Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

7.20. Фіктивне банкрутствоФіктивним банкрутством називається завідомо неправдива офіційна заява засновника чи власника або посадової особи суб'єкта підприємницької діяльності про стійку фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів і зобов'язань перед бюджетом.
Ст. 218 КК передбачає відповідальність за завідомо неправдиву заяву кредиторам, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі. Заява, зроблена на підставі помилки, складу злочину не утворює.
Заява про банкрутство має бути зроблена кредиторові (кредиторам), а не іншим особам, і зроблена з метою:
а) приховати витрачання коштів не за призначенням;
б) ліквідувати чи приватизувати суб'єкт підприємниць кої діяльності;
в) порушити справу про банкрутство чи санацію суб'єкта підприємницької діяльності тощо.
За ст. 218 КК діяння кваліфікується у випадках, якщо заявою про фіктивне банкрутство було завдано великої матеріальної шкоди кредиторам або державі. Великою визнається матеріальна шкода, яка у п'ятсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Примітка до ст. 218 КК).
Відповідальними за фіктивне банкрутство є засновники чи власники, а також посадові особи суб'єктів підприємницької діяльності, яким на момент вчинення діяння виповнилося шістнадцять років.
318
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "7.20. Фіктивне банкрутство"
 1. 3.1. Поняття злочину та його ознаки
  фіктивне банкрутство, приховування стійкої фінансової неспроможності тощо. Але поки ці види поведінки не були криміналізовані, кримінальна відповідальність за них була неможлива. Ми вже підкреслювали, що всі норми про кримінальну відповідальність зосереджені тільки в КК. Ознака кримінальної про- типравності відображена в словах, сформульованих в ч. 1 ст. 11 КК - "Злочином є передбачене цим
 2. 6.1. Поняття об'єктивної сторони складу злочину
  фіктивне банкрутство, одержання хабара тощо) здійснюється при вивченні Особливої частини курсу. Залежно від описування ознак об'єктивної сторони складу злочину у диспозиціях статей Особливої частини КК їх можна поділити на дві групи: 1) обов'язкові та 2) факультативні. До першої групи належить суспільно небезпечне діяння у формі дії або бездіяльності. Діяння (дія або бездіяльність) - обов'язкова
 3. 6.2. Суспільно небезпечне діяння
  фіктивних довідок про суму заробітку тощо). Початком злочинної бездіяльності є той момент, коли особа, що зобов'язана й має можливість вчинити певні дії, не робить цього, чим завдає шкоди суспільним відносинам охороню- ваним кримінальним законом. Припиняється бездіяльність з моменту заподіяння шкоди або коли загроза її заподіяння зникає. Об'єктивна сторона більшості злочинів передбачає наявність
 4. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  фіктивне підприємництво, вчинене повтор но (ч. 2 ст. 205 КК) та інші. Злочин кваліфікується повторно незалежно від того, чи був цей другий злочин (як і попередній) закінченим, чи це був лише замах на вчинення злочину, а також незалежно від тієї ролі, яку виконував винний при вчиненні злочину - чи був він виконавцем, організатором, підмовником, чи пособником злочину. Повторна спроба вчинити один
 5. 6.9.1. Кваліфікація заполіяння майнової шкоди
  фіктивний лист про відрядження його до м. Ялти для виконання будівельних робіт і підробив підпис начальника РБУ. На підставі цього листа А. на автомобілі ЗІЛ-13 < з причепом був відряджений до м. Ялти. Однак він поїхав до Херсонської області, де завантажив автомашину належними громадянам помідорами і доставив їх для продажу 278 м Рязань, одержавши за це 1310 крб. Путьові листки про виконання
 6. 7.7. Фіктивне підприємництво
  фіктивним підприємництвом державі, банку, кредитним установам, іншим юридичним особам, визнається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а фізичним особам - яка у двісті і більше разів перевищує цей мінімум. Фіктивне підприємництво, поєднане з незаконним одержанням кредитів, коштів, субсидій і привласненням їх,
 7. 7.21. Доведення до банкрутства
  банкрутством визнається встановлена арбіт-пажним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Фінансовою неспроможністю називається неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами. Склад
 8. 7.22. Приховування банкрутства
  банкрутство»). .За ст. 220 КК кваліфікуються дії лише посадових - суб'єктів підприємницької діяльності, які надсилають кредиторам неправильні (вигадані) повідомлення 319 про фінансовий стан суб'єкта підприємницької діяльності, якими підтверджується спроможність цієї юридичної особи виконувати свої обов'язки перед кредиторами. Обов'язковою ознакою злочину, передбаченого ст, 220 КК, є
 9. 7.23. Незаконні дії у разі банкрутства
  банкрутства. За статтею 221 КК кваліфікується одне з діянь, вказаних у диспозиції ст. 221 КК: а) приховування майна або майнових обов'язків чи відомостей про майно; б) передача майна в інше володіння або його відчу ження чи знищення; в) фальсифікація, приховування або знищення доку ментів про господарську (підприємницьку) чи фінансову діяльність. Злочин, передбачений ст. 221 КК, містить
 10. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  фіктивно оформила Г. на роботу сторожем і одержала через його дружину 439 крб. 95 коп. нарахованої заробітної плати, які використала на виробничі потреби, закупивши різне обладнання та інвентар для райсількомунгоспу. Ці дії Р. суд кваліфікував як зловживання службовим становищем із заподіянням державним інтересам істотної шкоди. Президія обласного суду, розглянувши справу, визнала таку
 11. 17.1. Зловживання владою або посадовими повноваженнями
  банкрутство підприємства, аварія або катастрофа, масові отруєння людей, поширення епідемій і т. ін. Зловживання владою або посадовими повноваженнями при обтяжуючих обставинах може кваліфікуватися за ч. 2 ст. 364 КК України лише за умови, що тяжкі наслідки настали безпосередньо від дій посадової особи, тобто коли між діями посадової особи і тяжкими наслідками, що настали, є причинний зв'язок.
 12. 17.7. Посадове підроблення
  фіктивних (підроблених) документів для отримання пенсій або інших виплат кваліфікується за сукупністю статей - 15, 190 КК та 366 КК України. Посадове підроблення, яке спричинило настання тяжких наслідків, кваліфікується за ч. 2 ст. 366 КК. Посадове фальшування документів не утворює сукупності з тими злочинами, при вчиненні яких підробка документів є складовою, невід'ємною частиною об'єктивної
 13. 4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
  фіктивне підприємництво, невиконання судового рішення тощо, необхідно встановити ознаки, які притаманні саме цьому злочинові. І робити це треба саме в рамках складу злочину. Отже, поняття злочину, як ми вже бачили, відповідає на питання, що спільного між усіма злочинами, а поняття складу злочину - на питання, чим відрізняється один злочин від іншого. Включаючи в себе всі об'єктивні й суб'єктивні
 14. 4.5. Склад злочину і кваліфікація злочину
  фіктивне підприємство, вчинене повторно, - ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 205 КК; організації вбивства з корисливих мотивів - ч. 3 ст. 27 та п. 6 ч. 2 ст. 115 КК. Отже, кваліфікація діяння є правовим обґрунтуванням кримінальної відповідальності та покарання особи, що вчинила злочин (або визнанням особи невинною). Для прийняття законних правових рішень у справі прийнятна тільки правильна кваліфікація
 15. 8.1. Поняття й ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  банкрутства тощо). В інших випадках шляхом застосування філологічного, систематичного та інших способів тлумачення приходимо до висновку, що злочин є необережним (порушення вимог законодавства про охорону праці - ст. 271 КК, порушення чинних на транспорті правил - ст. 291 КК тощо). Деякі злочини можуть бути вчинені як умисно, так і необережно (зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
 16. 8.5. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  банкрутства), 232 (Розголошення комерційної або банківської таємниці), 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК тощо. Інколи мотив випливає із сутності злочинів, хоча прямо і не вказаний у диспозиції відповідної статті КК. Так, немає вказівки на мотив корисливості у диспозиціях статей 185-191 КК, які передбачають відповідальність за посягання на власність. Але без мотиву корисливості
 17. 9.4. Закінчений злочин
  банкрутства - з моменту завдання великої матеріальної шкоди державі чи кредитору тощо. Інколи момент закінчення злочину з матеріальним складом потребує судового витлумачення. Так, Пленум Верховного Суду України вказав, що крадіжку і грабіж належить вважати закінченими з моменту, коли винна особа вилучила майно і має реальну можливість розпоряджатися чи користуватися ним (заховати, передати іншим
 18. 10.4. Відповідальність співучасників
  фіктивного підприємництва тощо. Посилання на ч. 2 ст. 27 КК тут не потрібне. Аналогічним чином здійснюється кваліфікація діяння кожного з співвиконавців злочину, адже всі вони вносять свій "внесок" у виконання об'єктивної сторони складу злочину. Водночас треба мати на увазі, що в багатьох статтях Особливої частини КК вчинення злочину групою осіб (двома або більше суб'єктами злочину) розглядається