Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїБанківське право → 
« Попередня Наступна »
Андрій Вікторович Приходько. Шпаргалка з банківського права, 64c, 2010 - перейти до змісту підручника

74. Права та обов'язки кредитора (банку)

Права та обов'язки кредитора наступні.

1.

Кредитор зобов'язаний надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором. Зазначена обов'язок випливає з консенсуальной природи кредитного зобов'язання.

Надання банком коштів клієнтам банку здійснюється наступними способами:

- разовим зарахуванням грошових коштів на банківські рахунки або видачею готівки позичальнику - фізичній особі;

- відкриттям кредитної лінії, тобто укладенням угоди (договору), на підставі якого клієнт-позичальник набуває право на одержання і використання протягом обумовленого терміну грошових коштів, якщо загальна сума наданих клієнту-позичальнику грошових коштів не перевищує максимального розміру (ліміту), визначеного в угоді (договорі) і якщо в період дії угоди (договору) розмір одноразової заборгованості клієнта-позичальника не перевищує встановленого йому даною угодою (договором) ліміту заборгованості. Під відкриттям кредитної лінії може також розумітися укладення договору на надання грошових коштів, умови якого за своїм економічним змістом відрізняються від умов договору, що передбачає разове (одноразове) надання грошових коштів позичальнику (положення ЦБР «Про внесення змін і доповнень до Положення ЦБР" Про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями грошових коштів та їх повернення (погашення) "» від 27 липня 2001

№ 144-П). Умови відкриття клієнту кредитної лінії встановлюються угодою сторін, за яким, зокрема, банку може належати право обмежувати розмір наданих грошових коштів шляхом одночасного включення в текст договору обох вищевказаних умов або використання в цих цілях будь-яких інших додаткових умов з одночасним виконанням встановлених вимог;

- кредитуванням банківського рахунку клієнта-позичальника та оплати розрахункових документів з банківського рахунку позичальника. Кредитування подібного роду здійснюється при недостатності або відсутності на рахунку клієнта коштів при встановленому ліміті і терміні, обумовленому банком і клієнтом в договорі;

- участю банку в наданні (розміщенні) грошових коштів клієнту банку на синдикованої ( консорциальной) основі;

- іншими способами, передбаченими чинним законодавством.

Вищевказана обов'язок кореспондує з правом кредитної організації відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута.

2. Кредитна організація має право відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором у разі порушення позичальником передбаченої кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту.

3. Банк має право вимагати від клієнта своєчасного повернення розміщених в кредит грошових коштів.

4. Кредитна організація має право реалізовувати передбачене в кредитному договорі забезпечення у разі невиконання клієнтом обов'язки щодо своєчасного і повного повернення переданих в кредит грошових коштів.

5. Кредитна організація зобов'язана зберігати банківську таємницю про рахунки клієнта.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 74. Права та обов'язки кредитора (банку) "
 1. Глава 2. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
  обов'язки - тільки на іншій стороні. Насправді договір банківського рахунку - двосторонній, так як на його підставі права та обов'язки виникають у обох сторін. По-друге, грошові кошти клієнта або призначені для клієнта надходять не на рахунок, а в банк, який і зараховує їх на рахунок клієнта. Третє, не слід було б клієнта банку називати власником рахунку, так як він цим
 2. Плата за користування кредитом
  зобов'язаний заплатити банку за користування кредитом протягом року. Однак відомо, що кредити надаються на самі різні терміни. І на практиці річна процентна ставка ділиться на кількість днів, місяців, на які надано кредит. При цьому сторони повинні зафіксувати в договорі не тільки термін кредитування, але і яка кількість днів у році (360 або 365) або у місяці (30) буде
 3. 4. Порука
  зобов'язаний у повному обсязі, включаючи відсотки і неустойку, погасити заборгованість позичальника відповідно до умов договору поруки. Тому необхідно заздалегідь встановити, чи здатний поручитель виконувати дану обов'язок і відповідати за боргами позичальника. 33 Див: Вісник ВАС РФ. 1998. № 3. Договір поруки укладається між кредитором за основним зобов'язанням і поручителем в
 4. 5. Банківська гарантія
  зобов'язаний на вимогу кредитора виплатити йому відповідну грошову суму і тоді, коли зобов'язання боржника визнано недійсним. Таким чином, банківська гарантія, на думку законодавця, є абсолютно абстрактним зобов'язанням, відірваним від основного, в забезпечення якого вона видана, що дає підставу сумніватися у виправданості, правильності віднесення зазначеного інституту
 5. 1. Фінансова оренда (лізинг)
  зобов'язана прийняти предмет лізингу у тимчасове володіння та користування за певну плату, на певний термін і на певних умовах у відповідності з договором лізингу. Продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу з лізингодавцем продає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (закуповується) їм майно, що є
 6. § 1. Політика «воєнного комунізму» н її вплив нє економічні відносини
  зобов'язані були щомісяця робити відмітки про виконання покладених на них повинностей і обязанностей2. При дотриманні трудової повинності видавався продовольчий пайок. У разі невиконання робіт направляли до концентраційних таборів з примусовою працею. З плином часу трудова повинність поширюється не тільки на «непрацюючих». У багатьох районах країни оголошуються трудові
 7. 14.2. Захист прав кредиторів
  зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором (ст. 330 ГК РФ). Це найбільш типовий вид забезпечення зобов'язань, який застосовується практично в кожному договорі. Зазвичай встановлюється поточна неустойка, тобто санкція за кожний день прострочення оплати чи постачання товарів, що має стимулювати боржника до виконання прийнятих на
 8. 1. Заходи щодо попередження банкрутства кредитних організацій
  обов'язок по сплаті обов'язкових платежів до відповідних бюджетів протягом 14 днів з дня настання дати їх виконання, і (або) недостатність вартості майна (активів) кредитної організації після відкликання в неї ліцензії на здійснення банківських операцій для виконання зобов'язань кредитної організації перед її кредиторами і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів.
 9. 3. Заходи щодо запобігання банкрутства кредитних організацій в період глобальної фінансово-економічної кризи
  зобов'язаний щомісячно складати розрахунок обов'язкових резервів, що підлягають депонуванню, і представляти його в Банк Росії в порядку, встановленому Банком Росії. У період з дня узгодження з Банком Росії плану участі Агентства у попередженні банкрутства банку і до дня закінчення терміну його реалізації Агентство щомісяця представляє в Банк Росії звіт про хід виконання заходів,
 10. 3. Заходи примусу, які застосовуються Банком Росії до кредитних організацій
  обов'язків або в разі зловживання своїми правами ». [101] Своєрідність фінансово-правових заходів примусу виявляється в тому, що вони пов'язані з порушеннями, що мають майновий характер, і є матеріальними заходами або заходами, які здатні забезпечити публічний майновий інтерес. Так, згідно з правовою позицією Конституційного Суду РФ, вираженої в одному з його
 11. 5. Фонд обов'язкового страхування вкладів
  обов'язків по виплаті відшкодування за вкладами. Стягнення за рахунок Фонду за зобов'язаннями Агентства, що виникли у зв'язку з невиконанням Агентством обов'язків по виплаті відшкодування за вкладами, здійснюється тільки на підставі судового акту. Фонд обов'язкового страхування вкладів формується за рахунок: 1) страхових внесків. Страхові внески єдині для всіх банків і підлягають