Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїБанківське право → 
« Попередня Наступна »
Андрій Вікторович Приходько. Шпаргалка з банківського права, 64c, 2010 - перейти до змісту підручника

42. Порядок і підстави укладення кредитного договору. Робота банку по укладенню кредитного договору

Сторонами кредитного договору є:

1) банк або інша кредитна організація, що має ліцензію на вчинення кредитних операцій;

2) позичальник - будь-яка юридична або фізична особа.

Форма кредитного договору - проста письмова незалежно від суми наданого кредиту. Недотримання письмової форми тягне недійсність кредитного договору.

Такий договір вважається нікчемним.

Банки зобов'язані створювати резерви на можливі втрати за наданими (розміщеним) грошових коштах в порядку, встановленому Банком Росії, з метою покриття можливих втрат, пов'язаних з неповерненням позичальниками отриманих грошових коштів.

Предметом договору можуть бути тільки гроші.

Термін договору вважається істотною умовою, він не може укладатися на умовах до запитання.

Договір може бути укладений з умовою забезпечення його заставою нерухомості. У такому випадку він повинен бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації.

У договорі можуть міститися умови про цільове використання кредиту.

Надання банком коштів клієнтам банку здійснюється наступними способами:

1) разовим зарахуванням грошових коштів на банківські рахунки або видачею готівки позичальнику - фізичній особі;

2) відкриттям кредитної лінії, т.

е. укладенням угоди (договору), на підставі якого клієнт-позичальник набуває право на одержання і використання протягом обумовленого терміну грошових коштів, якщо загальна сума наданих клієнту-позичальнику грошових коштів не перевищує максимального розміру (ліміту), визначеного в угоді (договорі) і якщо в період дії угоди (договору) розмір одноразової заборгованості клієнта-позичальника не перевищує встановленого йому даною угодою (договором) ліміту заборгованості. Під відкриттям кредитної лінії може також розумітися укладення договору на надання грошових коштів, умови якого за своїм економічним змістом відрізняються від умов договору, що передбачає разове (одноразове) надання грошових коштів позичальнику;

3) кредитуванням банківського рахунку клієнта -позичальника та оплати розрахункових документів з банківського рахунку позичальника. Кредитування подібного роду здійснюється при недостатності або відсутності на рахунку клієнта коштів при встановленому ліміті і терміні, обумовлених банком і клієнтом в договорі;

4) участю банку в наданні (розміщенні) грошових коштів клієнту банку на синдикованої (консорциальной) основі;

5) іншими способами, передбаченими чинним законодавством.

Надання коштів здійснюється на підставі розпорядження, складеного фахівцями уповноваженого підрозділу кредитної організації і підписаного уповноваженою посадовою особою банку.

Відсотки за договором починають нараховуватися з моменту надходження грошових коштів на рахунок позичальника і нараховуються за час реального користування грошовими коштами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Порядок і підстави укладення кредитного договору. Робота банку по укладенню кредитного договору "
 1. 4. Заставна
  підставі договору про іпотеку (заставу нерухомості) як способі забезпечення виконання основного зобов'язання (кредитного договору і т. д.). Заставна видається боржником за основним зобов'язанням кредитору і може бути передана кредитором іншій особі з дотриманням встановленої законом форми. Заставна засвідчує право кредитора в разі невиконання або неналежного виконання основного
 2. СТАТУС ДОКАЗІВ У спорах, пов'язаних з використанням мережі Інтернет
  підставу своїх вимог і заперечень вправі представляти арбітражам документи, підготовлені за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Ці документи, оскільки вони містять дані про обставини, що мають значення для справи, повинні прийматися органами арбітражу на загальних підставах в якості письмових доказів »(п. 1). Зазначені Інструктивні вказівки уточнюють, що дані,
 3. СЕМІНАР № 8: ВЕЛИКІ УГОДИ. Зацікавленості в здійсненні акціонерним товариством УГОДИ (2год)
  підстави для задоволення пред'явлених позовів? 6. Між ВАТ "Інформатика" (продавцем) та ТОВ "Інформцентр" (покупцем) було укладено договір продажу частини будівлі за ціною 1500000 рублів, що складає 11,2% вартості активів ВАТ "Інформу-тика". Від імені продавця договір підписав Лазарєв, який діяв на підставі довіреності, виданої виконуючим обов'язки генераль-ного директора
 4. 2. Правове становище кредитних організацій
  підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції. Кредитна організація утворюється на основі будь-якої форми власності як господарське товариство. Виходячи з даного визначення, можна виділити кілька суттєвих ознак кредитної організації: 1. Кредитна організація - це юридична особа.
 5. Глава 2. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
  підставі права та обов'язки виникають у обох сторін. По-друге, грошові кошти клієнта або призначені для клієнта надходять не на рахунок, а в банк, який і зараховує їх на рахунок клієнта. Третє, не слід було б клієнта банку називати власником рахунку, так як він цим рахунком жодною мірою не володіє. Рахунок - це документ банку, який відповідно до банківськими правилами ніколи не
 6. Сторони договору банківського вкладу
  підставі договору про вклад. Якщо інше не встановлено законом, зазначені вище наслідки застосовуються також у наступних випадках: Якщо грошові кошти громадян та юридичних осіб притягнуто шляхом продажу їм акцій та інших цінних паперів, випуск яких визнано незаконним. Якщо грошові кошти громадян притягнуті у внески під векселі або інші цінні папери, що виключають отримання їх власниками
 7. Плата за користування кредитом
  підстав, з якими за умовами кредитного договору пов'язана можливість односторонньої зміни банком розміру плати (процентів) за кредит, має бути доведено банком. Позичальник, часто дуже потребує в отриманні кредиту, змушений погоджуватися з усіма запропонованими кредитором умовами, в тому числі і умовою про одностороннє зміну процентної ставки. У юридичній літературі
 8. 4. Порука
  заснований лише на довірі) кредит. Економічна привабливість даного виду забезпечення виконання зобов'язання полягає в тому, що до иму-ществуосновсноік д & Сжнік99із1которого кредитор може одержати задоволення, приєднується майно, що належить поручителю. Але для цього кредитор повинен бути впевнений в тому, що поручитель має достатній майном для задоволення його
 9. 5. Банківська гарантія
  основу сумніватися у виправданості, правильності віднесення зазначеного інституту до категорії цивільно-правових способів забезпечення виконання зобов'язань. Крім того, вищевказані правила, на нашу думку, створюють додатковий ризик для гаранта, оскільки він змушений буде сплатити кредитору значну суму (так як, думається, банківська гарантія передбачає забезпечення великих
 10. 1. Фінансова оренда (лізинг )
  заснована в жовтні 1994 р. Лізинг - це вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором , з правом викупу майна лізингоодержувачем (ч. 1 ст. 2 ФЗ «Про лізинг»). Лізингова угода - це сукупність договорів,