НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

3.5. Експлуатація дітейКонституція України забороняє експлуатацію дітей /ч 2 ст. 52) і забороняє використовувати працю неповнолітніх на небезпечних для їх здоров'я роботах (ч. 5
ст. 43).
Стаття 150 КК передбачає відповідальність за порушення цих конституційних заборон.
Склад злочину утворює будь-яке використання праці неповнолітніх, які не досягли віку 16 років, для отримання прибутку за рахунок низької оплати праці потерпілих.
Діяння визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах, якщо до експлуатації було залучено кількох дітей (двоє і більше), або якщо експлуатація дітей заподіяла шкоду для здоров'я дітей чи для їх фізичного або освітнього розвитку, або якщо праця дітей використовувалась у шкідливому для їх здоров'я виробництві, кваліфікується за ч. 2ст. 150 КК.
Потерпілими від експлуатації визнаються діти різної статі, які не досягли віку 16 років, а потерпілими від експлуатації на шкідливому виробництві - всі неповнолітні, тобто особи, які не досягли віку вісімнадцяти років.
Експлуатація дітей вчинюється умисно. Помилка винної особи щодо віку працівника виключає кримінальну відповідальність.
Відповідальність за експлуатацію дітей настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "3.5. Експлуатація дітей"
 1. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
  експлуатації, як використання праці дитини для отримання прибутку. Другий посягає на нормальний моральний розвиток неповнолітнього. "По горизонталі" проводиться поділ на основний безпосередній об'єкт і додатковий безпосередній об'єкт. Справа в тому, що досить значна частина злочинів посягають не на один, а на два і більше об'єктів (так звані двооб'єктні або багатооб'єктні злочини). Розподіл
 2. 5.4. Потерпілий від злочину
  експлуатацію дітей, за ст. 304 КК - особа, що вчинила втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. Ст. 136 КК передбачає відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Згідно з пунктами 6, 7, 8 ч. 1 ст. 67 КК вважаються обставинами, що обтяжують покарання: вчинення злочину щодо малолітнього, особи
 3. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  дітей (ст. 164КК) чи ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК) та багато інших встановлюють кримінальну відповідальність як за такі діяння, які були вчинені як одиничний злочинний акт, так і за множину - повторність і неодноразовість таких злочинних актів. Кількість злочинних актів при цьому не впливає на міру відповідальності, кваліфікацію діяння і має значення
 4. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  дітей та ін. Як свідчить слідча та судова практика, при тілесних ушкодженнях частіше за інші органи втрачаються очі, ніс, вуха, руки та ноги. Згідно з Правилами втрата зору, здатності бачити світ визнається тяжким тілесним ушкодженням, якщо настала повна сліпота на обидва ока або такий стан зору, що людина не бачить на відстані 2 м (гострота зору на обидва ока - 0,04 і менше). Втрата зору на одне
 5. 2.6. Незаконне проведення аборту
  дітей.
 6. 2.9. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей
  дітей має особливе значення для суспільства, і тому ці блага є важливими об'єктами кримінально-правової охорони. На певних осіб покладаються суспільні обов'язки щодо захисту життя та здоров'я дітей (вихователі, лікарі, акушери, няні, медичні сестри тощо). Невиконання чи неналежне виконання цими особами своїх професійних чи службових обов'язків щодо охоро- 178 ни життя та здоров'я
 7. 3.3. Підміна дитини
  дітей старше чотирнадцяти років кваліфікується як незаконне позбавлення волі за ст. 146 КК України. Склад злочину утворює підміна чужої дитини. Викрадення своєї дитини (батьком чи матір'ю) від будь-кого, з будь-якої установи чи організації складу злочину не утворює. Підміна чужої дитини вчинюється лише умисно. Необережна, внаслідок помилки, підміна дитини (наприклад, у пологовому будинку) складу
 8. 3.4. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини
  експлуатації чи використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) з комерційною метою, або використання у збройних конфліктах чи для експлуатації її праці. Торгівля людьми у багатьох випадках утворює сукупність злочинів: а) якщо це діяння було поєднане із заподіянням по терпілому тілесних ушкоджень, то діяння кваліфікується за сукупністю
 9. 5.2.3, Ухилення віл сплати аліментів ня утримання дітей
  дітей. Невиконання цих обов'язків і ухилення від сплати коштів (аліментів) на утримання дітей кваліфікується за ч. 1 ст. 164 КК. Способи ухилення від відповідальності значення не мають. Злісним називається ухилення, коли воно вчинюється після рішення суду або постанови судді про сплату коштів (аліментів). Кваліфікованим визнається ухилення від сплати аліментів, яке було вчинене особою, раніше
 10. 5.2.4. Ухилення від сплати коштів ня утримання непрацездатних батьків
  дітей), які досягли пенсійного віку, а також інваліди І і II групи, які потребують матеріальної допомоги. Кваліфікованим визнається ухилення від сплати коштів на утримання батьків, вчинене особою, раніше судимою (у межах строків судимості, передбачених ст. 89 КК) за такий самий злочин (ч. 2 ст. 165 КК). Відповідальними за ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків є кровні
 11. 5.2.5. Зловживання опікунськими правами і залишення ПІАОПІЧНИХ дітей без нагляду і допомоги
  Згідно зі ст. 249 СК над дітьми, які не мають батьків внаслідок їхньої смерті чи позбавлення їх батьківських прав, органами виконавчої влади встановлюється опікунство з метою захисту їх особистих чи майнових прав та інтересів. Опікунство встановлюється над дітьми, які не досягли 15-річного віку або які визнані судом недієздатними. Об'єктивну сторону злочинів, передбачених ст. 166 і 167 КК,
 12. 5.2.7. Незаконні ДІЇ щодо усиновлення (удочеріння)
  дітей. Об'єктивна сторона цього злочину полягає у незаконних діях щодо усиновлення (удочеріння) дитини чи передачі її під опіку (піклування) чи на виховання у сім'ю громадян, якими порушується встановлений порядок і умови усиновлення (удочеріння) дітей чи передачі їх на виховання у сім'ю громадян. Такий порядок визначено «Положенням про дитячий будинок сімейного типу», затвердженим постановою
 13. 7.1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів * чи білетів державної лотереї
  експлуатацію фабрика банкнотного паперу (м. Малин Житомирської обл.). Технологічні потоки фабрики дозволяють виготовляти високоякісне волокно як із бавовни, так і з бавовняного літу. Папір виготовляється на циліндровій круглоеітковій папероробній машині. Технологічне обладнання дає змогу виготовляти банкнотний та захищений папір із круглосітковим локальним багатотонованим водяним знаком, двома
 14. 8.1. Порушення правил екологічної безпеки
  експлуатацію або ліквідації екологічно небезпечних підприємств, споруд чи інших об'єктів, якщо таке порушення спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки (захворювання значної кількості людей чи втрату ними працездатності, або велику матеріальну шкоду). Порушення правил екологічної безпеки визнається закінченим злочином з моменту настання вказаних
 15. 8.9. Порушення законодавства про континентальний шельф України
  експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів, якщо це створило небезпеку їхньої загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей (ч. 1 ст. 244 КК), а також у проведенні на континентальному шельфі досліджень, розвідок, розробок природних багатств та інших робіт без спеціального дозволу (ч. 2 ст. 244 КК).
 16. 8.18. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля
  експлуатацію споруд, будівель без такого захисту. За ч. 1 ст. 253 КК кваліфікуються: а) розробка і здача проектів чи іншої документації за мовнику без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або б) введення в експлуатацію споруд без такого захисту, 358 Ідо таке порушення створило небезпеку настання тяжкої технологічної аварії або екологічної катастрофи, загибелі людей, масового
 17. 11.12. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів
  експлуатацію технічно несправних транспортних засобів визнається дозвіл на експлуатацію заві-домо технічно несправних транспортних засобів або інше грубе порушення правил їх експлуатації, що забезпечують безпеку руху, яке вчинює особа, відповідальна за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів. За ст. 287 КК кваліфікується будь-який усний чи письмовий дозвіл на експлуатацію технічно
 18. 11.13. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
  експлуатації транспорту. Об'єктивна сторона даного складу злочину передбачає сукупність таких ознак: 1) порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху при будівництві, реконструкції, ремонті або утриманні шляхів, вулиць, залізничних переїздів та інших шляхових споруд; 2) настання суспільне небезпечних наслідків, передбачених ст. 288 КК України; 3) встановлення
 19. 15.8. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
  дітей, діда, бабусі, онуків (ст. 32 КПК України) у зв'язку з виконанням працівником правоохоронного органу своїх службових обов'язків. За ч. 1 ст. 345 КК кваліфікується погроза вбивством, насильством (заподіяння тілесних ушкоджень) чи знищення майна працівника правоохоронного органу чи близьких його родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Злочин, передбачений ст. 345 КК, посягає
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш