НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

7.7. Фіктивне підприємництвоФіктивним (недійсним) підприємництвом називається створення або придбання того чи іншого підприємства (суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи) без наміру використовувати його за економічно-господарським призначенням (статутною діяльністю).
Фіктивне підприємництво є своєрідним видом шахрайства, оскільки головний спосіб його вчинення - обман. Винна особа створює недійсне підприємство або набуває (купує, обмінює, іншим чином стає власником) права власності на підприємство без наміру використовувати його відповідно до призначення.
Діяння має склад злочину і кваліфікується за ст. 205 КК за наявності таких ознак:
а) винна особа офіційно створює або набуває у влас ність підприємство (або частину підприємства);
б) винна особа не має наміру використовувати ці суб'єкти підприємницької діяльності за їх статутним призначенням;
в) винна особа має намір отримати під створені чи придбані підприємства кредити і використати ці кредити на підрив діяльності конкурентів, монополізацію ринку товарів і послуг, інші цілі, не сумісні зі статутним при значенням створених або придбаних підприємств;
г) заподіяння матеріальної шкоди державі, банку, кре дитній установі, іншим юридичним або фізичним особам.
Діяння кваліфікується за ч. 1 ст. 205 КК, якщо заподіяна шкода менша тисячі неоподатковуваних мінімумів Доходів громадян, або за ч. 2 ст. 205 КК, якщо ці дії були
9 постанови Пленуму Верховного Суду України від жовтня 1985 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 218.
303
вчинені повторно, або якщо ними була заподіяна велика матеріальна шкода державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.
Матеріальна шкода, заподіяна фіктивним підприємництвом державі, банку, кредитним установам, іншим юридичним особам, визнається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а фізичним особам - яка у двісті і більше разів перевищує цей мінімум.
Фіктивне підприємництво, поєднане з незаконним одержанням кредитів, коштів, субсидій і привласненням їх, утворює сукупність злочинів, передбачених відповідною частиною ст. 205 КК та відповідною частиною ст. 191 КК, або ст. 205 КК та ст. 222 КК.
Фіктивне підприємництво вчинюється умисно, оскільки способом вчинення є обман.
Відповідальними за фіктивне підприємництво є всі осудні особи, що досягли віку шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "7.7. Фіктивне підприємництво"
 1. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  фіктивне підприємництво, вчинене повтор но (ч. 2 ст. 205 КК) та інші. Злочин кваліфікується повторно незалежно від того, чи був цей другий злочин (як і попередній) закінченим, чи це був лише замах на вчинення злочину, а також незалежно від тієї ролі, яку виконував винний при вчиненні злочину - чи був він виконавцем, організатором, підмовником, чи пособником злочину. Повторна спроба вчинити один
 2. 4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
  фіктивне підприємництво, невиконання судового рішення тощо, необхідно встановити ознаки, які притаманні саме цьому злочинові. І робити це треба саме в рамках складу злочину. Отже, поняття злочину, як ми вже бачили, відповідає на питання, що спільного між усіма злочинами, а поняття складу злочину - на питання, чим відрізняється один злочин від іншого. Включаючи в себе всі об'єктивні й суб'єктивні
 3. 10.4. Відповідальність співучасників
  фіктивного підприємництва тощо. Посилання на ч. 2 ст. 27 КК тут не потрібне. Аналогічним чином здійснюється кваліфікація діяння кожного з співвиконавців злочину, адже всі вони вносять свій "внесок" у виконання об'єктивної сторони складу злочину. Водночас треба мати на увазі, що в багатьох статтях Особливої частини КК вчинення злочину групою осіб (двома або більше суб'єктами злочину) розглядається
 4. 11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
  фіктивним підприємництвом є створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (ст. 205 КК). Для наявності закінченого складу злочину достатньо створити або придбати суб'єкт підприємницької діяльності із зазначеною метою, хоча можливе вчинення й обох діянь (створення й
 5. 11.2. Повторність злочинів
  фіктивне підприємництво) має частину другу, яка, серед інших, містить кваліфікуючу ознаку: фіктивне підприємництво, вчинене повторно. Два і більше випадків цього діяння будуть кваліфікуватися за ч. 2 ст. 205 КК, частина перша цієї статті в таких випадках не застосовується. Так само буде вирішене питання кваліфікації при наявності двох однакових (двох закінчених або двох незакінчених) замахів на
 6. 6.9.1. Кваліфікація заполіяння майнової шкоди
  фіктивний лист про відрядження його до м. Ялти для виконання будівельних робіт і підробив підпис начальника РБУ. На підставі цього листа А. на автомобілі ЗІЛ-13 < з причепом був відряджений до м. Ялти. Однак він поїхав до Херсонської області, де завантажив автомашину належними громадянам помідорами і доставив їх для продажу 278 м Рязань, одержавши за це 1310 крб. Путьові листки про виконання
 7. 7.4. Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю
  підприємництво» підприємницькою діяльністю називається з самостійної ініціативи систематична, на 296 власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.1 Згідно з Декретом Кабінету Міністрів від 17 березня 1993 р. «Про податок на промисел»2 громадяни, не зареєстровані як суб'єкти підприємництва, мають право
 8. 7.5. Заняття забороненими видами господарської діяльності
  підприємництво»1 заборонених видів підприємництва не встановлено. Закон містить перелік лише тих видів підприємницької діяльності, якими можуть займатися лише державні підприємства: виготовлення і реалізація зброї, вибухових 1 Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 3.- Ст. 13. 298 ечовин, наркотичних засобів чи психотропних речовин. гт 4 Закону дає перелік видів діяльності, якою можуть
 9. 7.20. Фіктивне банкрутство
  фіктивне банкрутство було завдано великої матеріальної шкоди кредиторам або державі. Великою визнається матеріальна шкода, яка у п'ятсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Примітка до ст. 218 КК). Відповідальними за фіктивне банкрутство є засновники чи власники, а також посадові особи суб'єктів підприємницької діяльності, яким на
 10. 7.34. Розголошення комерційної таємниці
  підприємництва в Україні. . Законом України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформа-> забезпечується правовий захист інформації, у тому » конфіденційної, яка є відомостями, що знаходяться одінні, користуванні або розпорядженні окремих идичних чи фізичних осіб і можуть поширюватися лише з дозволу цих осіб. 335 Кримінальній відповідальності за незаконне розголошення комерційної таємниці підлягають
 11. 15.18. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань
  підприємництва. Способами цих посягань є примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконувати який-небудь договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання. Засобами такого примусу можуть бути: а) погроза вчинити насильство над потерпілим чи близькими йому людьми (завдати удари, побої, легкі тілесні ушкодження); б) погроза знищити чи
 12. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  фіктивно оформила Г. на роботу сторожем і одержала через його дружину 439 крб. 95 коп. нарахованої заробітної плати, які використала на виробничі потреби, закупивши різне обладнання та інвентар для райсількомунгоспу. Ці дії Р. суд кваліфікував як зловживання службовим становищем із заподіянням державним інтересам істотної шкоди. Президія обласного суду, розглянувши справу, визнала таку
 13. 17.7. Посадове підроблення
  фіктивних (підроблених) документів для отримання пенсій або інших виплат кваліфікується за сукупністю статей - 15, 190 КК та 366 КК України. Посадове підроблення, яке спричинило настання тяжких наслідків, кваліфікується за ч. 2 ст. 366 КК. Посадове фальшування документів не утворює сукупності з тими злочинами, при вчиненні яких підробка документів є складовою, невід'ємною частиною об'єктивної
 14. Бібліографія
  підприємництво.- Київ, 1998.- 18 с. Павлов А, Уголовная ответственность за незаконную охоту // Сов. юстиция.- 1979.-№ 7. Пакутин В. Ответственность за незаконную охоту // Соц. законность.- 1979.- № 9. Панов Н. И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до верием.- Харьков, 1997.- 127 с. Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых