Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМуніципальне право → 
Державне та муніципальне управління
Державне та муніципальне управління
Р.Т. Мухаев Правові основи Російської держави: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління» (080 504). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 351 с. - (Серія «Державне та муніципальне управління»). 2007

Підручник написаний відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Державне та муніципальне управління».

Підручник дає фундаментальні знання про сучасний праві, без яких неможлива ефективна діяльність державного службовця; містить аналіз правових основ діяльності органів державної влади та управління в РФ в різних сферах життя суспільства і індивіда. Метою даного підручника є формування основ правової свідомості та правової культури майбутніх управлінців у процесі їхнього знайомства з сучасним російським законодавством, необхідних у практиці адміністрування, прищеплення елементарних навичок і вмінь щодо застосування норм права у своїй професійній діяльності.

Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління». Підручник також може бути корисний студентам юридичних, історичних, філософських, політологічних факультетів.

Востріков П. П. Організаційно-правові проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 1998

Метою дисертаційного дослідження є комплексне, системне вивчення теоретичних і практичних проблем правового регулювання та організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності правового регулювання відповідних суспільних відносин і вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців .