Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

17.6. Провокація хабараПровокацією хабара називається свідоме створення посадовою особою обстановки й умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, з метою викрити потім того, хто дав або взяв хабара (ст. 370 КК України).
Провокація хабара за своєю сутністю є підбурюванням вчинити хабарництво - дати чи взяти хабара.
За ст. 370 КК України кваліфікуються лише дії посадових осіб (пункт 1 примітки до ст. 364 КК України). Кваліфікація діяння за ст. 370 КК України не залежить від способу (форми) провокації, яких може бути декілька:
посадова особа створює таку обстановку й умови, які викликають пропозицію дати їй хабара, або різним чином натякає на необхідність дати хабара, щоб потім мати можливість викрити цю особу як злочинця (хабаро- давця);
посадова особа підмовляє іншу посадову особу да ти або взяти хабара з метою викрити такого хабарника як злочинця;
1 П. 23 і 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня 1994 p.- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 261-262.
591
3) посадова особа вимагає, щоб їй дали хабара (з тією самою метою).1
В усіх таких випадках дії посадової особи кваліфікуються за ст. 370 КК України, а дії хабаредавців чи тих, хто мав намір одержати або одержав хабара,- як замах на одержання чи давання хабара за ст. 15 і ст. 368 КК або за ст. 15 і ст. 369 КК України.
Особа, у якої провокатор вимагав дати йому чи іншій посадовій особі хабара, в цьому випадку звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ч. З ст. 369 КК України.
Умисне створення посадовою особою обстановки і умов, що викликають пропонування чи одержання хабара з метою викрити того, хто його дав або одержав (провокація хабара), є закінченим злочином з моменту вчинення зазначених дій незалежно від того, чи було передано або одержано хабара.
Якщо з тією самою метою посадова особа організувала давання чи одержання хабара, підмовила до цього того, хто дав чи одержав хабара, або сприяла їм у цьому, то її дії кваліфікуються як співучасть у хабарництві - за відповідними частинами ст. 27 і 369 КК чи 27 і 368 КК України і ст. 370 КК України.
Давання або одержання хабара у зв'язку з провокацією не виключає відповідальності того, хто дав або одержав хабара.2 Дії хабарників і в цьому випадку кваліфікуються за ст. 368 КК або ст. 369 КК України.
Не утворюють складу злочину і не можуть кваліфікуватися за ст. 370 КК України дії посадової особи, яка:
не давала ніяких приводів для давання їй хабара;
погодилася отримати гроші чи якусь цінність із ме тою викрити хабародавця.
Такі правомірні дії не визнаються провокацією хабара тому, що посадова особа при цьому не схиляє до хабарництва, не подає ніяких приводів для думки, наміру про
1 Деякі автори вважають, що мета викрити особу, яка підда лась провокації, є метою вчинення цього злочину (ст. 370 КК України). Очевидно, що мета викрити є проміжною; дійсною, головною метою цього злочину є мета помститися.
2 П. 25 постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня I994 p.- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України-С. 262.
592
давання чи одержання хабара. У таких випадках ініціатива про давання або одержання хабара надходить не від посадової особи.
Провокація хабара, вчинена посадовою особою правоохоронних органів, кваліфікується за ч. 2 ст. 370 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "17.6. Провокація хабара"
 1. 10.2. Види співучасників
  провокації злочину. Провокуючи злочин, провокатор (від лат. - provocator - підбурювач) має за мету всіма можливими для підбурювача способами втягнути виконавця (можливо, й інших співучасників) у вчинення злочину з тим, щоб потім викрити його в цьому. Мотивами провокаторської діяльності можуть бути помста, бажання виставити себе в ролі борця зі злочинністю тощо. Оскільки мотиви у кожного
 2. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  хабара за вико- 1 Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины,-К., 1995 .-С. 178. ! Постанова президії Житомирського обласного суду від 11 січня 1991 р. // Там само-С. 145. 3 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 183. 24 нання чи невиконання обумовлених дій. У таких випадках кваліфікувати діяння як повторне вчинення злочину немає підстав. У постанові Пленуму Верховного
 3. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  хабара за рахунок коштів державної чи колективної організації, установи, підприємства (статті 368 і 191 КК), втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 і стаття закону, що передбачає відповідальність за той злочин, до вчинення якого був залучений неповнолітній), порушення правил дорожнього руху і залишення в небезпеці (статті 286 і 135 КК). Тут наведено найпоширеніші випадки
 4. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  хабара (грошей, цінностей і т. ін.); ст. 366 КК - зловживання посадовими повноваженнями способом службового підроблення і т. ін. Оскільки при конкуренції кримінально-правових норм кваліфікації підлягає один злочин, то вирішення конкуренції полягає в застосуванні до вчиненого діяння однієї із усіх конкуруючих норм. При конкуренції загальної і спеціальної норм конкуренція вирішується за допомогою
 5. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  хабарництва та деяких інших. Першим і найпоширенішим груповим злочином визнається співучасть у вчиненні умисного злочину (ст. 26 КК). Співучастю називається умисне спільне вчинення злочину двома чи більше особами (ст. 26 КК). Згідно з ч. 1 ст. 28 КК злочин визнається вчиненим групою осіб, якщо його спільно вчиненим декілька виконавців без попередньої змови. При цьому треба зазначити, що групи
 6. 6.6. Кваліфікація привласнення, розтрати та розкрадання чином зловживання посадовими повноваженнями
  хабара; звернення у свою власність коштів, які надходять у державні чи громадські фонди від громадян. Розкрадання способом привласнення, розтрати чи зловживання посадовими повноваженнями вважається закінченим з того моменту, коли чуже майно було звернене у власність посадової особи або використане нею на свої потреби, і державна, громадська чи приватна організація або особа втратили певну
 7. 6.7. Кваліфікація шахрайства
  хабар, маючи намір не передавати їх, а привласнити, то вчинене кваліфікується як шахрайство за ст. 190 КК. Якщо при цьому винний схилив хаба-родавця до замаху на давання хабара, то його дії кваліфікуються за сукупністю злочинів за ст. 190 КК і статтями 15 і 27 та відповідною частиною ст. 369 КК.1 Якщо винна особа при шахрайстві з метою обману чи зловживання довір'ям вчиняє інший злочин (статті
 8. 6.9.6. Кваліфікація придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочином
  хабара, незаконним зайняттям риб-[им, звіриним або іншим водним добувним промислом, Практика...- С. 75-76. 287 незаконним полюванням, викраденням зброї, наркотичних засобів чи психотропних речовин та іншими подібними злочинами. Не можуть кваліфікуватися за ст. 198 КК придбання чи збут або зберігання викрадених людей (ст. 146 КК)-документів (ст. 357 КК), чи інших речей, які майном не є. ' Про
 9. 15.16. Самовільне присвоєння влади або звання посадової особи
  хабара. Невідомо також, за що він влаштовував справи бізнесменів у «Газпромі»? Навряд чи за спасибі. Отже, справу Ю. Бобилєва треба розслідувати. Самі по собі дії авантюриста оригінальні і засвідчують, що Остапи Бендери у нашому житті ще не перевелися, і стаття 353 КК буде мати роботу. Відповідальність за самовільне присвоєння влади чи звання посадової особи настає з шістнадцяти років. Посадові
 10. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  хабарницг-?°»-- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 253-254. 18* 547 Згідно з пунктом 2 примітки до ст. 364 КК посадовими особами визнаються також іноземці і особи без громадянства, які виконують обов'язки посадової особи, зазначені у пункті 1 примітки до ст. 364 КК. Посадовими можуть бути визнані лише ті особи, коло повноважень яких визначено у пункті 1 примітки до ч. 1
 11. 17.4. Одержання хабара
  хабара, певних дій, які посадова особа може чи повинна вчинити з використанням своїх посадових повноважень. За ст. 368 КК України кваліфікується одержання П. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від О жовтня 1982 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов'язаних з порушенням правил охорони праці»,- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С.
 12. 17.5. Давання хабара
  хабара називається підкуп посадової особи засобом передачі (вручення) їй у власність грошей, майна або надання послуги майнового характеру за вчинення або невчинення посадовою особою Дій в інтересах того, хто дає хабара. За ст. 369 КК України кваліфікуються дії як приватних, так і посадових осіб. 585 Посадова особа, яка дала хабара за одержання певних благ, пільг чи переваг для установи,