Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

5.2.20. Порушення права на отримання освітиСтаттею 53 Конституції України передбачається право кожного громадянина на освіту.
Злочин, передбачений ст. 183 КК, посягає на це важливе конституційне право громадянина.
Склад злочину утворюють:
а) незаконна відмова у прийнятті до навчального за кладу будь-якої форми власності (ч. 1 ст. 183 КК);
б) незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах (ч. 2 ст. 183 КК).
Порушення права на отримання освіти вчинюється умисно.
Відповідальними за порушення права на отримання освіти є спеціальні суб'єкти - керівники навчальних закладів, які наділені повноваженнями видавати накази про зарахування до навчання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "5.2.20. Порушення права на отримання освіти"
 1. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  порушення законодавства про охорону природи по садовою особою (статті 248 і 364 КК); д) втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК), поєднане із заподіянням потерпілому тілес них ушкоджень (статті 121-125 КК) або з мордуванням (ст. 126 КК), або з погрозою вчинити вбивство (ст. 129 КК).2 Ідеальна сукупність злочинів відрізняється від одиничного злочину множиною об'єктів
 2. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
  порушення громадського порядку, чи свідка за те, що він дав правдиві показання, і т. ін. Приводом до вбивства у таких випадках є службова чи громадська діяльність потерпілого. Власне кажучи, таке вбивство є помстою за суспільне корисну діяльність потерпілого. Таке вбивство може бути вчинене і відносно того потерпілого, який перешкоджав здійсненню антисуспільних намірів винного (наприклад,
 3. 5.2,14. Порушення авторських пряв
  порушення авторських прав може виражатися у незаконному використанні творів особами, які не є авторами і не мають на це дозволу автора, в примушуванні до авторства чи в привласненні авторства (плагіат). Плагіатом називається викрадення чужого твору -оприлюднення чужого твору під своїм ім'ям у повному зосязі чи частки твору. Охороняється законом також авторство на відкриття, інахід,
 4. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  порушенням встановленого порядку оплати, що не може свідчити про наявність у нього умислу на розкрадання їх за змовою з С. Інших доказів причетності 3. до розкрадання зазначених матеріальних цінностей у справі немає. Отже в діях 3. немає складу злочину.2 Заволодіння чужим майном визнається неоплатним, 1 Докладніше про предмети злочину див.: Коржанский Н. Й. Предмет преступления.- Волгоград, 1976.
 5. 7.25. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів
  порушенням порядку випуску та обігу цінних паперів, визначаються у примітці до ст. 218 КК, якою визнається сума, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
 6. 17.1. Зловживання владою або посадовими повноваженнями
  порушення особистих немайнових прав та інтересів громадян, кількість потерпілих від злочину і т. ін. (прихову- 1 Постанова президії Закарпатського обласного суду 16 серпня 1990 р. у справі Л.- Практика судів України в крим нальних справах.- К., 1993.-С. 155-156. 554 вання розкрадання, перерва роботи підприємства, установи, невиконання виробничого плану, порушення конституційних прав громадян
 7. 17.4. Одержання хабара
  порушенням правил охорони праці»,- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 305-306. П. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від О жовтня 1982 p.- Там само-С. 306-307. . П. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від січня 1990 р. «Про практику розгляду судами справ про відпо-Идальність за порушення законодавства про охорону природи».-Іа*І само- С. 325. 571 незаконної
 8. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
  порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (від- миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Вона була вміщена у розділ VII Особливої частини КК "Злочини у сфері господарської діяльності", бо саме родовим об'єктом цієї групи злочинів охоплюється об'єкт злочину, передбаченого у вказаній статті. Здійснення другого етапу кваліфікації злочину (встановлення конкретної
 9. 8.4. Змішана (подвійна) форма вини
  порушенням певних спеціальних правил (охорони надр, охорони вод, ветеринарних правил, правил ядерної або радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо), що тягне за собою певні шкідливі наслідки або створює реальну загрозу завдання їх. У таких злочинах психічне ставлення до діяння, яке не вважається злочином без настання наслідків, може бути як умисним, так і необережним, що ж до наслідків -
 10. 12.2. Необхідна оборона
  порушень і протиправних посягань", - зазначається у ч. 5 ст. 55 Конституції). "Закріплене ст. 36 КК право кожного на необхідну оборону від суспільно небезпечного посягання є важливою гарантією реалізації конституційних положень про непорушність прав та свобод людини і громадянина, про невід'ємне право кожної людини на життя, недоторканість її житла й майна, а також забезпечує умови для захисту
 11. 14.2. Мета покарання
  порушення права. Злочин є запереченням права, а покарання є запереченням злочину. Покарання, зняття злочину, на думку Гегеля, є справедлива помста, відплата. Крім абсолютних теорій, існували і дедалі більше відображалися в законодавстві теорії відносні, або утилітарні (від лат. utilitas - користь). В їх основі лежить вимога, щоб покарання призначалося для досягнення певної корисної мети для
 12. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом». У науковій літературі вже зазначалося, що таке визначення ознак конкретного злочину невдале, оскільки майже всі навмисні злочини мають такі ознаки. Принаймні явна неповага до суспільства характерна для масових заворушень (ст. 294 КК), групового розбою (ч. 2 ст.
 13. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  порушення разом з головними. Такими є здоров'я при розбої (стаття 187 КК), життя чи здоров'я при посяганні на життя державного діяча (ст. 112КК), власність при 75 диверсії (ст. 113 КК), пошкодженні шляхів і транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох
 14. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  порушення закону, якщо вона не знала про заборону вчинення певного діяння. Згідно з ч. З ст. 68 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Отже, як правило, помилка щодо легальності чи забороненості діяння не впливає на відповідальність, кваліфікацію злочину і
 15. 1.1. Кваліфікація вбивства
  порушенні Правил охорони 117 праці за ст. 271 чи при порушенні Правил безпеки руху за ст. 286 КК? Саме тому, що при заподіянні смерті посягання спрямоване на якусь сторону особи, на особливу сторону її суті - окрему групу суспільних відносин, які утворюють якусь окрему складову частину цієї особи (державний діяч, робітник, новонароджений і т. ін.), це посягання має різну кримінально-правову
 16. 2.6. Незаконне проведення аборту
  права байдужий. Штучний аборт буває законними і незаконним (кримінальним). Згідно з діючою в медичній практиці інструкцією «Про порядок проведення операції штучного переривання вагітності (аборту)» штучне переривання 1 Медицинская энциклопедия.- M., 1966.-С. 14. 174 вагітності визнається законним, якщо воно було проведено за згодою жінки: 1) у стаціонарному медичному закладі, спеціально
 17. 3.5. Експлуатація дітей
  порушення цих конституційних заборон. Склад злочину утворює будь-яке використання праці неповнолітніх, які не досягли віку 16 років, для отримання прибутку за рахунок низької оплати праці потерпілих. Діяння визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах, якщо до експлуатації було залучено кількох дітей (двоє і більше), або якщо експлуатація дітей заподіяла шкоду для здоров'я дітей чи для їх
 18. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
  порушень цих прав злочинами і встановленням за їх вчинення суворих заходів державного примусу - кримінального покарання. Кримінально-правова охорона конституційних прав громадян має велике суспільне значення, оскільки рівнем цієї охорони і захищеності конституційних прав громадян визначається рівень демократії у суспільстві та державі. Кримінально-правова охорона конституційних прав громадян є