Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяРозслідування злочинів → 
« Попередня Наступна »
ВАЛЛАСК Олена Володимирівна . Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006 - перейти до змісту підручника

Дисертації. Автореферати дисертацій

281. Абаканово В.А. Криміналістична характеристика і загальна типова

програма дослідження події з ознаками легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом: Дис.

... канд. юрид. наук. СПб., 2000. - 190 с. 282.

Бебія З.Р. Криміналістична характеристика і програми розслідування ухилення від сплати податків з організацій: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.-190 с. 283.

Бембеева Г.В. Тактичні та психологічні особливості розслідування шахрайства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. -23 С. 284.

Березін Д.В. Методика розслідування шахрайства в сфері вексельних відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 285.

Бондар А.В. Шахрайство як вид злочинного посягання проти власності та особливості його прояву в сфері банківської 286.

187 діяльності: кримінально-правовий аспект: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красноярськ, 2003. 286.

Глазирін В.Ф. Криміналістичне вивчення особи обвинуваченого: Автореферат дис докт.юрід.наук. - Свердловськ, 1973. 287.

Густов Г.А. Проблеми методів наукового пізнання в організації розслідування злочинів. Дисс ... докт. юрид. наук. - М., 1993. 288.

Зуйков Г.Г. криміналістичне вчення про спосіб вчинення злочину: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1970. 289.

Євдокимов С.Г. Методика розслідування розкрадань чужого майна у сфері підприємництва: Дисс.

... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 290.

Ішегеев B.C. Обстановка вчинення злочину як елемент його криміналістичної характеристики: Автореф. ... дис. канд. наук:. СПб., 1996. 291.

Казаков В.А. Початковий етап розслідування шахрайств, скоєних групами осіб у сфері приватного інвестування: Автореф. ... дис. канд. наук:. СПб., 1999.-18с. 292.

Куликов В.І. Обстановка вчинення злочинів та її криміналістичне значення: Автореф. ... дис. канд. наук:. М., 1983. 293.

Колесніченко А.М. Наукові та правові основи розслідування окремих видів злочинів: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Харків, 1967. 294.

Курман. P.P. Методика розслідування шахрайства на ринку цінних паперів: Дис ... канд. юрид. наук. М., 2004. - 158с. 295.

Кушніренко СП. Криміналістична характеристика і типові програми розслідування розкрадань чужого майна шляхом шахрайства з використанням лжепредпріятія: Дис ... канд. юрид. наук. СПб., 1996. 296.

Лазарєв Д.В. Лжеекспортное шахрайство: поняття, криміналістична характеристика, програма розслідування: Дис ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.-208 с. 297.

Отряхін В.І. Методика розслідування розкрадань у сфері банківської діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.-33с. 298.

188

298. Сатуєв Р.С. Виявлення та розслідування злочинів, скоєних у

кредитно-фінансовій сфері: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.-20с. 299.

Соя-Серко Л.Я. Криміналістичні проблеми організації праці слідчого: Дисс ... докт.юрід.наук. -М., 1982. 300.

Філатова О.Н. Методи виявлення шахрайства в бухгалтерському обліку та звітності при проведенні аудиторських перевірок: На прикладі переробних підприємств АПК Республіки Бурятія: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. СПб., 2002.-20с. 301.

Ценова Т.Л. Проблеми методики розслідування комерційного шахрайства: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.-25с. 302.

Шагіахметов М.Р. Особливості розслідування шахрайств, які заподіяли шкоду в особливо великих розмірах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябінськ, 2002.-30с. 303.

Яні С.А. Розслідування шахрайства. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1967.-16с. 304.

189

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Дисертації. Автореферати дисертацій"
 1. V. Дисертації та автореферати.
  Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. М.: ВНИИСЗ. 1972. 301. Безгрошових В.М. Правові форми діяльності Радянської міліції. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. М.: ВШ МООП СРСР. 1968. 302. Денисов Р.І. Правові та організаційні проблеми адміністративного нагляду в галузі внутрішніх справ. Автореферат дисертації на
 2. Дисертації, автореферати дисертацій. 165.
  Дисертації на здобуття наукового ступеня 522 кандидата юридичних наук. Київський Університет ім. Т. Шевченка, Київ, 1998. 168. Бурлин С. А. Проблеми подолання протидії розслідуванню злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків. Автореф. дісс. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. Саратов: СГАП, 2002. 169. Вандишева A.M. Кримінальна
 3. Апробація результатів дослідження.
  Дисертації знайшли відображення в публікації автора за темою дослідження, а також у виступах дисертанта на ряді наукових форумів. Структура дисертації обумовлена ??метою дослідження. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що включають дев'ять підрозділів, висновків та бібліографії, що складається зі списку наукової літератури та переліку використаних у роботі нормативних правових
 4. 4. Список авторефератів дисертацій та дисертацій 1.
  Зайцева Є. Н. Цілі покарання та засоби їх досягнення у виправних установах: Дисс ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 1998. 2. Золотов Б. П. Покарання за необережні злочини (Правові та соціологічні аспекти): Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1980. 3. Кадакоева М. М. Позбавлення волі і проблеми виконання (за матеріалами Краснодарського краю і республіки
 5. Теоретична і практична значущість дисертації.
  Дисертації, можуть бути використані в правотворчій і правозастосовчій діяльності, у викладанні теорії та спецкурсу по договірному праву. Уточнені в дисертації цивільно-правові поняття, а також практичні рекомендації, що стосуються ефективності дії договірного права, можуть сприяти процесу вдосконалення чинного російського цивільного законодавства та
 6. Рудая В . В.. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ / Дисертація, 2009

 7. Структура дисертації та спосіб викладу матеріалу.
  Поставлена ??проблема дослідження, об'єкт, предмет і мету дослідження визначили внутрішню логіку і структуру даної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що включають 8 підрозділів, висновків, бібліографії та додатку.
 8. Теоретична і практична значимість дослідження.
  дисертації заповнюють прогалину в цивилистических дослідженнях обмежень підприємницької діяльності іноземних осіб та створюють необхідну базу для подальшої розробки проблеми, що має істотне значення для залучення іноземного капіталу в економіку Російської Федерації та забезпечення її державної безпеки. Крім того, положення і висновки дисертації можуть виявитися
 9. Методологічна основа дослідження.
  дисертаційного дослідження використовувався діалектичний метод наукового пізнання, з позицій якого явища і об'єкти розглядалися комплексно, в русі, взаємозв'язку і взаємодії з іншими явищами і середовищем. На діалектичному методі грунтувалися загальнонаукові (індукція , дедукція, аналіз, синтез, аналогія, системно-структурний) та приватно-наукові (формально-юридичний, факторний та ін)
 10. Обсяг і структура дисертації.
  Дисертація складається з вступу, огляду літератури, 5-й глав власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури та іріложеніе.Спісок літератури включає 110 джерела, з яких 87 - вітчизняних і 23 - іноземних. Робота викладена на 188 сторінках комп'ютерного набору , містить 4 таблиць і 144 малюнка і додаток на 21 аркуші.?
 11. IV. Дисертації та автореферати дисертацій
  дисертації. - Л., 1965.-41 с. 150.СоковихЮ.Ю. Інформаційні основи кваліфікації 172 злочинів II Автореф. дисс .. докт. юрид. наук. - М., Академія управління МВС Росії, 1999. 151.КлімкінВ.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних з порушенням правил дорожнього руху, і їх кваліфікація. / / Автореф. дисс, канд. юрід.наук. - Московський
 12. Киримова Олена Андріївна. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ. Дисертація. Cаратов, 1998
  дисертації полягає в комплексному теоретичному дослідженні системи російського права, місця і ролі в ній правового інституту. Узагальнити накопичені з цього питання дані теоретичної науки і практики, виробити науково-практичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення російського
 13. IV. Дисертації та автореферати дисертацій
  Аврутін Ю.Є. Ефективність діяльності органів внутрішніх справ (державно-правові, соціальні та організаційні аспекти вивчення, оцінки, проектування): Дис ... д-ра юрид. наук . - СПб., 1998. Ананьєва Є. О. Організаційно-правові проблеми вдосконалення умовного засудження до позбавлення волі: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Рязань, 2004. Дробишев В.К Соціалістичний гуманізм
 14. РАССКАЗОВ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ. Дисертація - ЮРИДИЧНІ ОСОБИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??(господарської) діяльності У РОСІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ІСГОРІКО - ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ, 2008
  дисертації є дослідження категорій юридичну особу і підприємницька діяльність у контексті загальної теорії права, аналіз історико - правового змісту існуючих і існуючих теорій про юридичних осіб, розкриття їх ролі у підприємницькій
 15. Наукова та практична значущість дослідження.
  дисертаційного дослідження можуть бути використані при подальшій розробці конструкції вольового акту (рішення) колегіального органу юридичної особи, застосовуватися в науково-дослідній діяльності. Результати дисертаційного дослідження повинні сприяти розвитку законодавства про юридичних осіб, а також вирішенню проблем, що виникають при його застосуванні.
 16. Апробація результатів дослідження.
  дисертації були викладені в опублікованих роботах автора, представлені на науково-практичних конференціях РГІІС, а також висвітлювалися в лекціях про захист прав інтелектуальної власності в рамках кримінальної
 17. Науково-нрактіческая і теоретична значущість результатів дослідження
  дисертації теоретичні узагальнення і висновки можуть бути використані в навчальному процесі, у викладанні конституційного права Росії та конституційного права зарубіжних країн, а також спеціального курсу , присвяченого досліджуваних проблем. Вміщені в дисертації пропозиції і рекомендації можуть бути використані в інтересах удосконалення інституту Голови Уряду Росії,
 18. Апробація результатів дослідження.
  дисертації обговорювалися на науково-практичних конференціях, знайшли відображення в опублікованих статтях і Мокуті представляти інтерес для державних службовців, науковців, викладачів, асніранюв і студентів. Матеріали дослідження використовуються при проведенні навчальних занять з конституційного права в Челябінському I осу дарі I венном університеті. Структура дисертації.
 19. Фалеев Віталій Вікторович. Міноритарні акціонери: ст.атус, права та їх здійснення / Дисертація, 2009