Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

7.24. Шахрайство з фінансовими ресурсамиШахрайство з фінансовими ресурсами полягає у наданні підприємцями завідомо неправдивої інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків (за відсутності ознак розкрадання). Сутність цього злочину полягає у застосуванні обману для отримання кредитів, субсидій чи пільг по оподаткуванню.
Кредити, дотації, субвенції - це різні види фінансової допомоги з боку держави чи інших кредиторів.
Дотацією називається безповоротна грошова допомога, що надається державою фінансово слабким або збитковим підприємствам для компенсації затрат, які не покриваються виручкою від реалізації продукції цих підприємств, коли витрати на її виробництво перевищують дохід від її реалізації.
Субсидією називається фінансова допомога для стимулювання виробництва певної продукції чи певної діяльності, яка надається незалежно від фінансового стану підприємства.
Субвенція - це фінансування певних проектів, програм на певних умовах і на визначений час, після чого сума субвенції повинна бути повернута кредиторові.
Кредит - це позичка у грошовій чи товарній формі на умовах повернення її в обумовлений строк з виплатою відсотків за її надання.
оа статтею 222 КК кваліфікуються дії посадових і
Іватних осіб, які надали завідомо неправдиву інфор-
Jiro з метою незаконного отримання фінансової допо-
~и. Діяння кваліфікується за ст. 222 КК за відсутністю
ознак розкрадання державних, колективних чи приватних коштів.
Якщо винна особа надає неправдиву інформацію для отримання кредитів, субсидій, дотацій з метою привласнити ці кошти, то її дії кваліфікуються як розкрадання чужого майна за ст. 191 КК.
Оскільки злочин, передбачений ст. 222 КК, вчинюється способом фальшування офіційних документів і використанням їх, і оскільки інакше він учинений бути не може, то ст. 222 КК сукупності зі ст. 366 і ч. З ст. 358 КК не утворює. Все вчинене охоплюється ст. 222 КК, і додаткова кваліфікація злочину за ст. 366 КК чи ч. З ст. 358 КК непотрібна.
Вчинення шахрайства з фінансами повторно або заподіяння шахрайством великої матеріальної шкоди державі чи кредиторові кваліфікується за ч. 2 ст. 222 КК.
За ч. 2 ст. 222 КК за ознакою повторності діяння кваліфікується у випадках, якщо особа раніше вчинила злочин, передбачений ч. 1 або ч. 2 ст. 222 КК, і якщо ще не скінчився строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності або з неї ще не знята і не погашена судимість за перший злочин.
За ознакою заподіяння державі чи кредиторам великої матеріальної шкоди діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 222 КК у випадках, коли розмір заподіяної шкоди у п'ятсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (Примітка дост. 218КК).
Надання службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої інформації податковій інспекції з метою одержання пільг з оподаткування утворює сукупність злочинів - шахрайство з фінансовими ресурсами і ухилення від сплати податків. Такі дії кваліфікуються за ч. 2 ст. 212 і ч. 2 ст. 222 КК, якщо сума несплаченого податку у сімсот п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Сукупності злочинів не утворюється, якщо сума несплаченого податку не перевищує цього розміру. У такому випадку вчинене кваліфікується лише за ч. 2 ст. 222 КК.
Будь-яке шахрайство, в тому числі і передбачене ст. 222 КК, вчинюється умисно.
Відповідальними за шахрайство з фінансовими ресурсами є особи, які досягли шістнадцятирічного віку.
322
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "7.24. Шахрайство з фінансовими ресурсами"
 1. 4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
  шахрайство і шахрайство з фінансовими ресурсами), злочин - від некри- мінальних деліктів (хуліганство і дрібне хуліганство), тобто наявна розмежувальна функція складу злочину. Правильне визначення конкретного складу злочину на підставі його об'єктивних і суб'єктивних ознак визначає й обсяг розслідування у конкретній справі: обов'язкове встановлення вказаних ознак і визнання достатності зібраних
 2. 5.1. Поняття об'єкта злочину
  шахрайство (ст. 190 КК) і шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК), диверсію (ст. 113 КК) і терористичний акт (ст. 258 КК)
 3. 10.2. Види співучасників
  шахрайства з фінансовими ресурсами, м'яса тварин і рибу, здобутих завдяки злочинному браконьєрству, тощо; ґ) придбанні або збуті предметів, здобутих злочинним шляхом: купівля, обмін, одержання в рахунок боргу вказаних предметів, а також їх продаж, обмін, передача в рахунок боргу тощо. Судова практика розглядає як пособництво придбання від злочинців або збут на їх прохання предметів, здобутих
 4. 7.1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів * чи білетів державної лотереї
  шахрайства (ст. 190 КК). Підробка грошових знаків - це і фальсифікація грошової купюри меншої цінності на купюру більшої цінності, наприклад, купюри цінністю в 10 гривень на купюру в 100 гривень. Збутом фальшивих грошових знаків чи цінних паперів є випуск їх в обіг як особою, що їх виготовила, так і тією особою, яка їх не підробляла, не виготовляла, незалежно від того, звідки вони до неї
 5. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  шахрайство за ст. 190 КК України або за ст. 353 КК України як самовільне присвоєння влади або звання посадової особи. Згідно із законодавчим визначенням були визнані посадовими особами: механік комбінату комунальних підприємств,1 наглядач кладовища,2 інспектор оперативної частини ВТУ,3 черговий помічник спецкомендатури РВВС,4 лісничий.5 Для визнання особи посадовою не має значення, постійно чи
 6. §1. Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации
  ресурсов; Свобода конкуренции; Свобода экономической деятельности. Под гарантией единства экономического пространства подразумевается обеспечение государством идентичных условий для всех, не противоречащих закону, форм экономической деятельности, единство правового регулирования гражданских отношений, а также форм и методов защиты нарушенных прав на всей территории Российской Федерации, единство
 7. 2.2. Организация системы управления России ХУШ - XX веков
  ресурсов, попечение о престарелых, вопросы обучения и другое. Второе направление деятельности государства в законодательстве отразилось значительно меньше.32 Развитие шло по направлению к формированию органов политического сыска (с 1718 года Тайная канцелярия), происходило становление общих полицейских учреждений. Функции полиции выполнялись государственными органами в центре и на местах. В
 8. 3.2 Развитие советской науки административного права
  ресурсов на основных направлениях научно-технического прогресса. Ведомственный подход к реализации государственных планов обусловил формирование академического, вузовского секторов науки. Был развернут целый комплекс научных исследований в различных отраслях, в том числе и гуманитарных дисциплин. Вместе с тем положительные результаты отечественной науки были получены дорогой ценой. Жесткая
 9. Тема 1 Предмет, методы, система и принципы земельного права
  ресурсов, их высокой востребованностью в обществе. В качестве способов правового воздействия (методов) на поведение участников земельных отношений необходимо рассматривать разновидности общеправовых методов - императивного и диспозитив-ного и их производные - запреты, обязывания, рекомендации, дозволения и пр. Для правильного понимания сущности земельного права необходимо исследование
 10. ТЕМА 2 ИСТОЧНИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
  ресурса; принципы и характер регулирования отношений собственности на землю; основы обеспечения охраны и рационального использования земель. Статья 72 Конституции РФ относит регулирование земельных отношений к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. В ст. 76 Конституции РФ предусмотрено, что по предметам совместного ведения Российской Федерацией и субъектов РФ издаются
 11. Тема 3 Право публичной собственности на землю
  ресурсы имеет принципиальное значение для обеспечения рационального использования и охраны земель. Статья 14 ГК РФ закрепила возможность отнесения земли, других природных ресурсов, не находящихся в собственности граждан, юридических лиц, либо муниципальных образований, к федеральной собственности или собственности субъектов РФ. Публичной собственностью признается земля, находящаяся в
 12. Тема 4 Право частной собственности на землю
  ресурсы мо- гут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст. 9 Кон- ституции РФ, ст. 212 ГК РФ). Земельное законодательство РФ выделяет два вида права частной собственности - право собственности граждан и право собственности юридических лиц. Кроме того, собственность может быть индивидуальной и общей. Общая собственность, в свою очередь, подразделяется
 13. Тема 6 Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю
  ресурсах. Так, ст. 260 ГК устанавливает, что лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом только при условии, если соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. В силу объективных причин, собственник при использовании земельного участка должен
 14. Тема 8 Государственное управление использованием и охраной земель
  ресурсами - это урегулированная нормами права деятельность государственных, муниципальных и иных управленческих органов (структур, должностных лиц), призванная обеспечить рациональное использование и охрану земель. Управление использованием земельного фонда Российской Федерации подразделяется по направлениям и объемам предоставленной компетенции на следующие виды: общее - его осуществляют (органы
 15. Тема 14 Земли особо охраняемых территорий
  ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и др. Кроме перечисленных правовых актов большое значение имеют специальные нормативные акты, утверждаемые на уровне Правительства РФ, регулирующие правовой режим отдельно взятых природных комплексов: Положение о государственных природных заповедниках, утвержденное Постановлением Правительства РСФР от 18.12.1991 № 48 ; Положение о
 16. Тема 15 Земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса
  ресурсов. В соответствии с водным законодательством подавляющая часть водных объектов находится в государственной собственности. В частную собственность допускается передавать небольшие по площади и непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами. Водные объекты используются комплексно, т.е. одновременно для многих целей и многими