Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Кашаніна Т. В.. Російське право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Договір комерційного найму житлового приміщення

Укладенню договору комерційного найму житлового приміщення не передує складна адміністративна процедура надання житла, що припускає наявність нужденності, постановку на облік, отримання ордера.
Наймачем за договором комерційного найму може бути будь-яке, в тому числі не потребує поліпшення житлових умов, особа (фізична, юридична). Предметом договору комерційного найму є будь за площею житлове приміщення без кількісних обмежень (задовольняє, проте, необхідним санітарним і іншим нормам).

Договір комерційного найму є строковим договором і укладається на строк, що не перевищує п'ять років. Якщо в договорі термін не визначено, договір вважається укладеним на п'ять років. Після закінчення терміну договору (якщо він перевищував один рік) наймач має переважне право на укладення договору найму житлового приміщення на новий термін.

Законодавство передбачає, що нарівні з наймачем певні права на житлове приміщення набувають і особи, які постійно з ним проживають (таким чином, наявність сімейних і родинних зв'язків з наймачем не є необхідним).

Такі особи повинні бути зазначені в договорі комерційного найму. При відсутності таких вказівок вселення проводиться наймачем за згодою власника приміщення і інших постійно проживаючих у ньому осіб (згода не потрібна при вселенні неповнолітніх). Постійно проживають з наймачем громадяни мають рівні з наймачем права користування житловим приміщенням. Відповідальність за їх дії перед власником несе наймач (за винятком випадків, коли всі вони, будучи сонанімателямі, несуть перед ним солідарну відповідальність).

Розмір плати по договору комерційного найму встановлюється угодою сторон. Тому він, як правило, незрівнянно вищий плати за соціальний найм.

Наймач має право за згодою інших громадян, постійно з ним проживають, в будь-який час розірвати договір з письмовим попередженням наймодавця за три місяці. Крім того, договір може бути розірваний наймодавцем у судовому порядку у разі невнесення плати за приміщення за шість місяців, а при короткостроковому наймі - у разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого договором строку платежу, а також у випадку руйнування або псування приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає, використання приміщення не за призначенням або систематичного порушення прав та інтересів сусідів. Розірвання договору тягне виселення без надання іншого приміщення.

Таким чином, при порівняно високій платі за приміщення наймач за договором найму комерційного має достатньо скромні можливості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Договір комерційного найму житлового приміщення "
 1. Тема 6. Договір найму житлового приміщення
  договору найму житлового приміщення. Предмет договору найму житлового приміщення. Форма та умови договору найму житлового приміщення. Договір комерційного найму житлового приміщення. Умови та правові особливості договору. Договір соціального найму житлового приміщення. Права та обов'язки сторін у договорі найму житлового приміщення. Права члена сім'ї наймача у договорі найму житлового
 2. 9.5. Права та обов'язки наймача жилого приміщення
  договором соціального найму має право: 1) вселяти в займане жиле приміщення інших осіб; 2) здавати жиле приміщення в піднайом; 3) дозволяти проживання у житловому приміщенні тимчасових мешканців; 4 ) здійснювати обмін або заміну займаного житлового приміщення; 5) вимагати від наймодавця своєчасного проведення капітального ремонту житлового приміщення, належного
 3. 4. Зміна договору найму жилого приміщення
  договору найму житлового приміщення можливе у випадках: заміни наймача одним з повнолітніх громадян, які постійно проживають з наймачем; в разі смерті наймача або його вибуття з житлового приміщення. Заміна наймача здійснюється на вимогу наймача та інших громадян, постійно з ним проживають, і за згодою наймодавця. Заперечення наймодавця унеможливлює таку заміну.
 4. 3. Переклад житлового приміщення в нежитлове і нежитлового приміщення в житлове приміщення
  договором найму 2.1. Право користування житловим приміщенням Згідно ст. 17 ЖК користування житловим приміщенням здійснюється з урахуванням дотримання правил користування житловим приміщенням, вимог пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог законодавства. Необхідною умовою користування житловим приміщенням є також дотримання прав і законних інтересів
 5. 9.3. Договір соціального найму житлового приміщення
  договором соціального найму житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення державного або муніципального житлового фонду (або діє від його імені уповноважений орган) або уповноваженою ним особа (наймодавець) зобов'язується передати іншій стороні - громадянину (наймачу) жиле приміщення у володіння і в користування для проживання в ньому. Договір соціального найму
 6. 9.20. Виселення наймача і проживають разом з ним членів його сім'ї у разі несплати за житлове приміщення
  договір найму житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця у разі невнесення наймачем плати за житлове приміщення за шість місяців, якщо договором не встановлений триваліший строк, а при короткостроковому наймі - у разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого договором строку платежу, а також у разі руйнування та псування житлового приміщення
 7. 4.2. Договір обміну житловими приміщеннями
  договором обміну житловими приміщеннями, а за договором міни, хоч і з урахуванням специфіки предмета обміну. Норми, що регулюють обмін житлових приміщень, займаних за договором соціального найму, містяться у ст. 72-75ЖК. В якості сторони в договорі обміну таких житлових приміщень виступає тільки наймач. Житлові права проживають разом з ним членів його сім'ї, в тому числі тимчасово відсутніх,
 8. § 3. Поняття договору найму житлового приміщення
  договору найму житлових приміщень склалися два типи відносин: 1) відносини за комерційним наймом житлових приміщень, в основному врегульовані ЦК РФ;. , 2) відносини із соціального найму житлових приміщень. Власником приміщень, що здаються в порядку соціального найму, є державне або муніципальне утворення, а наймачем - тільки громадяни. Таким чином, договором соціального найму
 9. 9.18. Розірвання і припинення договору соціального найму житлового приміщення
  договором соціального найму з письмової згоди проживають разом з ним членів сім'ї в будь-який час має право розірвати договір соціального найму. У разі виїзду наймача і членів його сім'ї в інше місце проживання договір соціального найму житлового приміщення вважається розірваним з дня виїзду (ст. 83 ЖК РФ). Зразок В (найменування суду)
 10. 7. Виселення з житлового приміщення
  договору соціального найму є виселення з житлового приміщення. Виселення проводиться: з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення за договором соціального найму; з наданням іншого житлового приміщення за договором соціального найму; без надання іншого житлового приміщення. У питаннях виселення з житлових приміщень в основному збережені позиції раніше
 11. 3. Права наймача жилого приміщення за договором соціального найму
  договором соціального
 12. Стаття 674. Форма договору найму житлового приміщення
  договору (див. ст. 167), але позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків. Право приводити інші докази зберігається (див. ст. 162 ЦК). Відсутність письмового договору, у якому слід обов'язково вказати постійно проживають (див. коментар. До ст. 677), ставить цих осіб (в разі оспорювання їх житлових прав на дане житлове
 13. 6. Зміна, розірвання та припинення договору соціального найму житлового приміщення
  договору соціального найму житлового