НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

15.4. Заходи адміністративного припинення

Заходи адміністративного припинення це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються з метою припинення протиправного діяння й запобігання настання шкідливих наслідків.

Підстава застосування заходів адміністративного припинення - протиправне діяння, зазначені заходи можуть застосовуватися тільки в момент його вчинення.

Заходами адміністративного припинення виступають: вимога припинити протиправне діяння; примусове лікування осіб, які страждають захворюваннями, небезпечними для оточуючих; тимчасове відсторонення від роботи інфікованих хворих; заборона експлуатації несправного транспорту; призупинення дії ліцензій та квот; анулювання ліцензій (дозволів); ??закриття підприємств та установ, їх структурних підрозділів у разі порушення правил пожежної безпеки; заборона транспортування вибухонебезпечних, отруйних речовин у разі порушення встановлених правил; застосування фізичної сили; застосування спеціальних засобів; застосування вогнепальної зброї; інші заходи.

15.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення

Заходи адміністративно-процесуального забезпечення це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються для досягнення цілей адміністративного процесу.

Залежно від характеру правообмежень можуть застосовуватися заходи, що містять обмеження особистих немайнових прав, обмеження майнових прав, обмеження організаційного характеру.

За характером функцій дані заходи поділяються на: заходи адміністративно-процесуального заходу; заходи, спрямовані на отримання доказів; заходи, спрямовані на виконання адміністративних покарань.

Найбільш поширені заходи адміністративно-процесуального забезпечення: доставлення порушника, адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і товарів, вилучення речей і документів, відсторонення від керування транспортним засобом, огляд на стан сп'яніння, затримання транспортного засобу , привід особи, яка притягається до відповідальності, інші заходи.

15.6. Адміністративні правовосстановітельние заходи

Адміністративні правовосстановітельние заходи це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються в цілях відновлення порушеного правового стану шляхом спонукання суб'єкта до виконання раніше покладеного, але не виконаної юридичної обов'язки.

До таких заходів відносяться: відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, знесення самовільно зведених будівель, виселення громадян із самовільно зайнятих житлових приміщень, стягнення недоїмки, стягнення пені, відновлення на службі раніше звільненого державного службовця, вилучення майна , грошових коштів, незаконно отриманих суб'єктами, інші заходи.

15.7. Заходи адміністративного покарання

Адміністративне покарання - встановлена ??державою міра відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення з метою попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Адміністративне покарання може бути здійснене у вигляді попередження, адміністративного штрафу, оплатного вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, конфіскації знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, адміністративного арешту, адміністративного видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства, дискваліфікації, адміністративного призупинення діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.4. Заходи адміністративного припинення "
 1. Адміністративно-відновлювальні заходи
  заходи прямого адміністративного примусу, які застосовуються з метою відшкодування завданих збитків, відновлення попереднього стану речей, приведення положення до того, що було раніше. До цих заходів відносяться: знесення самовільно зведених будівель і споруд за розпорядженням міської адміністрації, адміністративне виселення з самовільно зайнятих житлових приміщень, покладання комісією у справах
 2. Вирішення питання про запобіжний захід
  запобіжного заходу при розгляді справи по першій інстанції в судовому засіданні, зміна запобіжного заходу на більш суворий правомірно при наявності у суду підстав вважати, що обвинувачений може сховатися або перешкодити розгляду справи в суді, перешкодити виконанню вироку. Про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу суд виносить ухвалу (постанову), в якому мотивується
 3. Заходи адміністративного припинення
  заходи, спрямовані на примусове припинення правопорушень, а також на то, щоб примусити громадянина до певної поведінки при виникненні обставин, небезпечних як для суспільства, так і для нього самого. Запобіжні заходи в примусовій діяльності виконавчої влади найбільш болючі і гострі для тих, до кого вони застосовуються. У літературі з адміністративного права домінує
 4. Чи правомірно поступив слідчий? Скільки заходів захід може бути застосовано?
  Запобіжного заходу. Чи може слідчий самостійно застосувати дану міру запобіжного заходу? Чи повинні бути повідомлені прокурор і суд про її застосування? № 11 При вирішенні питання про застосування застави як запобіжного заходу щодо обвинуваченого Іванюка їм було запропоновано використовувати в якості застави земельну ділянку, що належить йому на праві власності. Чи може земельна
 5. 2. Органи внутрішніх справ.
  Заходи по припиненню в ході виборчої кампанії суперечить закону передвиборної агітації (включаючи заходи по припиненню спроб підкупу виборців), інформують відповідну виборчу комісію про факти, виявлені порушення та вжиті у зв'язку з цим заходи. Повноваження органів внутрішніх справ у галузі охорони інформаційних прав громадян точно охарактеризував С.А.
 6. Метод примусу в адміністративно-правовому режимі громадської безпеки
  заходи примусу. Адміністративне примус здійснюється органами держави і виключно на правовій основі. Внаслідок цього таке примушення авторитетно і йому підкоряються громадяни. Н.М.Коркунов писав: "Примушення, здійснюване державою, за загальним правилом не викликає опору, тому що панування державної влади є усталене, визнане панування".
 7. Заходи прямого адміністративного примусу
  адміністративного примусу - це застосування методу, використання якого означає систему тактичних дій, цілком достатніх для одного тільки примусу до виконання обов'язку, захисту права, усунення відхилення від правопорядку. За вчинення адміністративних правопорушень орган виконавчої влади (міліції), що здійснює адміністративну юрисдикцію, може застосовувати
 8. АЛГОРИТМ перевірочної, СЛІДЧИХ ДІЙ І ОРЗ
  запобіжного заходу - утримання під вартою. Доручення органу дізнання проведення ОРЗ і встановлення всіх зв'язків підозрюваного, фактів телефонних переговорів та отримання поштових відправлень. При позитивному результаті допиту і ОРЗ - проведення обшуків, затримання всіх учасників злочинної
 9. Участь підсудного
  заходи процесуального примусу щодо не з'явився без поважних причин підсудного, піддавши його приводу, або застосувати, змінити відносно нього запобіжний захід. При цьому привід може бути здійснений за вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду, якщо встановлено, що підсудний своєчасно був сповіщений про місце і час слухання справи, але ухилився від явки без
 10. 49. Попередження насильницької злочинності
  заходи поділяються на: /. Організаційні - пов'язані з організацією попереджувальної діяльності: вивчення та аналіз інформації про рівень, структуру і динаміку насильницької злочинності в регіоні; профілактичне відпрацювання окремих територій та об'єктів і т. д. 2. Функціональні - заходи щодо здійснення профілактичного контролю і впливу у відповідній мікросередовищі: систематичне
 11. 1. Поняття заходів кримінально-процесуального примусу та їх класифікація
  заходи застосовуються на всьому протязі кримінального судочинства. Виняток становлять лише стадія порушення кримінальної справи, коли арсенал слідчих дій ще не включено взагалі, а також стадія виконання вироку, коли цей арсенал вже виведений зі сфери застосування. 2. Заходи кримінально-процесуального примусу застосовуються не тільки щодо осіб, які піддаються кримінальному
 12. Мета адміністративного нагляду
  заходи адміністративної
 13. Стаття 60. Арешт
  адміністративного арешту. За кримінально-процесуальним законодавством України взяття під варту є однією з запобіжних заходів і застосовується до обвинуваченого за наявності достатніх підстав вважати, що він, перебуваючи на волі, сховається від слідства і суду або перешкодить встановленню істини у кримінальній справі, або займатиметься злочинною діяльністю, а також для забезпечення
 14. Питання, які підлягають з'ясуванню по надійшов до суду кримінальній справі
  запобіжного заходу. Судді в цій стадії процесу необхідно вивчити й оцінити обгрунтованість і доцільність застосування всього комплексу питань, що відносяться до використання передбачених законом заходів примусу: підстави для обрання відповідної запобіжного заходу у даній справі, вибір виду цих заходів залежно від обставин справи і особи обвинуваченого, наявність або відсутність продовження
 15. Т. Адміністративні заходи боротьби з порушеннями прав патентовласника
  заходи до затримання товарів на митниці за підробку товарного знака або за піратство щодо авторських прав, але в ньому немає положень, що стосуються порушень патентних прав. Митним органам відносно легко (якщо проводити порівняння з виявленням патентних порушень) виявити товари з підробленим товарним знаком або піратські матеріали. Виявлення патентного порушення вимагає проведення
 16. § 5. Адміністративно-правовий статус власності
  заходи для його припинення, Що ж до публічної власності, то Цивільний кодекс Єгипту відносить до неї рухоме і нерухоме майно, що належить державі або юридичній особі публічного права і призначене для використання в інтересах публічної користі в силу самого характеру даного майна або відповідно до закону, декретом чи рішенням компетентного міністра.
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш