НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майнаЗнищення або пошкодження чужого майна є досить поширеними злочинами, відповідальність за які передбачена статтями 194-196 КК.
Знищенням визнається повне зіпсування майна, приведення майна в такий стан, у якому його вже не можна використати за своїм призначенням через повну втрату господарсько-економічних властивостей і не можна поновити (спалення будівлі, загибель худоби, псування продуктів, отруєння напоїв і т. ін.). Під знищенням чужого майна розуміється доведення цього майна до повної непридатності щодо його цільового призначення. Внаслідок знищення майно перестає існувати або повністю втрачає свою цінність.1
Знищення або пошкодження чужого майна - це не тільки і не стільки фізичне його зруйнування, а головним чином знищення, ліквідація можливості для власника володіти майном, користуватися ним. Тому в деяких
2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про питання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та юдження державного і колективного майна шляхом підпалу 107^НаСЛ'ДОК п°РУшення правил пожежної безпеки» від 2 липня 'о р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України-С. 312.
281
випадках майно може бути знищене і без його фізичного зіпсування (вилиття спирту в міську каналізацію, випущення з кліток на волю диких птахів чи тварин і т. ін )
Знищення лісового масиву означає втрату ним свого господарського, кліматичного або культурно-естетичного значення, внаслідок чого він назавжди або на тривалий час перестає існувати.
Пошкодженням майна називається така його зіпсованість, внаслідок якої зменшилася чи погіршилася його якість, цінність і воно тимчасово або частково не може використовуватись за своїм призначенням.
На відміну від знищеного пошкоджене майно може бути відновлене, але це потребує значних витрат коштів і часу. У тих випадках, коли для визначення ступеня втрати майна своєї цінності, потрібні спеціальні знання, проводиться відповідна експертиза.
Предметом знищення або пошкодження можуть бути машини, механізми, худоба, будівлі, продукти, сиробина, цінні папери та інші матеріальні об'єкти. Предметами злочинного знищення чи пошкодження майна не можуть бути документи, оскільки відповідальність за знищення чи пошкодження документів на майно передбачена спеціальною статтею КК - 357.
Зруйнування або пошкодження шляхів, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації також утворює окремий злочин, відповідальність за який передбачена ст. 277 КК. Відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів передбачена ст. 292 КК.
Зруйнування чи пошкодження майна (об'єктів), яке має важливе господарське чи оборонне значення, з метою ослаблення держави кваліфікується за ст. 113 КК як диверсія.
Знищення або пошкодження майна під час масових заворушеннях кваліфікується за ст. 294 КК.
Пошкодження захисних лісонасаджень, плодово-ягідних та інших насаджень кваліфікується за ст. 247 КК, знищення або пошкодження лісових масивів кваліфікується за ст. 245 КК, а незаконна порубка лісу - за ст. 246 КК.
Знищення або пошкодження майна, яке належить працівникові правоохоронного органу чи їхнім близьким родичам, кваліфікується за ст. 347 КК, а судді, народного засідателя чи присяжного - за ст. 378 КК.
Пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії
282

в'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, шо входять до їх складу, кваліфікується за ст. 360 КК.
Знищення і зруйнування пам'яток історії і культури або природних об'єктів, є особливою історичною або культурною цінністю, кваліфікується за ст. 298 КК.
Знищення або пошкодження військового майна - зброї, боєприпасів, засобів пересування, військової техніки, іншого військового майна кваліфікується за ст. 411 КК.
Знищення чи пошкодження чужого майна, відповідальність за яке передбачена статтями 194-196 КК, може бути вчинене з різних спонукань - помсти, ревнощів, хуліганства тощо.
У деяких випадках знищення або пошкодження майна поєднано з розкраданням. Таке трапляється тоді, коли винна особа знищенням чи пошкодженням майна намагається приховати розкрадання. Всі ці дії утворюють сукупність злочинів і кваліфікуються як розкрадання і знищення чи пошкодження майна за статтями 185-191 КК і ст. 194 КК.
Розкрадання і знищення чужого майна кваліфікуються за сукупністю злочинів лише тоді, коли знищено було інше, не викрадене майно. Якщо ж винна особа знищує те майно, яке вона викрала (як майнові докази), то її дії кваліфікуються тільки як розкрадання. Безпідставно були кваліфіковані за ч. 1 ст. 194 КК дії В. і О., які під час розбійного нападу на потерпілих пошкодили їхнє майно на суму 95 000 крб. Судова колегія в кримінальних справах Верховного Суду України у своїй ухвалі зазначила, що В. і О. били потерпілих не з метою пошкодити майно останніх, а в процесі розбійного нападу, спрямованого на заво-лодіння їхнім особистим майном. Таким чином, як зазначила колегія, пошкодження та знищення майна потерпілих є наслідком розбійного нападу на них і додаткової кваліфікації дії засуджених за ст. 194 КК не потребують.1
Кримінальне законодавство України передбачає відповідальність за:
1) умисне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК); 2) необережне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 196 КК); 3) погрозу знищення або по-кодження чужого майна (ст. 195 КК).
Ухвала судової колегії в кримінальних справах Верховного r SI ^кРаїни ВІД 7 липня 1994 р. в справі В. і О. // Практика...-
^. оО-о 1.
283


Кваліфікуючими ознаками умисного знищення або пошкодження чужого майна (ч. 2 ст. 194 КК) є:
знищення або пошкодження чужого майна спосо бом підпалу за умови, що цей підпал був загальнонебез- печним, тобто створював загрозу вогнем для інших май нових об'єктів. Знищення або пошкодження підпалом певної речі, наприклад автомобіля, далеко від будівель споруд, у полі не може вважатися кваліфікованим;
знищення або пошкодження майна іншим загально- небезпечним способом - вибухом, затопленням чи ін шими подібними діями, які створюють значну небезпеку для людей або предметів, крім тих, на які був спрямова ний злочин;
заподіяння знищенням чи пошкодженням майна майнової шкоди в особливо великих розмірах;
спричинення знищенням чи пошкодженням майна загибелі людей чи інших тяжких наслідків (загибелі хо ча б однієї особи, заподіяння тяжких тілесних ушкод жень кільком потерпілим, припинення роботи школи, лікарні, дитячої установи тощо).
Неправильно, наприклад, за ч. 2 ст. 194 КК були кваліфіковані дії М. Його було визнано винним у тому, що він у стані сп'яніння викрав автобус, що належав АТП. У дорозі він, умисно наїхавши на дерево, загальнонебез-печним способом пошкодив автобус, завдавши автопід-приємству збитків на суму 582 крб.
Президія обласного суду, розглянувши справу, визнала таку кваліфікацію дій М. неправильною. Як було встановлено, в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що сам М. вирішив у такий спосіб заподіяти собі смерть, не може свідчити про те, що він хотів знищити державне майно загальнонебезпечним способом. Оскільки М., скеровуючи автобус на дерево, умисно пошкодив державне майно і заподіяв збитки на суму 582 крб., його дії належить кваліфікувати за ч. 1, а не за ч. 2 ст. 194 КК.
Умисне знищення або пошкодження чужого майна способом підпалу чи іншим загальнонебезпечним способом, яке спричинило людські жертви (за умови необережної загибелі хоч би однієї особи; умисно заподіяна смерть за таких обставин утворює сукупність злочинів),
1 Постанова президії Кримського обласного суду від 22 травня 1984 р. у справі М. // Практика...- С. 72-73.
284
бо завдало особливо великої шкоди (зруйнування важли-ого об'єкта, заподіяння тілесних ушкоджень кільком потерпілим і т. ін.) кваліфікується за ч. 2 ст. 194 КК. До особливо великої шкоди внаслідок знищення або пошкоджен-я чужого майна належать, зокрема, виведення з ладу повністю або на тривалий час виробничих підприємств (окремих цехів, дільниць) та інших важливих споруд (гребель, систем водо- та енергопостачання, зв'язку тощо), загибель великої кількості худоби, спалення або пошкодження лісових масивів на значних площах або інше заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах.1 Іншими тяжкими наслідками є заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній або кільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом та більше потерпілим або заподіяння значної матеріальної шкоди державній, громадській організації або громадянам. При вирішенні питання про те, чи є матеріальні збитки значними або особливо великими, враховується не тільки вартість, розмір знищеного або пошкодженого майна у натуральному вигляді (вага, обсяг, кількість предметів), а і його значимість для народного господарства.
Кримінальна відповідальність за необережне знищення або пошкодження чужого майна настає тільки тоді, коли це спричинило: а) людські жертви - загибель хоч би однієї людини; б) інші тяжкі наслідки - значне руйнування важливих об'єктів, заподіяння особливо великої матеріальної шкоди, тяжких тілесних ушкоджень кільком потерпілим і т. ін.
За ст. 196 КК були кваліфіковані, зокрема, дії О., який на порушення правил безпеки в газовому господарстві у своїй квартирі, розташованій на другому поверсі восьми-квартирного будинку, самовільно намагався підключити до газової плити балон із зрідженим газом. Внаслідок несправності балона газ витік і згодом загорівся. Стався вибух, яким було пошкоджено державне майно на суму 3800 крб., а мешканцям будинку К., С., М. і В. заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.
П. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 лип-976 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С.313-314
3 П. 6 цієї ж постанови // Там само- С. 313. Ухвала судової колегії Верховного Суду України від 12 жовт-;9 р. у справі О. // Практика...- С. 73-74.
285


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна"
 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  кваліфікацією називається юридична оцінка злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Кваліфікувати злочин -означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, яка передбачає відповідальність за вчинення саме цього злочину. Термін «кваліфікація» походить від латинського qualis - який, якої якості. Кваліфікація
 2. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  кваліфікації злочинів, які утворюють сукупність. При цьому треба мати на увазі, що кваліфікація злочину проводиться (здійснюється) не за статтею кримінального закону, а за кримінально-правовою нормою, оскільки переважна більшість статей чинного Кримінального кодексу України містить не одну, а декілька кримінально-правових норм. Тому кваліфікувати злочин за статтею, тобто за кількома
 3. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  кваліфікації такого злочину виникає конкуренція двох чи більше кримінально-правових норм. Вирішення конкуренції - це розв'язання питання про те, яка з конкуруючих кримінально-правових норм має бути застосована у конкретному випадку. Конкурують між собою кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за умисне вбивство (статті 115, 116, 117, 118 КК), за зловживання посадовими
 4. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  кваліфікації групових злочинів. Докладніше кваліфікація групових злочинів розглядатиметься при аналізі конкретних видів групових злочинів - розкрадання, зґвалтування, хуліганства, хабарництва та деяких інших. Першим і найпоширенішим груповим злочином визнається співучасть у вчиненні умисного злочину (ст. 26 КК). Співучастю називається умисне спільне вчинення злочину двома чи більше особами (ст.
 5. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  кваліфікації за іншими статтями КК не потребують.1 Пункти 7 і 9 постанови Пленуму Верховного Суду України .5 грудня 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Су-ДУ У країни,-С. 20 К 271 Небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого насильство (ч. З ст. 189 КК) - це заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату
 6. 6.9.5. Кваліфікація недбалого ставленні до охорони чужого майна
  знищено чи викрадено; якщо між знищенням, пошкодженням чи розкра данням майна та злочинно-недбалим ставленням до його охорони є причинний зв'язок; якщо особа, яка охороняла майно, могла запобігти його знищенню, пошкодженню чи розкраданню; якщо внаслідок порушення обов'язків щодо охоро ни майна власникові були спричинені тяжкі наслідки. Згідно з приміткою 3 до ст. 185 КК вчиненим у великих
 7. 12.1.4. Хуліганство
  кваліфікацію діяння, передбаченого ст. 296 КК України, особливо при відмежуванні його від злочинів проти особи. Пленум Верховного Суду України у зв'язку з цим вказав на необхідність виясняти всі фактичні обставини справи, в тому числі направленість умислу, мотиви, мету, наслідки і характер дій кожного з учасників хуліганства, а також чи супроводжувались ці дії порушенням громадського порядку і
 8. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  кваліфікації вчиненого діяння за відповідною стат тею кримінального закону; потерпілого - жертви злочину; спрямованості посягання на певний об'єкт кримі нально-правової охорони; властивостей предмета злочину; характеру і розміру заподіяної злочином шкоди. Усі ці помилки злочинця мають різне юридичне значення для визначення підстав кримінальної відповідальності, кваліфікації злочину і
 9. 1.1. Кваліфікація вбивства
  кваліфікацію заподіяння смерті терористичним актом за ст. 112 КК, при порушенні Правил охорони 117 праці за ст. 271 чи при порушенні Правил безпеки руху за ст. 286 КК? Саме тому, що при заподіянні смерті посягання спрямоване на якусь сторону особи, на особливу сторону її суті - окрему групу суспільних відносин, які утворюють якусь окрему складову частину цієї особи (державний діяч, робітник,
 10. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
  кваліфікацію цього злочину не впливає. Замах на вбивство кількох осіб кваліфікується за ст. 15 і п. 1 ч. 2 ст. 115 КК. Додатково кваліфікувати ці дії ще й за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК немає потреби, якщо спосіб заподіяння смерті був небезпечний тільки для цих потерпілих. Убивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК) відрізняється від вбивства способом, що був небезпечним для життя багатьох осіб
 11. 5.2.16. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
  знищення чи пошкодження чужого майна (ст. 194 КК). За статтею 178 КК кваліфікується зруйнування (тобто овне знищення, при якому вже неможливе ні викорис- Іня^ні поновлення) чи пошкодження у якійсь частині релігійної споруди чи культового будинку. Предметом злочину можуть бути будь-які релігійні 225 8 2-75 споруди - церкви, монастирі, храми, костьоли, мечеті, синагоги, собори, або культові
 12. 6.9.4. Кваліфікація погрози знищення майна
  знищення чужого майна за ст. 15 і ч. 2 ст. 194 КК. Якщо майно, стосовно якого винна особа погрожувала його знищити, було знищено підпалом, вибухом чи іншим загальнонебезпечним способом, то вчинене кваліфікується за ч. 2 ст. 194
 13. 7.15. Порушення порядку вчинення операцій з металобрухтом
  знищенням чи пошкодженням чужого майна (ст. 194 КК), пошкодженням шляхів сполучення чи транспортних засобів (ст. 277 КК), пошкодженням об'єктів магістральних нафто- га газопроводів (ст. 292 КК), умисним пошкодженням ліній зв'язку (ст. 360 КК), умисним знищенням або пошкодженням військового майна (ст. 411 КК), кваліфікуються за сукупністю ст. 198 КК та відповідної частини ст. 213 КК. У випадках
 14. 8.10. Знищення або пошкодження лісових масивів
  знищення чи пошкодження чужого майна. федметами цього злочину є: лісові масиви, зеле-Іасадження навколо населених пунктів, вздовж 347 залізниць, а також Інші дикорослі рослини, кущі, Ча_ гарники. Лісовим масивом визнається ліс, що займає територію понад 1 га. Склад злочину утворює знищення чи пошкодження лісового масиву або зелених насаджень, вчинене підпалом чи іншим загальнонебезпечним
 15. 8.13. Незаконне полювання
  знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд. При цьому необхідно враховувати, що за незаконне добування або знищення диких тварин на території державного заповідника, державного природного національного парку, державного зоологічного заказника стягнення проводиться по таксі на відповідний вид тварин, збільшений у два рази (п. 20
 16. 8.17. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду
  знищення чи пошкодження чужого майна (ст. 194КК). Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, чи об'єктів природно-заповідного фонду кваліфікується за ч. 1 ст. 252 КК. Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів природно-заповідного фонду чи взятих під охорону держави, вчинене підпалом або іншим загальноне-безпечним способом, якщо діяння спричинило загибель
 17. 15.15. Умисне знищення або пошкодження майна посадової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
  знищення чи пошкодження майна посадової особи або громадянина за виконання цими особами посадових повноважень чи громадського обов'язку є посяганням на авторитет державної влади та на систему державного управління і відносини власності. Діяння, передбачене ст. 352 КК, є помстою за державну чи громадську діяльність потерпілого. Потерпілими цього злочину визнаються: а) службов особи підприємств,
 18. 18.29. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи
  знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи від загального складу злочину умисного знищення чи пошкодження чужого майна (ст. 194 КК) відрізняється лише ознаками потерпілого, яким є захисник чи представник особи, якщо злочин було вчинено у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги. 615 Потерпілими можуть бути і близькі родичі захисника чи представника
 19. 5.3. Предмет злочину
  кваліфікації діяння. Так, незаконне виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кваліфікується за ст. 307, 309 КК, незаконне виробництво прекурсорів - за ст. 311 КК, а отруйних і сильнодіючих речовин - за ст. 321 КК. Викрадення офіційного документа кваліфікується за ч. 1 ст. 357 КК; якщо ж цей документ особливо важливий - за ч. 2 ст. 357 КК; викрадення документів, які