НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїБанківське право → 
« Попередня Наступна »
Андрій Вікторович Приходько. Шпаргалка з банківського права, 64c, 2010 - перейти до змісту підручника

77. Поняття і зміст договору страхування ризику непогашення кредитів

Об'єктом страхування є відповідальність всіх або окремих позичальників перед банком за своєчасне і повне погашення кредитів і відсотків за користування кредитами в договорі страхування.

За договором страхування страховик виплачує страхувальникові відшкодування в розмірі від 50 до 90% суми непогашеного позичальником кредиту та відсотків по ньому. Відповідальність страховика виникає, якщо страхувальник не отримав обумовлену кредитним договором суму протягом 20 днів після настання строку платежу, передбаченого кредитним договором, або строку, встановленого банком при невиконанні позичальником умов кредитного договору. Конкретний межа відповідальності страховика і термін настання його відповідальності встановлюються договором страхування.

Страхова сума встановлюється пропорційно визначеному в договорі страхування відсотку відповідальності страховика виходячи з усієї суми заборгованості (включаючи відсотки за користування кредитом), що підлягає поверненню за умовами кредитного договору. При страхуванні ризику непогашення кредитів по всім позичальникам страхова сума збільшується на суму кредитів, виданих після укладення договору страхування, якщо страхувальник сплатить за цими кредитами страхові платежі.

Період страхування ризику непогашення окремих кредитів встановлюється договором страхування виходячи з термінів повернення сум кредиту.

При страхуванні всіх виданих кредитів договір страхування ризику непогашення кредитів укладається на один рік.

Договір страхування укладається на підставі письмової заяви страхувальника та довідки-розрахунку при страхуванні всіх кредитів. Одночасно із заявою страхувальник представляє:

а) копію кредитного договору разом з усіма відносяться до нього;

б) документи, що підтверджують можливість кредитування, тобто забезпеченість кредиту;

в) копію висновку щодо проведення техніко-економічної експертизи проекту освоєння виробництва та інші документи, які можуть мати істотне значення для судження про ступінь ризику.

Не підлягають страхуванню кредити, за якими на день укладення договору страхування є прострочена заборгованість.

Страховик на підставі поданих документів обчислює страхові платежі по кожному позичальнику і в цілому за договором страхування виходячи із сум непогашеної заборгованості та встановлених кредитних ставок.

Страхові платежі:

- за короткостроковими кредитами (виданими на термін до 1 року) сплачуються одноразово;

- по довгострокових кредитах, репрезентованою одноразово, річна сума платежів сплачується в один або в два терміни. Якщо страхувальник укладає договір страхування ризику непогашення кредитів по всіх виданих кредитах, то страхові платежі можуть сплачуватися як одноразово, так і у два строки. При цьому перший платіж у розмірі 50% обчисленої суми проводиться протягом 10 днів після отримання від страховика другого примірника заяви про страхування. Другий платіж - через 3 місяці після сплати першого платежу. Якщо кредит надається частинами, то другий і наступні страхові платежі сплачуються страхувальником протягом 10 днів після чергової видачі позикових коштів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 77. Поняття і зміст договору страхування ризику непогашення кредитів "
 1. Плата за користування кредитом
  зміст, що є обмеженням конституційної свободи договору і як таке вимагає дотримання принципу пропорційності, в силу якої, громадянин як економічно слабка сторона в цих правовідносинах потребує особливого захисту своїх прав, що тягне необхідність у відповідному правовому обмеженні свободи договору і для іншої сторони, тобто для банків. 31 Ліквідність балансу - це
 2. 1. Фінансова оренда (лізинг)
  змістом вони дуже близькі до оперативного лізингу, хоча і дещо відрізняються від нього. Рентинг-це форма короткострокової оренди майна без права його подальшого придбання. Якщо оренда носить середньостроковий характер, то має місце так званий хай-ринг. У побутовому прокаті майно надається в основному приватним особам, термін прокату, як правило, не перевищує декількох місяців,
 3. 2. Фінансування під поступку грошової вимоги (факторинг)
  змісту договору про фінансування під відступлення вимоги, мають диспозитивний характер. Сторони, враховуючи особливості своїх відносин, має право інакше вирішити дані питання в своєму договорі. Відповідні норми ЦК РФ сформульовані переважно на основі аналізу та з урахуванням сформованої практики здійснення подібних операцій в умовах розвинених ринкових відносин. Представляється, що вони
 4. § 10. Теоретичні аспекти застосування цивільного права й практика запобігання адвокатом при здійсненні юридичного обслуговування організацій недобросовісних дій і обману партнерів у господарських відносинах
  зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами (ст. 422). У випадках, коли умова договору передбачено нормою, яка застосовується остільки, оскільки угодою сторін не встановлено інше (диспозитивним норма), сторони можуть своєю угодою виключити її застосування або встановити умову, відмінну від передбаченого в ній. За відсутності такого
 5. 2. Структура і розвиток банківської системи в Російській Федерації
  зміст, її організаційно-правову форму, її внутрішню структуру). А в другій частині процитованої статті Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" йдеться про правове регулювання банківської діяльності, і в складі тих нормативних актів, які регулюють банківську діяльність, називаються нормативні акти Банку Росії. Виходить, що якби законодавець дав право
 6. 2. Поняття і визначення кредитної організації
  змісту правового регулювання) кредитної організації Отже, основні ознаки, кредитної організації міститися в її визначенні, яке закріплене у статті 1 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" (далі - Федеральний закон). У них виражена сама сутність кредитної організації, як такої організації, яка приваблює і розміщує від свого імені і за свій рахунок
 7. 2. Розміщення залучених коштів фізичних і юридичних осіб у вклади, від свого імені і за свій рахунок
  зміст кредиту, і оцінка виникаючих ризиків. Важливо й те, що в ряді випадків предмет застави потребує зберіганні, що пов'язано з різними витратами. У всіх випадках необхідно ретельно вивчати статут організації. При цьому необхідно враховувати вимогу законодавства про акціонерні товариства, зокрема щодо правочинів здійснювати великі угоди, які в одних випадках
 8. Ліквідація посади нотаріуса
  зміст, ніж те, що асоціюється з ліквідацією посади. Частини 4 і 5 ст. 12 Основ законодавства РФ про нотаріат закріплюють у першому випадку підстави звільнення нотаріуса, що працює в державній нотаріальній конторі, у другому - підстави складання повноважень нотаріусом, які займаються приватною практикою. Іншими словами, мова йде не про ліквідацію посади як структурної одиниці
 9. Гарантії нотаріальної діяльності
  змістом. Підходи до розуміння гарантій різноманітні - від повного заперечення подібного елемента в праві до детального вивчення, визначення структури, класифікації, обгрунтування як необхідної ознаки будь-якої правової норми. Як зазначав Георг Еллінек, "істотною ознакою поняття права є, таким чином, не примус, а гарантія, одним з видів якої служить примус" 2. Критиці
 10. Відповідальність нотаріуса
  змісту правочину дійсним намірам сторін і вимогам закону; угода посвідчена з порушенням правил про місце вчинення нотаріальних дій, в результаті чого угода була оскаржена і визнана недійсною (дана підстава виглядає спірним, оскільки відповідно до ст. 13 Основ про нотаріат вчинення нотаріусом нотаріальної дії за межами свого нотаріального округу не тягне
 11. 2. Правове становище кредитних організацій
  договором з фізичними та юридичними ліцамі7; здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавства Російської Федерації; надання в оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і цінностей; лізингові операції; 7) надання консультаційних та інформаційних послуг.
 12. Глава 2. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
  зміст складають умови, що визначають права і обов'язки сторін, а також їх відповідальність за порушення згаданих умов. На підставі договору банківського рахунку банк відкриває клієнту рахунок одного з трьох основних видів: розрахунковий, поточний та бюджетний.Расчетние рахунки відкриваються юридичним особам, що здійснюють комерційну діяльність, незалежно від форми власності, а також