Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Кашаніна Т. В.. Російське право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с., 2009 - перейти до змісту підручника

17.6. Договір підряду

Договір підряду - це угода, за якою одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його .

Зазвичай, якщо інше не передбачено договором підряду, робота виконується утриманням підрядчика: з його матеріалів, його силами і засобами, а також на його ризик.

Договір підряду укладається на виготовлення або переробку речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Таким чином, результатом роботи виконавця, регульованою договором підряду, може бути тільки матеріалізована (матеріальна) послуга. Послуги нематеріального характеру, наприклад зберігання речі, виконання доручень тощо, регулюються відповідними договорами з надання послуг. Саме матеріальний характер послуги зумовив багато особливості договору підряду: регулювання самого процесу виконання роботи, питань збереження матеріалів та ін

Як видно з визначення договору підряду, замовника насамперед цікавить придбання права власності чи іншого права на майно , що є результатом роботи. Тому, здавалося б, дані відносини можуть бути врегульовані за допомогою договору купівлі-продажу, що також є засобом передачі права власності за гроші. Проте договір підряду необхідно строго відмежовувати від купівлі-продажу, так як об'єктом договору підряду є не просто річ, а результат роботи, виконаної саме даними підрядником. Тому договір підряду регулює не тільки передачу права на річ (якої, до речі, може і не бути, наприклад, при поліпшенні, переробці речі), а й сам процес роботи. Тому Кауза договору підряду є передача права на результат роботи за гроші.

Договір підряду необхідно чітко відрізняти і від трудового договору, що укладається між працівником і адміністрацією підприємства. Предметом регулювання трудового договору є не стільки результат роботи (про нього, як правило, в трудовому договорі нічого не сказано), (^ колько сам процес роботи-ти, тому основний зміст трудового договору становить перерахування трудових функцій працівника.

Ось чому за трудовим договором оплачується не результат роботи, а сама робота, причому в більшості випадків незалежно від результату. Відповідно якщо в договорі підряду ризик випадкової загибелі матеріалів (якщо їх надав підрядник, що на відміну від трудового договору, як правило, і відбувається) і результату виконаної роботи до її приймання несе підрядник, то в трудових відносинах зазначені ризики однозначно лягають на роботодавця.

Договір підряду може бути укладений з будь-якою особою, крім випадків, коли для здійснення певних видів діяльності необхідно отримання ліцензії. Крім того, якщо з договору не випливає обов'язок підрядника виконати роботу особисто, він, залишаючись відповідальним перед замовником, може залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб (субпідрядника). Таким чином, при невиконанні умов договору підряду підрядник не може посилатися на недобросовісність або нерозторопність субпідрядника.

Договір підряду передбачається оплатним, тому за відсутності в договорі умов про ціну результат роботи оплачується за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні роботи. Ціна договору включає компенсацію витрат підрядника і належну йому винагороду і може бути як твердої, так і приблизної, різниця між якими полягає в різних за простотою способах підвищення ціни у разі істотного зростання вартості матеріалів і використовуваних підрядником робіт і послуг. Якщо ж фактичні витрати підрядника на виконання робіт при тій же якості виявилися менше запланованих, він за загальним правилом має право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором.

Термін - важливе істотна умова договору підряду, визначається вказівкою на початковий і кінцевий моменти виконання роботи. При цьому можуть бути також передбачені терміни виконання окремих етапів роботи. Якщо підрядник не приступає своєчасно до виконання роботи або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків.

Підрядник зобов'язаний використовувати наданий замовником матеріал економно та ощадливо, а після закінчення роботи представити замовникові звіт про використання матеріалу.

Замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи, якщо інше не передбачено договором, відмовитися від виконання договору, сплативши підрядчикові частину встановленої ціни пропорційно виконаній роботі.

Замовник за участю підрядника зобов'язаний оглянути і прийняти виконану роботу. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її приймання. При ухиленні замовника від прийняття результату роботи підрядник після закінчення одного місяця з дня закінчення строку здачі роботи і за умови подальшого дворазового попередження може продати результат роботи, а з вирученої суми задовольнити свої вимоги.

Якість роботи має відповідати умовам договору, а за відсутності таких - вимогам, що звичайно ставляться до робіт відповідного роду. Для виявлення недоліків роботи може бути встановлено гарантійний строк, а при його відсутності недоліки мають бути виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі результату роботи. Термін позовної давності для вимог, пропонованих у зв'язку з неналежною якістю роботи, становить один рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "17.6. Договір підряду"
 1. Глава I. Співвідношення понять поспіль, будівельний підряд і послуга в цивільному законодавстві
  поспіль, будівельний підряд і послуга в цивільному
 2. Тема 8. Договір підряду
  договорі підряду. Поняття договору підряду. Предмет договору. Сторони договору та розподіл ризиків між ними. Генеральний підрядник і субпідрядник. Обов'язки сторін договору. Виконання робіт з використанням матеріалів підрядника і замовника. Ціна роботи. Приблизна і тверда кошторис. Терміни виконання робіт. Виконання договору. Сприяння замовника в
 3. ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ТА Диссертации: 1.
  договірних відносин в об ласті житлового будівництва / / Дисс ... канд. юрид. наук. М. 2003. 179 с. 7. Мокров С.Н. Договір будівельного підряду / / Дисс ... канд. юрид. наук. Волгоград. 2006, 203 с. 8. Озеров П.С. Цивільно-правове регулювання відносин будівельного підряду / / Дисс ... канд . юрид. наук. Краснодар. 2003. 183 с. 9. Пучков Е. А. Правове
 4. Махова Ольга Євгенівна. Договір будівельного підряду як інститут цивільного права / Дисертація / Москва, 2008

 5. Підрядні відносини різноманітні.
  договору підряду (побутової поспіль, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб) загальні положення про підряд застосовуються, якщо інше не встановлено правилами про ці види договорів. Скажімо, роз'яснення про застосування норм Закону РФ Про захист прав споживачів, 35 у тому числі щодо договору побутового підряду, дані в
 6. Глава III. Особливості договору будівельного підряду
  договору будівельного
 7. Глава II. Правовий статус договору будівельного підряду
  договору будівельного
 8. ПОДРЯД
  договір, що має загальні початку (§ 1) і ряд різновидів (§ 2 - 5), коли від цих загальних почав допускаються істотні відступи, що враховують специфіку окремих видів підряду, насамперед у будівництві. 2. Норми про договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у ГК, на відміну від Основ ГЗ (ст. 97), винесені в окрему гл. 38. Цей
 9. § 2. Побутовий підряд Стаття 730. Договір побутового підряду
  договору побутового підряду, закріплюючи юридичні ознаки цього договору, сукупність яких дозволяє відмежувати його від інших різновидів договору підряду. До таких ознак належать спеціальні - суб'єктний склад відносин і мета використання результату виконаної роботи. Підрядником за договором побутового підряду можуть виступати тільки організації і громадяни, які здійснюють
 10. § 6. Основи зобов'язального права
  договір вважається Окремі види договорів Перевезення Купівля-продаж Поставка Страхування Найм житлового приміщення Розрахунки і кредитування Оренда Доручення Підряд 209 14 Зак
 11. Тема 5. ПОДРЯД
  Тема 5.
 12. Глава 37. ПОДРЯД
  Глава 37.
 13. Глава 23.Подряд
  Глава
 14. Стаття 727. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
  договору підряду відповідно до п. 2 ст. 139 ЦК можуть захищати свої права всіма способами, передбаченими ГК та іншими законами. Основними способами захисту є в цих випадках вимоги про припинення неправомірних дій (ст. 12 ЦК) та відшкодування завданих збитків (ст. ст. 15, 393 ЦК). Стаття 728. Повернення підрядником майна, переданого замовником Коментар до статті 728
 15. § 1.1. Підряд в цивільному праві
  договору, використовується правовими системами багатьох країн світу, в тому числі і Росії вже більше 100 років. Наприклад, Г. Ф. Шершеневич ще на початку минулого характеризував поспіль як договір, в силу якого одна особа приймає на себе зобов'язання, за відоме винагороду, виконати своїм утриманням підприємство. При цьому він виділяв такі характерні ознаки підряду: a. Трудовий
 16. 7.1. Загальні положення про зобов'язання з надання послуг
  договірних зобов'язань з надання послуг є-етсято, чтоприихисполненииуправомоченномулицуяеие /> едяе / яся # еі4ь жиосоташешпосвимнесоздаетсяновыйовеществленныйрезультатче- ? ложческой%еятелъности,асовершаютсяиныедействия,удовлетворяющие його інтереси. Крім того, на відміну від зобов'язань по передачі товарів та виконання робіт, об'єкт зобов'язань з надання послуг, тобто самі послуги, невіддільний їм
 17. Ступінь наукової розробленості теми
  договору взагалі і підряду зокрема досліджувалися в роботах таких відомих вчених, як В.К. Андрєєв, Б.С. Антимонов, М.І. Брагінський, В.В. Витрянский, Д.М. Генкін, О. С. Іоффе, А.Ю. Кабалкин, Н.С. Малеїн, Д.І. Мейер, В.А. Ойгензіхт, В.А. Тархов, В.А. Хохлов, Г.Ф. Шершеневич, Є.Д. Шешенин та ін Особливий інтерес представляли для автора дисертаційні роботи Е.Л.Абрамцовой, 1
 18. Актуальність теми дослідження.
  договір будівельного підряду є, мабуть, основним механізмом, що дозволяє сторонам «будувати» взаємини з урахуванням своїх інтересів і фінансових можливостей. Безсумнівно, така діяльність пов'язана з необхідністю вирішення безлічі проблем як теоретичного, так і практичного характеру, в тому числі необхідністю ліцензування (до 01.01. 2010р.). Разом з тим, основне
 19. Стаття 720. Приймання замовником роботи, виконаної підрядником
  договором підряду робіт з посвідченням такий приймання актом або іншим документом, що фіксує можливі недоліки виконаної роботи. Таким іншим документом можуть бути випливають з проведеної приймання письмова претензія замовника, його оцінка про наявність недоліків у доданих до виконаної роботи документах та інші письмові матеріали. Свідчення свідків щодо недоліків