Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

17.2. Статті конфедерації 1781 р.

Одразу ж після проголошення незалежності (протягом 1775-1778 рр.
) в усіх штатах було вироблено та прийнято конституції. Та нерозв'язаним залишалося питання про державну єдність США. Його важливість посилювалась, адже все ще існувала небезпека поразки у війні з Англією. З огляду на це, другий Континентальний конгрес у листопаді 1777 р. приймає першу Конституцію - "Статті конфедерації та вічного союзу", проект якої було передано на схвалення всіх штатів. Остаточно цей документ набуває чинності з 1 березня 1781 р.

Статті конфедерації закріплювали революційні завоювання народу та визначали республіканську форму державного ладу колишніх колоній у Північній Америці, проголосивши утворення конфедерації та вічного союзу штатів. Згідно зі Статтями конфедерації, штати зберігали свій суверенітету внутрішніх і зовнішніх справах.

Для керівництва загальними справами (оголошення війни та миру, підписання міжнародних договорів, створення збройних сил тощо) передбачалося щорічно скликати однопалатний конгрес із делегацій, які обирали законодавчі органи штатів. Кожний штат мав право надсилати від двох до семи делегатів, але мав лише один голос. Рішення повинні були прийматися кваліфікованою більшістю (не менше від дев'яти голосів). Конгрес не мав права втручатися у внутрішні справи штатів. Отже, Конгрес був не представницьким, а радше дипломатичним органом. У період між сесіями Конгресу його функції покладалися на Комітет штатів, котрий утворювався з представників від кожного штату (по одному). Однак Комітет, порівняно з Конгресом, мав обмежені права. Проголошений союз штатів був слабким, оскільки: -

не існувало загального бюджету союзу; -

Конгрес не мав права укладати торговельні угоди з іншими державами, запроваджувати митні тарифи, вводити інші податки для потреб союзу; -

був відсутній механізм реалізації постанов Конгресу; -

ліве крило в Конгресі та більшість фермерів вважали, що центра лізація несумісна з демократією.

З огляду на все це, Дж. Вашингтон назвав Статті конфедерації "мотузкою із піску".

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "17.2. Статті конфедерації 1781 р."
 1. 19. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
  статті, які передбачають відповідальність за найбільш поширені злочини проти миру (статті 436-440 КК), безпеки людства (статті 441, 442, 446 КК) та міжнародного правопорядку (статті 443-445
 2. 12. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
  статті, що передбачають відповідальність за посягання на громадський порядок і моральність. Ці групи суспільних відносин є родовими об'єктами злочинів розділу XII. Об'єктивна і суб'єктивна сторони посягань, відповідальність за які передбачають статті розділу XII, дуже різноманітні і характеризуються як дією, так і бездіяльністю, вчинюються як умисно, так і необережно. Об'єднуються діяння у
 3. 2. Форма державного устрою. Ознаки України як унітарної держави
  конфедерації. Конфедерація (від лат. соп-{оесіегаііо - союз, об'єднання) - форма державного устрою, за якого держави, що утворюють конфедерацію, повністю зберігають власну незалежність. Тому конфедерація не утворює нову державу. Це союз держав для досягнення певних цілей (зовнішньополітичних, військових). Щоб досягти їх у конфедерації створюються об'єднані органи для координації дій усіх членів
 4. 12.1.3. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
  статті КК, яка передбачає відповідальність за заподіяні наслідки (статті 121, 122 чи ст. 194КК). Заклики до вчинення диверсійних актів (вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень, на зруйнування чи пошкодження об'єктів, які мають важливе госпо- 452 дарське чи оборонне значення, на радіактивне забруднення, масове отруєння, поширення
 5. 7. КВАЛІФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
  статті 200, 204, 206, 207-211, 213, 217, 219-221, 223, 226, 228, 233-235 КК). Деякі статті Кримінального кодексу України про відповідальність за господарські злочини суттєво змінені. Наприклад, ст. 203, 225, 227 КК. Все це викликає потребу ретельно розглянути головні питання кваліфікації господарських
 6. 15. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ
  статті, якими передбачається відповідальність - -.- Така назва розділу є невідповідною, оскільки вона
 7. 15.3. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
  статті, що застосовується, буде занадто суворим для конкретної особи, що засуджується. Закон враховує можливість таких випадків і, походячи з принципів гуманізму й індивідуалізації покарання, робить виняток з першої загальної засади призначення покарання, проголошуючи: При наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням
 8. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
  статті 170- 175 КК). Злочини, що посягають на інші права та свободи громадян (статті 162-169,
 9. 18.19. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі
  статті 389 КК кваліфікується ухилення від сплати штрафу чи від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цих видів покарання. За частиною 2 ст. 389 КК кваліфікується ухилення від відбування громадських чи виправних робіт. Відповідальність за ст. 389 КК настає незалежно від способу ухилення та інших обставин. Поважні причини ухилення від
 10. 18.26. Приховування злочинів
  статті 198, 383, 384, 385, 386 КК України. Ці спеціальні види приховування мають перевагу перед загальним і тому 613 підлягають застосуванню статті про ці спеціальні види приховування. Приховування предметів, вилучених із цивільного обігу (зброї, отрути, сильнодіючих речовин, наркотичних засобів і психотропних речовин тощо), тягне за собою відповідальність за статтями КК України, які
 11. 4.4. Види складів злочину
  статті, розрізняють основний, кваліфікований (особливо кваліфікований) і привілейований склади злочинів. Основний склад злочину формулює основні ознаки складу злочину і не містить ані обтяжуючих (кваліфікуючих), ані пом'якшуючих (привілейованих) обставин, вказаних в інших частинах цієї статті або в інших статтях. Отже, вести мову про наявність основного складу злочину можна, якщо законом
 12. 16, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
  статті, які передбачають відповідальність за неправомірне втручання у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем (ст. 361 КК), за викрадення комп'ютерної інформації (ст. 362 КК) і за порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем (ст. 363
 13. 2. Основні принципи конституційного ладу України
  статті 1, 2 та 5 Конституції); - організація і діяльність державної влади будується на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6 Конституції); - визнання і гарантування місцевого самоврядування (ст. 7 Конституції); - принцип верховенства права, згідно з яким закріплюється загальна підпорядкованість праву, пряма дія і безпосереднє застосування норм Конституції