Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

8.13. Незаконне полюванняНезаконним називається полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або забороненими знаряддями і способами, або на тварин, полювання на яких заборонено. Полювання - це відстежування з метою здобичі, переслідування і здобич диких тварин і птахів. Перебування без належного дозволу в мисливських угіддях з рушницею (мисливською вогнепальною зброєю навіть у зібраному стані), капканами та іншими знаряддями полювання, з собаками чи зі здобиччю прирівнюється до полювання.
Полювання на Украі'ні регулюється Положенням про полювання та мисливське господарство України, що затверджене постановою Ради Міністрів 8 серпня 1989 р.
Предметом незаконного полювання можуть бути лише дикі тварини і птахи. Положенням про полювання та мисливське господарство полюванням визнається здобування звірів і птахів, що знаходяться в стані природної свободи. Незаконне заволодіння дикими тваринами і птахами, що перебувають у розплідниках і вольєрах або вирощуються відповідними організаціями, установами і підприємствами, визнається розкраданням чужого майна (ст. 185 КК).
За ч. 1 ст. 248 КК діяння кваліфікується лише у випадку, якщо незаконним полюванням була заподіяна іс-'отна шкода, а також полювання на звірів і птахів, полю-ання на яких заборонено, тобто полювання на звірів і чахів, що занесені до Червоної книги України, або по-эвання на території державного заповідника чи на ін-JHX територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. "озмір заподіяної незаконним полюванням шкоди ви-сться з допомогою такс, затверджених Міністер-* хорони навколишнього природного середовища і СТЄ^СТВ°М л'сового господарства України 12 лютого -' Для нарахування розміру стягнень за збитки,
351
заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд. При цьому необхідно враховувати, що за незаконне добування або знищення диких тварин на території державного заповідника, державного природного національного парку, державного зоологічного заказника стягнення проводиться по таксі на відповідний вид тварин, збільшений у два рази (п. 20 постанови Верховного Суду України від 26 січня 1990р.).
Згідно з додатком № 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 287 встановлені такі такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження:
I. За незаконне добування або знищення (за одну тварину) нараховується сума у мінімальних заробітних платах:
звірі: а) бурий ведмідь - 170 (розмірів мінімальних заробітних плат); б) лось, олень благородний - 170; в) олень плямистий, лань - 70; г) кабан, муфлон, козуля, бобер - 40; д) байбак, куниця, норка, єнотовидний соба ка, лисиця, ондатра, нутрія - 20; є) заєць-русак, тхір лі совий, ласка, білка, дикий кролик - 4,5; ж) інші корисні види - 2,5;
птахи: а) лебідь шипун і кликун, лелека і мала біла чапля - 29; б) тетерук, сіра і руда чаплі - 22; в) рябчик, сова, денні пернаті хижаки - 15; г) шилодзьобка, гала- газ - 9; д) гуси, фазан, сіра куріпка - 4; є) качка, лиска, голуб, кулик, перепілка та інші мисливські птахи - 2;
II. Незаконне знищення (розорення) гнізда, нори, боб рової загати, інших жител тварин - за таксою на відпо відний вид тварин, збільшений удвічі;
III. Незаконне вилучення яєць із гнізда - 20% такси на відповідний вид птаха за кожне яйце.
Крім розміру заподіяної незаконним полюванням шкоди, визначеної з застосуванням зазначених такс, враховується також вартість, екологічна цінність, кількість добутого, пошкодженого чи знищеного, а також розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу (п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 p.).
352
Положенням про полювання та мисливське господарство встановлено перелік тварин і птахів, полювання на яких заборонено: зубри, бобри, байбаки, білки, дикі кролі куниці, ласки, горностаї, борсуки, тхори, норки, видри, лані, тетеруки, глухарі, рябчики, фазани, сірі куріпки, жу'рашгі' дрофи, лебеді, гуси, пелікани, лелеки, білі чаплі та інші немисливські птахи.
Лише за платними ліцензіями дозволяється полювання на ведмедів, оленів, лосів, диких кабанів, козуль.
Незаконне полювання кваліфікується за ч. 2 ст. 248 КК у випадку застосування при вчиненні злочину авто-мототранспортних засобів, тобто всіх можливих технічних засобів, машин і механізмів, з допомогою яких підвищується ефективність полювання. До таких відносять усі види автомобілів, мотоцикли, човни і катери, гелікоптери та інші самохідні машини, які можуть використовуватися для вистежування чи добування звірів або птахів. Згідно зі статтями 264, 248 і 249 КК і ст. 81 КПК знаряддя злочину, належні винній особі, в тому числі мисливські рушниці, риболовні сітки, автомашини, човни, мотоцикли та інші транспортні і плавучі засоби, за допомогою яких вчинювалося чи полегшувалося вчинення незаконного вилову риби, відстріл звірів, птахів тощо, підлягають конфіскації як знаряддя вчинення злочину (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 p.).
Злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 248 КК у тих випадках, коли він був вчинений: а) посадовою особою, або б) за попередньою змовою групою осіб, або в) способом масового знищення звірів чи птахів або інших видів тваринного світу, або г) особою, раніше судимою за незаконне полювання.
Відповідальність за незаконне полювання настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "8.13. Незаконне полювання"
 1. 6.9.6. Кваліфікація придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочином
  незаконною порубкою лісу, одержанням в якості хабара, незаконним зайняттям риб-[им, звіриним або іншим водним добувним промислом, Практика...- С. 75-76. 287 незаконним полюванням, викраденням зброї, наркотичних засобів чи психотропних речовин та іншими подібними злочинами. Не можуть кваліфікуватися за ст. 198 КК придбання чи збут або зберігання викрадених людей (ст. 146 КК)-документів (ст. 357
 2. 8.14. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
  незаконне полювання. Незаконне заволодіння на свою користь або на користь інших осіб рибою, водними тваринами, шр не перебувають у стані природної свободи, не може кваліфікуватися за ст. 248 КК. Дії осіб, винних у незаконному вилові риби, добуванні водних тварин, що вирощуються колгоспами, радгоспами, іншими державними, колективними або приватними підприємствами і організаціями в спеціально
 3. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
  незаконного полювання (ст. 248 КК) є суспільні відносини, спрямовані на охорону, відтворювання й раціональне використання тваринного світу. Це частина родового об'єкта - суспільних відносин у сфері довкілля (розділ VIII). Як правило, безпосередній об'єкт встановлюється шляхом тлумачення закону, але він може бути сформульований і в нормі закону. Так, у статті 111 КК зазначається, що державна зрада
 4. 6.5. Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину)
  незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду є злочином, передбаченим ч. 1 ст. 248 КК. В ст. 393 КК йдеться про втечу з місця позбавлення волі або з-під варти тощо. А розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій, є кваліфікуючою ознакою такого злочину, як насильство над населенням у районі воєнних дій (ч. 2 ст. 433 КК). Обстановка
 5. 10.5. Причетність до злочину
  незаконного полювання тощо. На характеристику такої діяльності як причетності вказує ч. 6 ст. 27 КК. Її сутність наведена у п. "д" § 2 цього розділу, в якому розкривається зміст фізичного пособництва. Заздалегідь не обіцяне потурання. Загальна частина не містить формулювання такого виду причетності, як потурання. Його сутність полягає в тому, що особа, яка повинна була і могла запобігти або
 6. Тема 10 Ответственность за нарушение земельного законодательства
  незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-культурного назначения (ст. 7.16); использование земель не по целевому назначению, невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.8); нарушение порядка предоставления в пользование и режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов (ст.
 7. Основная литература:
  незаконными действиями правоохранительных органов. - М., 1997. 13. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле: учебно- практическое пособие. Под ред. д.ю.н. проф. И.Б. Мартковича. - М., 1997. 14. Ватман Д.П., Елизаров В. А. Адвокат в гражданском процессе. - М., 1969. 15. Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. - Томск, 1983. 16. Адвокатура: Какой ей быть? Советская юстиция. 1992, №
 8. Источники нотариального права
  незаконным Положения о порядке выдачи лицензий на право нотариальнойдеятельности, утвержденного Министерствомюстиции РФ 22 ноября 1993 года Суть дела состоит в следующем. ЗАО обратилось в Верховный Суд РФ с вышеуказанным требованием, как раз сославшись на то, что принятое Министерствомюстиции РФ Положение - в нарушение требований действовавших на то время Указа Президента РФ от 21 января 1993
 9. Правовые основы осуществления контроля за нотариальной деятельностью
  незаконным. Выдача лицензии также носит в основном технический характер и завершает процесс оформления допуска гражданина к осуществлению нотариальной функции. Согласно п. 6 Порядка выдачи лицензии на право нотариальной деятельности " решение об отказе в выдаче лицензии на право нотариальной деятельности принимается в случае, если представленные в орган юстиции документы не соответствуют
 10. Ликвидация должности нотариуса
  незаконная охота и т. д. Ни одна норма Основ законодательства РФ о нотариате не предъявляет к нотариусу требований о соблюдении морального облика. Например, ст. 19 Закона РФ " О милиции" предусматривает в качестве одного из требований, предъявляемых к соискателю должности сотрудника милиции, следующее: способность " по своим личным и деловым качествам... исполнять возложенные на сотрудников
 11. Назначение на должность нотариуса
  незаконченном высшем профессиональном образовании. Следует отметить, что лицо, претендующее на должность нотариуса, должно представить в органы юстиции диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра по специальности " Юриспруденция"". То есть низшей ступенью высшего образования для нотариуса является бакалавриат. Диплом о неполном высшем образовании, а тем более справка не будут служить
 12. Тайна нотариального действия
  незаконные действия. Между тем Законом не предусмотрена для этих органов обязанность блюсти тайну совершения нотариального действия. То же самое можно сказать и в отношении органов юстиции, которые осуществляют контрольные функции за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, и практически имеют возможность ознакомиться со всей
 13. Гарантии нотариальной деятельности
  незаконным. В соответствии с ч. 2 ст. 47 Основ о нотариате в случае, когда согласно законодательству РФ нотариальное действие должно быть совершено в определенной нотариальной конторе, место его совершения определяется в порядке, устанавливаемом Министерством юстиции РФ. О месте совершения нотариального действия говорится в ст. 40 Основ о нотариате. Согласно этой статье нотариальные действия