Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМіжнародне право. Європейське право → 
Європейське право
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО
Грибовська, Наталя Миколаївна Міжнародно-правові основи організації та діяльності Європейської поліцеіскоі організації (Європол) та її співпрацю з правоохоронними органами Російської Федерації / Дисертація 2007
Основною метою цього дослідження є всебічний аналіз сучасної системи міжнародного співробітництва Європейської поліцейської організації (Євро-пол) з правоохоронними органами Російської Федерації і вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності такої співпраці в рамках боротьби з різними видами транснаціональної злочинності.
Толоконніков Алексеи Миколайович ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ / Дисертація / Москва 2007

цілі дисертаційного дослідження є розгляд історико-теоретичних аспектів становлення і розвитку права Європейського Союзу в галузі захисту конкуренції, основ і перспектив міждержавного регіонального та міжрегіонального співробітництва в цій сфері за участю Європейського Союзу.

ЮРЬЕВ М. Є. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПО ПРАВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ / Дисертація / Москва 2007

Мета дослідження полягає у комплексному системному дослідженні правового становища юридичних осіб по праву ЄС, виявленні особливостей правового регулювання їх створення та діяльності, встановленні ступеня взаємодії права ЄС і національного права держав-членів ЄС та аналізі ефективності використовуваних Співтовариством методів правового регулювання.

Лучинин Олексій Леонідович ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ імплементації Європейської ПРАВА / Дисертація / Казань 2006
Метою цього дослідження є формування цілісних уявлень про типові і особливих рисах Європейського Союзу та європейського правопорядку в частині, що відноситься до імплементації норм права ЄС.
Рассмазіна, Аліна Зоріктуевна Джерела права Європейського Союзу / Дисертація / Москва 2005
Метою роботи є виявлення закономірностей і тенденцій розвитку джерел права Європейського Союзу в контексті формування сучасного європейського права. Необхідно відповісти на корінне питання всього дослідження: характерна Чи система права Європейського Союзу для сучасного міжнародного співтовариства або вона являє собою окреме явище в праві. Як наслідок, важливо встановити, чи можна описати процеси становлення джерел права Європейського Союзу на основі загальних закономірностей розвитку міжнародного права або ми маємо справу зі специфічними закономірностями.
ТРОЇЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Правові аспекти інтеграції в рамках ЄврАзЕС та Єдиного Економічного Простору Білорусі, Казахстану, Росії та України / Дисертація / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2005
Метою цієї роботи є комплексне і всебічне дослідження правових основ інтеграції на пострадянському просторі, аналіз найважливіших міжнародно-правових та інших пов'язаних з ними проблем інтеграції, аналіз рис подібності та відмінності інтеграційних моделей на території СНД, аналіз правового закріплення етапів інтеграційного процесу на пострадянському просторі, вироблення науково обгрунтованих рекомендацій для розвитку міжнародно-правової бази інтеграції держав - учасниць СНД.
Каркіщенко Катерина Ігорівна Міжнародно-правові аспекти ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я / Дисертація / Москва 2004

Метою даного дослідження є комплексний аналіз правових аспектів діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я, порядку функціонування її центральних і регіональних органів та Організації в цілому. Результати такого аналізу дозволять розробити конкретні пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності роботи кожного органу, И9 як наслідок, сприяють підвищенню еффеетівності діяльності Організації в цілому. Метою дослідження також є оцінка ситуації в області міжнародної охорони здоров'я і визначення нових пріоритетів і напрямів діяльності ВООЗ.

1 2