НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїБанківське право → 
« Попередня Наступна »
Андрій Вікторович Приходько. Шпаргалка з банківського права, 64c, 2010 - перейти до змісту підручника

75. Класифікація кредитів (позик)

Виділяють три основних класифікації позик.

1. Залежно від якості забезпечення позик:

а) забезпечена позичка:

- має забезпечення у вигляді застави, в тих випадках, коли заставу одночасно відповідає декільком вимогам: його реальна вартість достатня для компенсації банку основної суми боргу за позикою, всіх відсотків; вся документація щодо заставних прав банку оформлена так, що час, необхідний для реалізації застави, не перевищує 150 днів з дня, коли реалізація заставних прав стає для банку необхідною;

- видана під поручительство Уряду РФ або під гарантію ЦБ, порука урядів і гарантії центральних банків країн з числа розвинених країн;

б) недостатньо забезпечена позичка - позичка, має забезпечення в вигляді застави, котрий відповідає хоча б одній з вимог відповідно до вищезазначеного пункту;

в) незабезпечена позика - позика, яка не має забезпечення.

2. Залежно від рівня кредитного ризику (ризику несплати боргу і відсотків у встановлений термін):

а) стандартні (безризикові позики);

б) нестандартні позики (помірний рівень ризику неповернення);

в) сумнівні позички (високий рівень ризику неповернення);

г) безнадійні позики (ймовірність повернення практично відсутня).

3. Виходячи з формалізованих критеріїв:

а) до стандартних позиках можуть бути віднесені:

- поточні позички незалежно від забезпечення за відсутності простроченої виплати відсотків за ними;

- забезпечені позички: поточні за наявності простроченої виплати відсотків за ними до 5 днів включно; із простроченою виплатою по основному боргу до 5 днів включно; переоформлені одного разу без зміни умов договору (за умови своєчасної сплати відсотків по ньому);

б) до нестандартних позиках відносяться:

- забезпечені позички: поточні за наявності простроченої виплати відсотків за ними від 6 до 30 днів; із простроченою виплатою по основному боргу від 6 до 30 днів; переоформлені двічі без зміни умов договору; переоформлені одного разу зі зміною умов договору;

- недостатньо забезпечені позички: поточні за наявності простроченої виплати відсотків за ними до 5 днів; із простроченою виплатою по основному боргу до 5 днів; переоформлені 1 раз без змін умов договору;

- пільгові поточні позички;

в) до сумнівних позиках відносяться:

- забезпечені позички: поточні за наявності простроченої виплати відсотків за ними від 31 до 180 днів; із простроченою виплатою по основному боргу від 31 до 180 днів; переоформлені двічі зі зміною умов договору; переоформлені більше двох разів незалежно від наявності змін умов договору;

- недостатньо забезпечені позички: поточні за наявності простроченої виплати відсотків за ними від 6 до 30 днів; із простроченою виплатою по основному боргу від 6 до 30 днів; переоформлені двічі без змін умов договору ; переоформлені одного разу зі змінами умов договору;

- незабезпечені позики: поточні за наявності простроченої виплати відсотків за ними до 5днів; із простроченою виплатою по основному боргу до 5 днів; переоформлені одного разу без змін умов договору ;

- пільгові позички.

4. До безнадійним відносяться всі інші позики.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 75. Класифікація кредитів (позик) "
 1. 1. Банк Росії і кредитні організації - типові суб'єкти банківського права
  кредитною організацією вкладником. Це горизонтальне (цивільно-правове) ставлення. Але одночасно з цим автоматично виникає вертикальне (банківська) правовідносини між Банком Росії і комерційним банком. Суть цього правовідносини полягає в тому, що кредитна організація зобов'язана правильно (відповідно до вимог банківських законів і нормативних актів Банку Росії) здійснити
 2. 4. Гарантії захисту вкладників та інших банківських клієнтів
  кредитних організацій, зокрема вкладники, є не суб'єктами банківського права, а суб'єктами грошово-кредитних відносин, причому лише в тій частині, яка регулюється цивільним правом. Якби банківське право поширювалося на клієнтів і вкладників, то таке регулювання увійшло б у суперечність з цивільним правом, яке передбачає свободу договорів. Тому якщо
 3. 2. Поняття і визначення кредитної організації
  кредитної організації. Але для початку, скажімо, як співвідносяться між собою поняття і визначення кредитної організації. Поняття і визначення, з точки зору методології науки, співвідносяться наступним чином. Поняття завжди ширше, ніж визначення. Визначення - це формула поняття, яка акцентує увагу на основних ознаках досліджуваного явища. Поняття включає й інші ознаки,
 4. 2. Розміщення залучених коштів фізичних і юридичних осіб у вклади, від свого імені і за свій рахунок
  кредит ". Тому, що розміщення залучених кредитною організацією грошових коштів не зводитися тільки до банківського кредиту. Наприклад, кредитна організація може купити цінні папери, векселі, дорогоцінні метали і проводити інші активні операції. Але, звичайно, найбільшу питому вагу в її активних операціях, традиційно займають банківські кредити. 1). Кредит і банківська операція
 5. Загальні положення про суб'єктів банківського права
  кредитна організація. На стадіях реєстрації та ліцензування, реорганізації та ліквідації кредитної організації як суб'єктів банківського права можуть виступати Банк Росії та засновники (учасники) кредитної організації, її кредитори. Кредитна організація - це сторона, яка відповідає не тільки перед клієнтом, але і перед Банком Росії. Кредитна організація, як правило,
 6. 15. Поняття і види комерційних банків. Підстави класифікації комерційних банків
  кредитні установи. Вони привертають дрібні заощадження і доходи, які без допомоги кредитної системи не можуть функціонувати як капітал. Існують різні типи ощадних установ: - ощадні банки і каси; - взаємно-ощадні банки; - довірче-ощадні банки, кредитні кооперативи. У Росії серед ощадних установ домінує
 7. Цільове використання кредиту
  кредит грошових коштів висловлюється кілька точок зору. Одні автори (А.І. Вільшаній, В.І. Усоскін) 33 стверджують, що це обов'язкова умова кредит-35 Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту понад залишок на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми. ного договору. Інші (Е.А Суханов., К. Трофімов) 34 вважають, що умова про направлення
 8. 3. Відповідальність за порушення зобов'язань за кредитним договором
  кредитування двосторонньо зобов'язуючим, відповідальність за його порушення може бути покладена і на позичальника, і на кредитора. Позичальник відповідає , насамперед, за порушення строків повернення кредиту за правилами ст. 811 ГК РФ, відповідно до якої, якщо інше не встановлено законом або договором, у випадках коли позичальник не повертає у строк суму позики, на цю суму підлягають сплаті відсотки у розмірі,
 9. 4. Заставна
  кредитного договору і т. д.). Заставна видається боржником за основним зобов'язанням кредитору і може бути передана кредитором іншій особі з дотриманням встановленої законом форми. Заставна засвідчує право кредитора в разі невиконання або неналежного виконання основного зобов'язання одержати задоволення своїх вимог з вартості зазначеного в заставної майна
 10. Додаток 1
  кредитів, звільнення від мита, або витяг інший майнової вигоди чи прикриття забороненої діяльності завдало значної шкоди 193.2 Ті ж діяння завдали великих збитків Вірменія Стаття 189. Лжепредпринимательство Ч. 1 створення комерційної організації без наміру здійснювати підприємницьку або банківську діяльність має метою отримання кредитів, ухилення
 11. 1. Розміщення коштів
  кредитної організації направляти залучені у вклади кошти в якості інвестицій і кредитів третім особам. Власне кажучи, прибуток кредитних організацій формується багато в чому за рахунок різниці між платежами за вкладами, які робить кредитна організація, і платежами за виданими нею кредитах та інших так званим активним операціям. Водночас «ресурсна база» кредитної
 12. § 3. Заборони та обмеження, пов'язані з військовою службою
  тацію. За ведення незаконної (невирішеною) діяльності відповідає освітній заклад. Нормативного визначення наукової та іншої творчої діяльності не існує. Однак на практиці під нею часто розуміється підготовка та опублікування наукових монографій, праць, статей, оглядів, проведення наукових досліджень (експериментів, спостережень, дослідів і т. п.) і створення розробок;
 13. 2. Форми реалізації права на житло
  кредиту, позичок на поворотній основі і на інших законних підставах ( успадкування, дарування тощо); в) надання житлових приміщень у будинках державного і муніципального житлового фонду соціального використання на умовах договору соціального найму в межах норми надання житлової площі. Інші форми житлового забезпечення носять, як правило, тимчасовий характер, тобто
 14. 3. Придбання житлових приміщень за безоплатним субсидіях. Державні житлові сертифікати
  кредитних ресурсів. При цьому розмір придбаного житлового приміщення (з розрахунку на одного члена сім'ї) не може бути нижче норми постановки на облік на поліпшення житлових умов, встановленої в місці розташування житла. Підпрограмою передбачено, що безоплатна субсидія на придбання житла надається у вигляді грошової суми, розміщеної на банківському рахунку одержувача субсидії,