НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право зарубіжних країнДжерела, система і структура конституційного права → 
« Попередня Наступна »
О. В. Афанасьєва, Є. В. Колесников, Г. Н. Комкова, А. В. Малько. Конституційне право зарубіжних країн / За заг. ред. д. ю. н., проф. А. В. Малько. - М.: Норма,. - 320 с., 2004 - перейти до змісту підручника

15.4. Парламент ФРН: повноваження і внутрішня організація

Парламент Федеративної Республіки Німеччина фактично складається з двох палат: нижньої - Бундестаг і верхньої - Бундесрат (формально в Німеччині деякими юристами Бундесрат не розглядається як палата Парламенту).
Бундестаг уособлює весь народ, що проживає на німецькій території, 656 її депутатів обираються всім населенням строком на чотири роки. Бундесрат - це орган представництва суб'єктів Федерації. Він складається з членів урядів федеральних земель. Кожна земля направляє у верхню палату як мінімум трьох членів (представників). Землі з кількістю жителів понад 2 млн мають чотири голоси, більше 6 млн - п'ять голосів, а понад 7 млн ??- шість. Земельний уряд має право відкликати своїх представників.

До повноважень Бундестагу відносяться: законотворчість, право на внутрішню організацію і контрольна функція. В області законотворчості Бундестаг відіграє основну роль.

Бундесрат також володіє повноваженнями у законодавчому процесі, проте є закони, які не вимагають схвалення з боку Бундесрату. Верхня палата насамперед розглядає закони, які зачіпають інтереси і потреби земель. Право законодавчої ініціативи має Бундесрат і Федеральний уряд. Члени Бундестагу також мають право внесення законопроекту на обговорення. Кожен закон підлягає розгляду в ході процедури трьох читань.

Бундес-ат може не погодитися з законопроектом, тоді створюється посередницька комісія, після роботи якої проводиться процедура повторного голосування. Остаточні етапи законотворчої діяльності: оформлення, проголошення і вступ в силу закону. Вони пов'язані з повноваженнями Федерального президента.

Бундестаг збирається на пленарні засідання, які, як правило, проводяться відкрито і гласно. У ньому створюються численні комісії, створення трьох з них є обов'язковим: комісії з петицій, у закордонних справах та у справах оборони. Крім законотворчої функції Бундестаг обирає Федерального канцлера, бере участь у виборах Федерального президента і федеральних суддів, обирає уповноваженого у справах оборони. Сенс контрольної функції нижньої палати німецького Парламенту зводиться до того, що діяльність Федерального уряду залежить від довіри Парламенту. Згідно з Основним законом Федеральний уряд знаходиться в політичній залежності від Бундестагу і несе перед ним відповідальність. Це виражається в тому, що стосовно Федерального канцлера Бундестагом може бути винесений вотум недовіри. Однак якщо глава Уряду сам поставить питання про довіру перед Бундестагом і не отримає абсолютної більшості голосів, то Федеральний президент може розпустити Бундестаг за його пропозицією. Бундестаг також може бути розпущений, якщо на заключному турі ви-борів Федерального канцлера він не обирає кандидата хоча б абсолютною більшістю.

Бундесрат не має терміну обрання, його склад частково змінюється, коли в одній (або кількох) з федеральних земель відбувається зміна Уряду. В якості органу законодавчої влади Бундесрат може схвалювати або не затверджувати федеральні закони, визначати регламент своєї роботи, формувати власні комісії. Крім того, оголошення стану оборонної війни вимагає обов'язкового схвалення Бундесрату.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.4. Парламент ФРН: повноваження і внутрішня організація "
 1. Організація органів конституційного контролю
  парламентом (ФРН, Хорватія), або призначаються главою держави (Кіпр). Іноді члени конституційного суду призначаються парламентами та іншими органами влади та юстиції (наприклад, в Італії члени конституційного суду в рівних частках призначаються президентом, парламентом і магістратурою). Формування конституційної ради. У Франції він формується на змішаних засадах: частина членів
 2. Виконавча влада в зарубіжних країнах 133.
  Парламентарних, дуалістичних і абсолютних монархіях. 137. Загальні і специфічні риси юридичного та фактичного положення монарха у Великобританії та Японії. 138. Президент (порівняльний аналіз конституційного статусу). 139. Порядок обрання президента у Франції. 140. Порядок обрання президента в США. 141. Порядок обрання президента в ФРН. 142. Порядок обрання президента в
 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1.
  Парламенту і його палат в зарубіжних країнах. 40. Правове становище депутата парламенту. 41. Законодавча процедура в парламентах зарубіжних країн. 42. Порядок формування, склад і структура уряду. 43. Статус і повноваження уряду. Інститут парламентської відповідальності уряду. 44. Адміністративно-територіальний устрій в зарубіжних країнах.
 4. Структура конституцій
  повноваження Президента III. Уряд (ст. 20-23) Вимоги, що пред'являються до члена Уряду IV. Парламент (ст. 24-33) Порядок обрання та роботи Парламенту V. Про відносини між Парламентом та Урядом (ст. 34-51) Поділ прав Уряду та Парламенту VI. Про міжнародні договори і угоди (ст. 51-1-55) Порядок укладення та набрання чинності VII. Конституційна рада
 5. Допоміжний апарат парламентів. Інші органи парламенту
  парламенту, що забезпечує виконання його контрольних функцій. Однак, наприклад, в Італії Рахункова палата конституційно визначена як допоміжний орган уряду. Обсяг конкретних повноважень і можливих об'єктів контролю з боку Рахункової палати також не однаковий. У ряді країн даний орган наділяється повноваженнями судового органу (Болгарія, Греція, Португалія, Франція, Японія).
 6. Тема 30. Глава держави в зарубіжних країнах
  парламентарних, дуалістичних і абсолютних монархіях. Загальні і специфічні риси юридичного та фактичного положення монарха у Великобританії та Японії. 3. Президент. Порядок обрання: прямі вибори (Франція, Ірландія, Мексика), непрямі вибори (США), обрання президента спеціальною колегією (ФРН, Італія, Індія), парламентом (Греція, Ізраїль). Особливості обрання президента Республіки
 7. Форми зарубіжних держав 63.
  Парламентаризм в зарубіжних країнах. 92. Місце парламенту в державному механізмі зарубіжних країн. 93. Функції парламентів за кордоном. 94. Закордонне парламентська право. 95. Парламентський контроль за діяльністю державних органів, установ та посадових осіб за кордоном. 96. Законодавча компетенція зарубіжних парламентів. 97. Законодавчий процес в зарубіжних
 8. Порядок і процедура діяльності парламентів
  парламентів і їх палат в індивідуальних і колективних діях, "внутрішній закон" парламенту, що є його винятковою компетенцією. Головним джерелом парламентського права є регламент парламенту (палати парламенту). Основні форми діяльності Сесія парламентська (лат. "sessio" - засідання) - період часу, протягом якого відбуваються пленарні засідання парламенту
 9. Т е м а 24. Поняття, функції і компетенція парламентів
  парламенту як загальнонаціонального представницького органу держави. Представницький характер парламенту. Сукупність принципів, що виражають концепцію народного представництва. Виникнення і розвиток парламенту. Загальна характеристика становлення і розвитку парламентаризму в зарубіжних країнах. Місце парламенту в державному механізмі. 2. Функції парламентів. Здійснення
 10. Поняття і роль парламенту
  парламент на відміну від органів виконавчої і судової влади є безпосереднім представником і виразником інтересів і волі народу, його суверенітету; во-дру-яких , що парламент на відміну від інших (регіональних, місцевих) представницьких органів влади представляє і виражає інтереси і волю не частини, а всього населення країни. Так, у Конституції ("Формі правління") Швеції парламент
 11. II. ПЛАН проведення семінарських занять
  парламентські та органічні закони. Конституційні звичаї (конституційні угоди). Акти парламентів, глав держав і урядів. Тема 2. Конституції зарубіжних держав 1. Поняття і значення конституції, її основні риси та властивості. 2. Види, форми і структура зарубіжних конституцій: порівняльний аналіз конституцій зарубіжних країн і Російської Федерації. 3.
 12. 6. Форми правління
  парламенти. Немає інституту парламентської відповідальності уряду. Законодавчі повноваження парламенту урізані монархом, якому надається право вето, право призначення у верхню палату, право розпуску парламенту (Йорданія, Кувейт, Марокко, Непал) Парламентська - монополістична влада буржуазії при обмеженої влади глави держави Ознаки: Влада монарха
 13. Внутрішня структура парламентів і організація naлam
  парламентів, при якій парламент складається з двох палат, як правило, формуються по-різному і володіють різною компетенцією. Двопалатна система парламентів існує в даний час як у федеративних, так і в унітарних державах (США, Великобританія, Франція, ФРН, Італія, Індія, Бразилія, Іспанія, Канада, Мексика, Австрія, Австралія та ін.) У більшості випадків двопалатна система
 14. Р а з д і л IX законодавчої влади - парламент
  Р а з д і л IX ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА -
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш