Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

18.10. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захистКонституцією України гарантується незалежність і недоторканність суддів, забороняється будь-який вплив на судців (ст. 126) і забезпечується захист інтересів суддів (ст. 127). Відправлення правосуддя вимагає заходів безпеки й інших членів та учасників кримінального судочинства (потерпілих, свідків, експертів, перекладачів тощо).
За ст. 380 КК кваліфікуються:
а) неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття рі шення чи прийняття неналежного рішення про заходи для безпеки учасників процесу судочинства (працівників суду, правоохоронних органів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві);
б) невжиття, чи несвоєчасне або неналежне вжиття заходів безпеки учасників судочинства, а також членів їх сімей та близьких родичів, якщо внаслідок такої бездія льності та недбалості були заподіяні цим особам тяжкі наслідки - шкода здоров'ю, знищення чи пошкодження майна тощо.
Невжиття заходів безпеки вчинюється необережно; винна особа не передбачала настання таких наслідків своєї злочинної недбалості, але повинна була і могла їх передбачити.
Суб'єктами відповідальності за невжиття заходів безпеки є посадові особи органу, на який покладено функції забезпечення виконання таких заходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "18.10. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист"
 1. 18.11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
  безпеки встановлюються щодо потерпілих, свідків, експертів, перекладачів та деяких інших учасників процесу. Предметом злочину, передбаченого ст. 381 КК, є відомості про заходи безпеки щодо зазначених осіб, які були взяті під захист. За ч. 1 ст. 381 КК кваліфікується розголошення таких відомостей, якщо внаслідок цього особі, що була взята 602 під захист, була заподіяна шкода здоров'ю (побої,
 2. 1.1. Поняття й завдання кримінального права
  заходів кримінально- правового впливу. Запобігальна (профілактична) функція кримінального права полягає у недопущенні вчинення злочину, що досягається: а) самим фактом встановлення кримінальної відповідальності і покарання за те чи інше діяння, що повинно позитивно впливати на нестійких громадян; б) наявністю норм про добровільну відмову від доведення злочину до кінця (ст. ст. 17, 31 КК); в)
 3. 5.4. Потерпілий від злочину
  заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК), передбачається максимум покарання два роки позбавлення волі, тоді як за вбивство без обтяжуючих і пом'якшуючих обставин - п'ятнадцять років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК). Подібний підхід відомий ще римському праву. Delinquens per iram provocatus puniri debet mitius - злочинець, що вчинив злочин у гніві, який викликаний потерпілим,
 4. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  безпеки і т. ін. Додатковим безпосереднім об'єктом злочину є ті суспільні відносини, посягання на які не становить суспільної сутності цього злочину, агіе які руйнуються цим злочином поряд з головними або яким загрожує небезпека порушення разом з головними. Такими є здоров'я при розбої (стаття 187 КК), життя чи здоров'я при посяганні на життя державного діяча (ст. 112КК), власність при 75
 5. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  безпеки, що загрожувала особі, яка захищалася, обста вини, що могли вплинути на реальне співвідношення сиг нападаючих і тих, хто захищається, а саме: місце і час раптовість нападу, неготовність до його відбиття, кіль кість нападаючих і тих, хто захищається, їх фізичні (вік стать, інвалідність, стан здоров'я) та інші обставини. Вирішуючи питання про правомірність заподіяно шкоди, належить
 6. 7.1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів * чи білетів державної лотереї
  заходів її захисту. Для забезпечення належного захисту національної валюти від підробок в Україні у березні 1994 р. був уведе- 290 ний в дію банкнотно-монетний двір, який використовує найсучасніші технології, системи комп'ютерної графіки, виготовлення оригінальних і друкарських форм та захищених фарб. Це - друкарські лінії, що включають офсет-Іі машини «Супер Сімултан-312» і машини інтагліо
 7. 11.13. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
  заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. При прийнятті згаданих об'єктів після будівництва, реконструкції або ремонту за участю органів державного нагляду обов'язково слід враховувати виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Під час будівництва доріг можуть бути порушені певні норми та стандарти, що стосуються витривалості дорожнього полотна, додержання певних
 8. 12.1.4. Хуліганство
  безпеки для потерпілих або оточуючих, не підпадає під ознаки ч. 1 ст. 296 КК України.2 За ч. 1 ст. 296 КК України хуліганство як особливо зухвале кваліфікується у тих випадках, коли хуліганські дії супроводжувались заподіянням тілесних ушкоджень, пошкодженням чи знищенням майна, тяжкою образою потерпілих, застосуванням грубого насильства і т. ін. Все скоєне при цьому повністю охоплюється ч. 1 ст.
 9. 1.3. Кримінальне право та суміжні галузі права
  безпеки, довкілля тощо. Норми адміністративного права, що зведені у Кодекс України про адміністративні правопорушення (КАП), мають тісний зв'язок з кримінально-правовими нормами. Багато з них суміжні з нормами, що міститься в КАП. Різниця між ними полягає в ступені суспільної небезпеки, який у злочинах значно вищий, ніж в адміністративних деліктах. Детальне дослідження правопорушення дає підстави
 10. 2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
  безпеки України, розділ XVIII - злочини, що посягають на правосуддя, тощо). Тобто можна сказати, що Загальна частина містить ті положення (інститути), які мають значення для всіх складів злочину і покарань, передбачених у конкретних статтях Особливої частини. Вони виводять за дужки ті загальнообов'язкові положення, з якими стикаються працівники правозастосовчих органів, вирішуючи питання
 11. 10.4. Відповідальність співучасників
  заходів для недопущення доведення злочину до кінця, то це не відміняє правової оцінки дій співучасників як добровільної відмо- ви, що є підставою для їх звільнення від кримінальної відповідальності. Добровільна відмова пособника може бути здійснена і шляхом бездіяльності. Згідно з законом вона може проявитися в ненаданні ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусу- нення перешкод вчинення
 12. 12.2. Необхідна оборона
  заходів, необхідних для її затримання. Не може бути також необхідної оборони, скажімо, при пред'явленні працівниками міліції винесеної відповідно із законом і санкціонованої суддею постанови про обшук приміщення тільки тому, що господар "не бачить за собою ніякої вини". Не можна визнати наявність необхідної оборони в діях особи, яка спровокувала посягання, тобто з наміром викликала напад, щоб