Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїПравозастосовна практика
ЗМІСТ:
Красильников Олексій Володимирович. Дисертація. Кримінально-процесуальні привілеї окремих категорій осіб, 2007
Мета цього дослідження полягає в теоретичному осмисленні соціально-правової сутності та призначення спеціальних кримінально-процесуальних норм, що регулюють особливий порядок провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб та розробці теоретично обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення даного правового інституту.
Введення
Ступінь розробленості теми дослідження
Мета цього дослідження
Наукова новизна дисертаційного дослідження
Апробація і впровадження результатів дослідження
Глава 1. Передумови і підстави особливого порядку провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб
§ 1. Рівність як філософсько-правова категорія
§ 2. Соціально - правові передумови виникнення і розвитку інститутів правових переваг
§ 3 »Особливий порядок провадження у кримінальних справах в системі правових переваг
Глава 2. Адресати і зміст кримінально-процесуальних привілеїв
§ 1. Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах
§ 2. Зміст кримінально-процесуальних привілеїв окремих категорій осіб
Глава 3. Реалізація кримінально-процесуальних привілеїв окремих категорій осіб в досудових стадіях кримінального процесу
§ 1. Порядок порушення кримінальної справи відносно окремих категорій осіб
§ 2. Особливий порядок провадження у кримінальних справах в стадії попереднього розслідування
Висновок
Список використаної літератури
Правозастосовна практика:
  1. А.І. КАРПОВ. СУДОВЕ ВИРОБНИЦТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2010 рік
  2. Александрова Ольга Юріївна. Виправдувальний вирок у кримінальному процесі: теоретичні засади та правозастосовна практика / Дис. ... канд. юрид. наук. - 2005 р.
  3. Буфетова М. Ш.. Виробництво про застосування примусових заходів медичного характеру / Дисертація / - 2004