НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Форми реалізації права

У правовому суспільстві його члени, з одного боку, і держава, з іншого , приймають на себе зобов'язання слідувати праву.

Звідси проходження праву має розглядатися як процес його реалізації з боку різних органів держави і його посадових осіб та одночасно як процес реалізації права окремими членами суспільства та їх об'єднаннями (у тому числі господарськими).

У юридичному сенсі реалізація права - це діяльність, відповідна вираженим в нормі права приписам. Цю діяльність слід розглядати і як процес, і як кінцевий результат.

Розрізняють такі форми реалізації правових норм: використання, дотримання, виконання і застосування права.

Використання права виражається в реалізації правомочностей особи, і відповідно, на його розсуд, тут може мати місце як активне, так і пасивне поводження.

Особливість цієї форми реалізації полягає в можливості вчинення дій, зазначених в нормі права (право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право участі у виборах і т. д.).

Дотримання права полягає в пасивному утриманні від вчинення дій, заборонених юридичними (правовими) нормами. Суб'єкти правовідносин реалізують вимоги цих норм, не здійснюючи дій, заборонених подібними нормами.

Виконання права вимагає обов'язкового здійснення активних дій, пов'язаних з вказівками зобов'язуючих приписів (обов'язок свідка дати правдиві показання, обов'язок виконати зобов'язання за договором і т. д.). Особливість цієї форми реалізації права виражається в тому, що суб'єкти повинні незалежно від їх власного бажання здійснювати активні дії, передбачені нормами права.

Зазначені вище норми реалізації вважаються безпосередніми, так як правові розпорядження реалізуються самими суб'єктами правовідносин.

Особливе місце займає застосування права як комплексна владна діяльність по реалізації правових норм. 5.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форми реалізації права "
 1. § 6. Дія нормативно-правових актів Поняття реалізації норм права та її основні форми
  форми реалізації норм права дотримання утримання від вчинків, заборонених чинним право виконання вчинення активних вчинків по виконанню юридичних обов'язків позитивного змісту ня> використання здійснення правомочності липа , правомірні дії на його розсуд застосування активно-владна діяльність компетентних органів по вирішенню в рамках правових норм
 2. 2. Форми реалізації права на житло
  форми реалізації громадянами України права на житло: а) придбання або будівництво житла громадянами за власні кошти без обмеження розміру житлової площі або за допомогою повного або часткового фінансування державою (для окремих категорій громадян), б) придбання у власність житлового приміщення з використанням безоплатних субсидій, банківського
 3. Загальні поняття про державу
  форми правління; форми державного устрою; державний режим (демократичний і тоталітарний). Поняття і види державних органів (держапарату). Принцип поділу влади і види влади: законодавча, виконавча, судова. Політична система суспільства. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. Політична система російського суспільства (держава,
 4. § 2. Організаційні форми діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення реалізації політичних прав і свобод громадян у Росії
  форми функціонування органів внутрішніх справ служать (повинні служити) гарантіями реалізації політичних прав і свобод громадян як самостійно, так і в якості супроводу нормотворчості і правозастосування. Вони характеризуються: - створенням умов для виконання правових актів, що регламентують діяльність органів внутрішніх справ у сфері забезпечення реалізації політичних прав і свобод
 5. Зміст
  реалізації принципу публічності (офіційності) в кримінально-процесуальної діяльності 11 § 1. Генезис теоретико-правових уявлень про принцип публич-1 ності (офіційності) 11 § 2. Принцип публічності (офіційності): поняття, сутність і зміст 37 § 3. Місце принципу публічності (офіційності) у системі принципів кримінального судочинства 66 Глава 2. Суб'єкти і засоби
 6. Теоретична основа і методи дослідження.
  форми і механізм реалізації політичних свобод в російському законодавстві. Дослідження будувалося на основі узагальнення 10 і критичного аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, нормативної бази дослідження. Нормативну основу дослідження склали Конституція Російської Федерації, федеральні конституційні
 7. Форми власності в Російській Федерації
  форми власності. Аналогічне положення закріплено і в ст. 212 ГК РФ, який, проте, цим не обмежується, піддаючи названі форми власності подальшому членению. Зі змісту ст . 212 - 215 ГК РФ може бути зроблений висновок, що приватна власність за російським законодавством підрозділяється на власність громадян та юридичних осіб, а державна власність - на
 8. 3. Використання зовнішніх зв'язків і міжнародну співпрацю.
  форми діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення реалізації політичних прав і свобод громадян здійснюються на основі закону і в межах їх повноважень. Гармонійно доповнюючи один одного, вони забезпечують вирішення всіх завдань, поставлених перед органами внутрішніх справ, у тому числі і в створенні умов, необхідних для реалізації політичних прав і свобод громадян. 1
 9. 5.1. Поняття форми держави
  форми правління; - форми державного устрою; - політичного режиму. Історична практика показує, що в межах одного типу держави зустрічається різноманіття його форм, що обумовлюється впливом історичних, економічних, національних, географічних, релігійних та інших факторів. Від форми держави значною мірою залежить суспільно-політичне життя,
 10. § 1. Поняття форми державного управління
  форми державного управління. Поряд з терміном "форми державного управління" в літературі можна зустріти терміни "форми управління", "форми управлінських дій", "форми здійснення виконавчої влади "," форми реалізації компетенції суб'єктами адміністративного права "і т.п. Всі вони, так чи інакше, мають право на існування, однак, найбільш правильним все ж є