НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

15.5. Індепендентська республіка (1649-1653 рр.)

Першим кроком на шляху до встановлення в Англії республіки була постанова Палати громад про ліквідацію верховної палати Парламенту-Палат лордів (17 березня 1649 р.
). Королівську владу було скасовано як "небезпечну для свободи, безпеки й інтересів англійської нації" (19 березня 1649 р.). Спеціальним актом (січень 1649 р.) Палата громад проголосила себе верховною владою в країні. 19 травня 1649 р. спеціальна постанова Парламенту проголосила Англію республікою. Республіка ця виявилася індепендентською олігархією, котру Д. Лільберн назвав "новими ланцюгами Англії". Виконавчу владу зосередила в своїх руках Державна рада, що обиралася Палатою громад терміном на один рік, була їй підзвітною та складалася з верхівки офіцерів армії на чолі з О. Кромвелем і їхніх парламентських однодумців. Парламент, у якому тепер лишилося тільки близько 100 осіб (він отримав назву "охвістя"), прикривав диктатуру армійських генералів.

Специфічною особливістю проголошеної республіки було те, що принципи буржуазної демократії та парламентаризму не дістали в ній бодай якогось розвитку. Палата громад, хоча де-юре й мала владу над Державною радою, але де-факто цієї влади не мала. Панівними класами в республіці стають буржуазія та нове дворянство, що перемогли в революції. Саме їм за безцінь було розпродано

ПО

конфісковані землі короля, єпископів і делінквентів (з англ. йеІіп%иепІ8 -правопорушники, злочинці; так під час революції називали всіх тих, хто брав участь у збройній боротьбі проти Парламенту - роялістських лордів, вищого англіканського духовенства, католиків, світських осіб).

Одночасно республіка не задовольнила жодної з вимог народних мас. Вожді левеллерів були кинуті до в'язниці, а левеллерівське повстання в армії (травень 1649 р.) було придушене з надзвичайною жорстокістю.

Виникає ще радикальніший/ух:- "дигерів" (копальників) або, як вони самі себе називали, - "щирих левеллерів". Вони обстоювали утопічну ідею ліквідації приватної власності, передання землі в громадське користування та її розподіл між усіма на засадах рівності, припинення експлуатації. Домогтися цього вони хотіли мирним шляхом. Цей рух зазнав поразки, що означало остаточну перемогу антидемократичного курсу в аграрному питанні.

Класова сутність цієї республіки у внутрішній політиці поєднувалася з загарбницькою та колоніальною спрямованістю зовнішньої політики. Підвладна О. Кромвелю армія була використана для придушення, розпочатого підупливом англійської буржуазної революції національно-визвольного руху в Ірландії. Результатом ірландської експедиції О. Кромвеля (1649-1650 рр.) було знищення десятків тисяч ірландців, вигнання їх зі своїх земель у бідні регіони, конфіскація мільйонів акрів землі. Саме в Ірландії відбувається переродження революційної армії, що після кривавої розправи з ірландським народом морально розпалась і перестала бути носієм революційної ідеї. Тут було створено нову земельну аристократію, що стала опертям контр-революції в Англії. Так само нещадно англійська республіка розправилася з Шотландією. У результаті походу О. Кромвеля (1650-1651 рр.) до Шотландії, остання в 1652 р. була приєднана до Англії.

Не вирішивши аграрного питання на користь селянства та проблем малих національностей, англійська республіка звузила свою соціальну базу. Єдиним її опертям залишалася непереможна армія найманців, яка утримувалася коштом народних мас. Страх перед новим народним рухом підштовхнув буржуазне-дворянський блок, який перебував при владі та став уже контрреволюційною силою, до встановлення режиму відкритої військової диктатури - протекторату О. Кромвеля (від лат. ргоіесіог - заступник, покровитель).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.5. Індепендентська республіка (1649-1653 рр.)"
 1. 16.11. Друга республіка у Франції
  республікою. Для робітничого класу, що був провідною рушійною силою революції, проголошенням республіки революція тільки розпочиналася та він намагався розширити її соціальний зміст. Для буржуазії з падінням Липневої монархії завдання революції були вичерпані й основні її зусилля спрямовувалися на припинення революції та приборкання пролетаріату. Саме тому буржуазні республіканці пішли на
 2. 15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)
  республіки. Саме вони сформували ідею народного суверенітету, що була ідеєю народовладдя, суть якого полягала в тому, що основним джерелом влади може бути лише народ. "Гранди" рішуче виступили проти левеллерівського проекту політичного ладу країни, так званої, народної з годи, та протиставили йому власну програму - "Пункти пропозицій", у яких обстоювали "традиційну конституцію" з двопалатним
 3. 5. Види конституції, їх структура та особливості
  республіки Крим. Для з'ясування сутності цих видів необхідно виявити їх загальні й особливі риси. Загальним для цих видів конституцій є те, що вони побудовані на основі єдиних принципів і властивостей, які характерні для сучасного конституційного будівництва в Україні. Особливості виявляються: - у неоднаковій юридичній силі цих конституцій. Конституція України має вищу юридичну силу на
 4. 16.15. Третя республіка у Франції. Конституційні закони 1875 р.
  республіканської форми правління за умови, що всі ключові посади в уряді цієї республіки приберуть до рук монархісти. Такий компроміс не влаштовував представників крайньої реакції, й А. Т'єру довелося піти у відставку. Президентом став один з винуватців Сіданської катастрофи, відкритий монархіст- маршал Е. Мак-Магон. Одначе й це не привело до відновлення монархії. Французький народ -
 5. 7.4. Реформи Сервія Туллія
  республіки. Усе вільне чоловіче населення Риму (і патриції, і плебеї) було поділено на п'ять класів залежно від майнового (а не за належністю до родової аристократії - як раніше) цензу. Кожний клас виставляв 46 певну кількість військових одиниць - центурій (сотень) - і отримував таку ж кількість голосів у Народних зборах (коміціях). Загалом було 193 центурії. 1 клас - особи, які
 6. 15.6. Протекторат О. Кромвеля
  1653 р. Парламенту, що не підтримав його програму, означав початок встановлення в країні військової диктатури. Новий державний лад був юридичне закріплений 16 грудня 1653 р. своєрідною Конституцією під назвою "Знаряддя управління", котру розробила група офіцерів під керівництвом генерала 111 Ламберта. Згідно з цією Конституцією, вища законодавча влада в країні зосереджувалася в руках
 7. 3. Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим
  республік колишнього СРСР. Під радянською автономією розумілося самостійне здійснення державної влади радянською національною державою або національним утворенням, які входили до складу союзної республіки, у межах компетенції, встановленої її вищими органами державної влади за участю даного автономного утворення. За формою розрізняли дві форми автономії - державну (політичну) та
 8. 3. Референдум в Україні
  Референдум (від лат. геїегепгіит - те, що має бути повідомлено) у конституційному праві - це звернення до виборців з метою прийняття остаточного рішення щодо Конституції, законів або з питань внутрішньополітичного і зовнішньополітичного значення. Референдум - голосування громадян з приводу певного законопроекту або закону, а також питань державного, регіонального або місцевого значення. Від
 9. 1.1. Предпринимательство на Руси с IX до XIX в.
  1649 г. Оно представляло собой кодификацию всех основных отраслей законодательства. Появлению этого важного документа предшествовала социальная и политическая напряженность. Критическим моментом стал очередной московский бунт 1648 г., закончившийся созывом в июле 1648 г. Земского собора, где и была сформирована комиссия для подготовки Уложения. В январе 1649 г. комиссией во главе с князем Н.О.
 10. Выводы:
  1649 г.) Свод законов 1832 г. предусматривал три вида приговора: обвинительный, оправдательный и об оставлении в подозрении. Постановление оправдательного приговора было возможно лишь при полном отсутствии улик. Если против подсудимого было собрано недостаточно доказательств для постановления обвинительного приговора, то при наличии хотя бы нескольких улик суд оставлял его в подозрении.
 11. § 1. Возникновение буржуазного государства
  1649); 4) индепендентская республика (1649-1660). Сформированный в результате выборов, состав Долгого парламента не был благоприятен для короля. Чтобы обезопасить себя от неожиданного роспуска, Долгий парламент принял два важных акта: трехгодичный акт, предусматривавший созыв парламента каждые три года независимо от воли короля, а также акт, согласно которому данный парламент не может быть
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш