НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

15.9. Славна революція 1688-1689 рр.

На відміну від Першої революції, Друга - Славна - була абсолютно безкровною.
Це був державний переворот, у результаті якого панівні класи передали королівську владу штатгальтеру (від мім. зІаІІИаІІег-намісник) Нідерландів Вільгельму Оранськаму, зятю Якова II Стюарта, усунувши останнього з англійського престолу. Переворот став результатом компромісу між буржуазією та "новим дворянством" (партією вігів) і частиною великих консервативних землевласників, інтереси яких відстоювала партія торі.

Причиною перевороту було незадоволення партії вігів і частини торі самодержавною та прокатолицькою політикою Якова II, що загрожувала активізацією народного руху та притісняла інтереси буржуазії й "нового дворянства". Запрошуючи Вільгельма на престол, парламентарі вважали, що він, заклопотаний проблемами на континенті, не дуже буде втручатися в англійські справи.

Підсумком перевороту було встановлення в Англії конституційної монархії, в якій вищою владою, що відображала волю значної частини земельних аристократів і великої буржуазії, став Парламент. Перемога цих сил над королівським абсолютизмом була закріплена в 1689 р.

114

Білем про права, підписанням якого супроводжувалася коронація та який і донині є чинним конституційним актом Великобританії.

15.10. Біль про права 1689 р.

Прийнятий в жовтні 1689 р. англійським Парламентом Біль про права юридична закріпив встановлення в Англії конституційної монархії. Цей акт істотно обмежував королівську владу на користь Парламенту, а саме: -

король не мав права без згоди Парламенту скасовувати, при зупиняти закони чи звільняти будь-кого від їхньої дії; -

без згоди Парламенту король не міг встановлювати та збирати які-небудь податки; -

королю заборонялося без згоди Парламенту збирати й утриму вати армію; -

вибори до Парламенту мали бути вільними; -

виступи й обговорення актів у Парламенті не повинні були обмежуватися та контролюватись будь-яким чином; -

Парламент мав право приймати будь-які закони; -

Парламент мав скликатися досить часто; -

королівські витрати щорічно затверджував Парламент.

Крім цього, Біль про права встановлював відповідальність міністрів перед судом, надавав право підданим звертатися з петиціями безпосередньо до короля, встановлював порядок успадкування престолу та ін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "15.9. Славна революція 1688-1689 рр."
 1. § 3. «Славная революция» и ее последствия
  славную революцию». В результате этого события в 1689 г. на английский престол был возведен штатгальтер Нидерландов Вильгельм Оранский (1650-1702). С этого момента в Англии окончательно утвердилась конституционная монархия. Сущность нового компромисса заключалась в том, что политическая власть как в центре, так и на местах оставалась в руках землевладельцев, обязующихся соблюдать интересы
 2. 18.1. Реставрація Мейдзі
  революція Мейдзі) (від яі ІоІ І. "мейдзі" -1 Іросвіті Іицькс правління) (1867-1912 рр.) - від офіційної назви епохи правління імператора Муцухіто. Реставрація Мейдзі стала початком процесу, що сприяв розвиткові капіталістичних відносин і прискорював становлення буржуазної держави в
 3. 15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)
  революції вирізняються такі більш-менш організовані сили: Парламент, армія, Сітіта нороднімаси (переважно, Лондоната його передмість). Парламент, як і Сітіз його пресвітеріанською більшістю й індепенден гською меншістю, відображав інтереси нового дворянства (джентрі) та буржуазії, котрі вважали революцію майже закінченою, гюзаякїїосновпі цілі були досягнені (великі землевласники узурпували право
 4. 16.6. Диктатура якобінців (1793-1794 рр.)
  революцій-нішою силою в історії французької революції. Республіка переживала критичний момент: скорочення виробництва, продовольча криза, голодні бунти, заколоти та змови контрреволюційних сил, натиск інтервентів. Дві третини території Франції (60 департаментів із 83) були захоплені ворогами революції. Урятувати та зміцнити революцію неможливо було без задоволення основних вимог народу.
 5. III. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
  1689 г.; в) "Акт о пэрах" 1963 г. 2. Каковы формы конституционных изменений? а) принятие новых конституций; б) принятие временных конституций; в) новая редакция ранее действовавших конституций. 3. В каких странах конституции принимаются парламентом? а) Греция; б) Швеция; в) Иран. 4. В каком году была принята Конституция ФРГ? а) 1949 г.; б) 1947 г.; в) 1948 г. 5. Какие страны имеют
 6. 13.2. Основы правового положения личности
  1689 г. Билль отводил значительную роль Парламенту, запрещал без его согласия при- останавливать действия законов, взыскивать налоги и сборы в пользу Короны, содержать постоянную армию в мирное время. Наряду с этим Билль внес неоценимый вклад в развитие прав человека, установив свободу слова и прений в Парламенте, свободу парламентских выборов, право обращения подданных с петицией к королю. Эти
 7. 2.1. Понятие «форма государства» и ее элементы
  1689-1755) рассматривал государство как целостность, в которой все составные элементы (законодательство, институты и обычаи) являются лишь необходимым результатом и выражением его внутреннего единства. Единство элементов государства основано на фундаментальном законе или принципе. Для каждой формы государства этот принцип будет своим. «Как для республики нужна добродетель, - замечал он, - а для
 8. 13.1. Конституция и правовая система Великобритании
  1689 г.), окончательно признавший Парламент законодательным органом; - о престолонаследовании г.), регламентирующий статус монарха; - Акт о соединении с Шотландией (1707 г.). В XX в. Парламент принял такие важнейшие акты, входящие в состав английской Конституции, как статуты, регламентиру- ющие избирательное право (Акты о народном представительстве 1949, 1969, 1974, 1983 гг.);
 9. §1. Исторический опыт борьбы с налоговой преступностью. 1.1. Возникновение налогообложения
  1689-1755) справедливо полагал, что ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той части, которую у подданных забирают, и той, которую оставляют им. А знаменитый немецкий философ Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) отмечал, что право собственности - высокое право, оно священно, но при этом остается очень подчиненным, оно может и должно нарушаться. Государство требует уплаты налогов, это
 10. Исполнение предприятия.
  1689; 1992, N 34, ст. 1966. 27 ределенную работу по заданию заказчика из его или своих материалов, то можно сделать вывод, о некотором «продвижении» законодательной дефиниции, поскольку в соответствии с ГК РФ подрядом признается не только сам процесс работы, но и достижение (получение) определенного ее результата. Несомненно, это условие следует признать не только существенным, но
 11. Понятие и функции ЦБ РФ
  1688. ляет порядок осуществления расчетов с иностранными государствами; организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, так и через уполномоченные банки в соответствии с законодательством Российской Федерации; принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации; в целях осуществления
 12. Актуальность исследования.
  1688 человек). Учитывались данные исследований личности преступников, проводимых другими авторами в России и зарубежных странах. Подход к личности преступника как к объекту исследования основывается на теоретических положениях, раскрывающих личность в общей и социальной психологии. Основу подхода представляет определение той реальности, которую обозначает категория личности в психологической
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш