стосунків є шлюб. Характерна
 11. 1. Історія становлення і розвитку Конституції
  боротьби; - будь-яка конституція відображає дійсне співвідношення сил у класовій боротьбі; - конституція встановлюється пануючим класом після завоювання ним державної влади. Узагальнююче формулювання суті конституції, виходячи 3 Цих положень соціально-класового аналізу, дав В. І. Ленін У статті "Як соціалісти-революціонери підводять підсумки революції і як революція підвела підсумки
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш