НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

5.21. Підробка документів, штампів і печатокФальшування (підробка) документів посягає на державне управління.
Предметом злочину є документи, які видаються державними чи громадськими організаціями, підприємствами, установами і які надають певні права чи звільняють від обов'язків (посвідчення, дипломи, атестати, трудові книжки, лікарняні листки тощо). Предметами цього злочину можуть бути також штампи, печатки і бланки.
Склад злоиину утворюють:
а) підробка (фальшування);
б) збут підроблених документів, штампів, печаток;
в) використання завідомо підробленого документа.
Відповідальність за підробку (фальшування) документів, штампів і печаток не залежить від способу підробки, якості і кількості підробок.
За ч. 1 статті 358 КК кваліфікується підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи по-свідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звіль-
540
няє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.
Повторна підробка чи збут підробленого документа або вчинення цього діяння за попередньою змовою групою осіб визнається вчиненим за обтяжуючих обставин і кваліфікується за ч. 2 ст. 358 КК.
Використання завідомо підробленого іншими особами документа - за ч. З ст. 358 КК.
Підробка, збут і використання підроблених документів вчинюється умисно.
Відповідальність за підробку, збут і використання підроблених документів настає з шістнадцяти років. Особа, яка підробила документ, не підлягає відповідальності за його використання чи збут, а лише за підробку цього документа за ч. 1 ст. 358 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "5.21. Підробка документів, штампів і печаток"
 1. 15.20. Викрадення або пошкодження документів, штампів, печаток
  документів, штампів, печаток посягає на державне управління. Документом називається письмовий акт, яким підтверджується юридичний факт, або яким надаються особі певні права, чи яким вона звільняється від певних обов'язків. Законом від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 48-Ст. 650) документом визнається передбачена законом матеріальна форма одержання,
 2. 7.1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів * чи білетів державної лотереї
  підробки грошей та цінних паперів. Предметами фальшування можуть бути: державні казначейські білети і білети Національного банку України; розмінні металеві монети; іноземна валюта; державні цінні папери (акції, облігації, векселі, сер тифікати та ін.) - ст. 2 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р. Для відповідальності за фальшування грошей чи цін- Лютий І. О.
 3. 7.2. Незаконні дії з фінансовими документами
  підробка документів на переказ; б) підробка платіжних карток чи інших засобів досту пу до банківських рахунків; в) придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи пла тіжних карток; г) їх використання чи збут. Згідно з приміткою до статті 200 КК документами на переказ є документи у паперовому або електронному виді, що використовуються банками
 4. 13.14. Незаконне виготовлення і використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин
  підробки) є документи, які надають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (рецепти, накладні, квитанції тощо). За частиною 1 ст. 318 КК кваліфікується незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних чи психотропних речовин або прекурсорів. Фальшування таких
 5. 14.2.7. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних зборів чи військового обліку
  підробкою документів чи іншого обману, визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах. Діяння, передбачене ст. 337 КК, вчинюється умисно, з метою ухилитися від зборів чи військового обліку. Відповідальними за це діяння є лише військовозобов'язані, тобто особи, які зараховані в
 6. 17.7. Посадове підроблення
  підробка документів, або складання і видача завідомо неправдивих (фальшивих) документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Предметом фальсифікації є офіційні документи -письмові акти, що видаються державними, громадськими чи приватними підприємствами, установами або організаціями і які призначені для посвідчення фактів чи подій, що мають юридичне значення.1 Для кваліфікації діяння за ст. 366 КК України
 7. 10.2. Види співучасників
  підробка документів, які вуалюють злочинну діяльність тощо. Вказівка закону на сприяння приховуванню злочину "іншим чином" свідчить про те, що будь-який спосіб такого приховування, яке було заздалегідь обіцяне, має розглядатися як пособництво. В деяких випадках самі пособницькі дії створюють окремий самостійний склад злочину (наприклад, придбання зброї для виконавця). В таких випадках дії
 8. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  документів (ст. 358 КК), держання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК) та деякі інші. Отже, головним у кваліфікації повторних злочинів є відмежування повторних від одиничних злочинів. Одиничний, або один злочин (на відміну від множини злочинів) - поняття власне юридичне, а не кількісне за рахунком дій, наслідків, що настали, вчинених епізодів тощо. Коржанский Н. И. Ответственность за
 9. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  документів (ч. З ст. 358 КК)3 та деякі інші. Кваліфікація у таких випадках, крім злочину, ще й додатково способу його вчинення необгрунтована, оскільки вчинення певних злочинів П. 4 цієї постанови // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 126-127. Сташис В. В., Бажанов М. И. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике.- Харьков, 1987.- С. 99. П. 20 постанови Пленуму
 10. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  документів - статті 372, 375 КК.1 На цій підставі всі норми про відповідальність посадових осіб можна розташувати у такій послідовності: статті 364, 368, 366, 271, 367, 272, 287 КК. Кваліфікація за цими нормами підкоряється правилу: при конкуренції поряд розташованих норм діяння кваліфікується за наступною (останньою).2 Наприклад, при наявності у вчиненому діянні ознак статей 364 і 368 КК діяння
 11. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  документів, знарядь, зброї, пошук засобів прикриття, легалізації діяльності організації тощо; е) координація злочинної діяльності - узгодження ді яльності окремих структурних підрозділів злочинної ор ганізації чи діяльності окремих злочинних груп, об'єд нання їх злочинних планів, зусиль, допомога в організа ції підготовки та вчинення окремих злочинів тощо. Особливості діяльності злочинної
 12. 1.1. Кваліфікація вбивства
  документів, що підтверджують її вік, проводиться судово-медична експертиза для встановлення віку, а в необхідних випадках - і для призначення її осудності. Якщо вбивство було заподіяно у співучасті кількома особами (двома або більше), то всі вони підлягають кримінальній відповідальності за вбивство, вчинене у співучасті. Судова колегія Верховного Суду України в ухвалі у справі Ш. і С. визнала, що
 13. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  документів, якими керуються у своїй роботі меди-ко-соціальні експертні комісії. 2. Втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій визнається тяжким тілесним ушкодженням при повному фізичному відокремленні органа від тіла людини, а також тоді, коли настав повний або частковий параліч цього органа. Це може бути втрата язика, ока, руки, ноги, мови, голосу або їх параліч, втрата здатності
 14. 5.1.2. Підлог виборчих документів, приписка або неправильний підрахунок голосів
  документів посягає на право громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади (ст. 38 Конституції України). Об'єктивну сторону діяння, відповідальність за яке встановлена ст. 158 КК України, утворює вчинення однієї з форм фальсифікації виборчих документів: а) підлог -виготовлення документа невстановленого зразка чи внесення до нього неправдивих відомостей; б) приписки або в)
 15. 5.1.4. Порушення законодавства про референдум
  документів референдуму - підлог, приписки, завідомо неправильний підрахунок голосів тощо; порушенням таємниці голосування. Порушення законодавства про референдум - злочин умисний і може вчинюватися з різних мотивів. Ідповідальними за діяння, передбачене ч. 1 ст. 160 КК, приватні особи старші шістнадцяти років, а за діян--Іередбачені ч. 2 і 3 ст. 160 КК - лише члени виборчої та посадові особи