Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

8.12. Порушення законодавства про захист рослинПорушення правил боротьби з хворобами і шкідниками рослин посягає на сільське господарювання як систему суспільних відносин і заподіює у сфері цих відносин суспільне небезпечну шкоду.
Правила боротьби з хворобами і шкідниками рослин встановлені Законом України від 16 червня 1992 р. «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України від ЗО червня 1993 р. «Про карантин рослин» та іншими нормативними актами.
Відповідальність за ст. 247 КК настає лише у випадках, коли порушення правил спричинило тяжкі наслідки -загибель врожаю, поширення епіфітотій, знищення чи значного пошкодження посівів тощо.
Порушення правил боротьби з хворобами і шкідниками
1 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 327.
350
рослин учинюється необережно. Умисне поширення епі-фітотій має ознаки диверсії і кваліфікується за ст. 113 КК. Відповідальними за порушення правил боротьби з хворобами і шкідниками рослин є особи, на яких покладені обов'язки запобігання хворобам рослин і боротьби з їх шкідниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "8.12. Порушення законодавства про захист рослин"
 1. 7. КВАЛІФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
  порушення законодавства про захист рослин (ст. 247 КК), безгос-подарське використання земель (ст. 254 КК) та деякі інші. За багатьма ознаками господарські злочини подібні до 1962р. Ю 2-75 Архів Жовтневого районного суду м. Одеси.- Справа № 1-14, 289 злочинів проти власності та посадових злочинів. У зв'язку з цим кваліфікація господарських злочинів має значну складність. Крім того, останнім
 2. 13.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  порушення законодавства про захист рослин (ст. 247 КК), зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК) тощо. Щире каяття особи може полягати у її явці з повинною, визнанні себе винною у пред'явленому обвинуваченні, висловленій готовності понести покарання, публічному вибаченні перед потерпілим тощо. Активне сприяння розкриттю злочину може полягати у повному і достовірному свідченні відносно
 3. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  порушенням встановленого порядку оплати, що не може свідчити про наявність у нього умислу на розкрадання їх за змовою з С. Інших доказів причетності 3. до розкрадання зазначених матеріальних цінностей у справі немає. Отже в діях 3. немає складу злочину.2 Заволодіння чужим майном визнається неоплатним, 1 Докладніше про предмети злочину див.: Коржанский Н. Й. Предмет преступления.- Волгоград, 1976.
 4. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  порушення разом з головними. Такими є здоров'я при розбої (стаття 187 КК), життя чи здоров'я при посяганні на життя державного діяча (ст. 112КК), власність при 75 диверсії (ст. 113 КК), пошкодженні шляхів і транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох
 5. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції тканин чи органів потерпілого. Особливість тілесних ушкоджень полягає в тому, що вони мають зовнішні прояви заподіяної здоров'ю шкоди (рани, переломи кісток, розриви шкіри і тканин, кровотечу) і ця шкода може бути певно визначена. Характер і тяжкість тілесних ушкоджень визначаються судово-медичною експертизою на основі Правил
 6. 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  порушення Закону; 5) представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації; ' 6) виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин; 7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний
 7. 5.2.10. Грубе порушення законодавства про працю
  порушенням конституційних прав громадян. За ч. 1 ст. 172 КК кваліфікується одне із зазначених у ній діянь: а) незаконне звільнення з роботи; б) невиконання рішення суду про поновлення працівника на роботі; в) інше грубе порушення законодавства про працю (незаконне переведення на іншу роботу, встановлення продовженого робочого дня, зниження заробітної плати), передбачене ст. 14 і 15 Закону України
 8. 5.2.15. Порушення пряв ня об'єкти промислової власності
  порушення прав на використання об'єктів промислової власності можуть бути всі осудні особи, які досягли віку шістнадцяти
 9. 7.32. Порушення антимонопольного законодавства
  порушення антимонопольного законодавства України, які проявилися у: а) неподанні або поданні завідомо неправдивих документів чи іншої неправдивої інформації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню; ') ухиленні від виконання законних рішень цих ор- » якщо цими діями була заподіяна істотна шкода гересам юридичних чи фізичних осіб, або від цього І особа ^отримала
 10. 8.9. Порушення законодавства про континентальний шельф України
  порушенні законодавства про континентальний шельф України, яке заподіяло істотну шкоду, а також систематичне неприйняття особою, яка відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів, якщо це створило небезпеку їхньої загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей (ч. 1 ст. 244 КК), а також у
 11. 8.11. Незаконна порубка лісу
  порушенням дозволу, зазначеного в ордері. Предметом незаконної порубки лісу можуть бути тільки дерева і кущі в лісі, які ще не відділені від коріння. Заволодіння заготовленим чи складованим лісом, а так 348 само незаконна порубка у містах і селищах декоративних садових дерев з корисливою метою кваліфікується як розкрадання чужого майна за статтями 185-189, 190 КК в залежності від способу
 12. 9.16. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
  порушення правил пожежної безпеки, якщо таке порушення спричинило виникнення пожежі, якою заподіяна шкода здоров'ю людей або майнова шкода у великому розмірі. Згідно з приміткою до ст. 270 КК майнова шкода визнається заподіяною у великому розмірі (ч. 1 ст. 270 КК), якщо прямі збитки складають суму, яка у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний 374 мінімум доходів громадян, а в
 13. 1.3. Кримінальне право та суміжні галузі права
  порушення (КАП), мають тісний зв'язок з кримінально-правовими нормами. Багато з них суміжні з нормами, що міститься в КАП. Різниця між ними полягає в ступені суспільної небезпеки, який у злочинах значно вищий, ніж в адміністративних деліктах. Детальне дослідження правопорушення дає підстави віднести його або до злочину, або до адміністративного проступку. Наприклад, суміжними є злочин "Порушення
 14. 2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
  порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Відспльна диспозиція встановлює ознаки злочину шляхом відсилання до іншої статті або до іншої частини статті КК, де називається злочин або описуються його ознаки або ознаки, що виключають відповідальність за злочин, описаний у цій диспозиції. Наприклад: умисне