Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаЕкологічне право РосіїЕкологічне право
ЗМІСТ:
ТРЕТЬЯКОВА, АННА ОЛЕКСІЇВНА. Екологічні права громадян у державах-членах Європейського Союзу / Дисертація / Москва, 2001
Мета дослідження - на основі аналізу законодавства, практики його застосування та правової доктрини держав - членів Європейського Союзу встановити існуючу в цих державах систему теоретичних поглядів і їх відображення в законодавстві і правозастосовчій практиці на екологічні права громадян, їх реалізацію та способи захисту з метою можливого використання позитивного досвіду в теорії екологічного права та практиці створення та застосування законодавства Російської Федерації.
ВСТУП
ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ 4 ГРОМАДЯН У державах - членах ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
§ 1. Поняття екологічних прав громадян
Поняття екологічних прав громадян в зарубіжній правовій доктрині
Поняття екологічних прав громадян за законодавством держав - членів Європейського Союзу
§ 2. Система екологічних прав громадян
а) Принципи правового регулювання екологічних прав громадян
б) Право на сприятливе (здорову) навколишнє середовище
в ) Право на вільний доступ до екологічної інформації
г) Екологічні обов'язки громадян
е) Обов'язки держави в галузі охорони навколишнього середовища
ж ) Захист екологічних прав громадян
Реалізація екологічних прав громадян
ГЛАВА 2.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ГРОМАДЯН У МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ
§ 1. Екологічні права громадян у міжнародних документах про права людини і громадянина
§ 2. Екологічні права громадян у міжнародних документах про охорону навколишнього середовища
Екологічні права громадян у регіональних (загальноєвропейських) міжнародних документах про охорону навколишнього середовища
Екологічні права громадян в проекті Принципів «Права людини і довкілля »
ГЛАВА 3.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У державах - членах ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
§ 1. Поняття екологічних прав громадян у Російській Федерації
§ 2. Система екологічних прав гравдан в Російській Федерації
Проблеми реалізації екологічних прав громадян
§ 3. Загальне та особливе в теоретичних підходах до питань визнання, забезпечення і захисту екологічних прав громадян та їх законодавчому відображенні в державах - членах Європейського Союзу та Російської Федерації
Загальне та особливе в законодавстві
Підсумки роботи
БІБЛІОГРАФІЯ
СПИСОК ДОКУМЕНТІВ І НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ
1. Міжнародні документи 1.1. Міжнародні документи універсального характеру
1.2, Міжнародні документи регіонального характеру
2. Законодавчі та інші нормативні правові акти Російської Федерації
3. Законодавство держав-членів Європейського Союзу 3.1.
Екологічне право:
  1. ГРИШИН Н. Н.. Правові проблеми участі громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище. Дисертація. - 2000