Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Кашаніна Т. В.. Російське право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Виконавський збір. Витрати на проведення виконавчих дій. Відповідальність за невиконання вимог судового пристава-виконавця

Виконавський збір. У разі невиконання виконавчого документа без поважних причин у строк, встановлений для добровільного виконання зазначеного документа, судовий пристав-виконавець виносить постанову, за якою з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 7% стягуваної суми або вартості майна боржника.

У разі невиконання виконавчого документа немайнового характеру виконавчий збір стягується: з боржника-громадянина в розмірі 0,5 тис. руб.; З боржника-організації - 5 тис. руб.

757

Введення виконавчого збору покликане стимулювати боржника до добровільного виконання обов'язків, що випливають з виконавчих документів.

Витрати на проведення виконавчих дій. До витрат на проведення виконавчих дій належать кошти, витрачені: 1)

на перевезення, зберігання і реалізацію майна боржника; 2)

оплату роботи перекладачів, понятих, фахівців і інших осіб, залучених у встановленому порядку до вчинення виконавчих дій; 3)

переклад (пересилання) поштою стягувачу грошових сум; 4)

розшук боржника, його майна, розшук дитини; 5)

проведення державної реєстрації прав боржника; 6)

вчинення інших необхідних дій у процесі виконання виконавчого документа.

Витрати на проведення виконавчих дій стягуються з боржника.

Відповідальність за невиконання виконавчого документа. У разі невиконання без поважних причин виконавчого документа, що зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, в строк, встановлений судовим приставом-виконавцем, він виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі до 2,5 тис.

руб. на громадян або від 10 тис. до 20 тис. руб. на посадових осіб, а на юридичних осіб - від 30 тис. до 50 тис. руб. і призначає йому новий строк для виконання. При наступних порушеннях боржником без поважних причин нових термінів виконання виконавчого документа штраф призначається знову.

Невиконання вимог, що містяться у виконавчому документі про стягнення грошових коштів з боржника, банком або іншою кредитною організацією, що здійснює обслуговування рахунків боржника, у разі пред'явлення їй виконавчого документа за наявності грошових коштів на рахунках боржника є підставою для накладення судом на вказаний банк або іншу кредитну організацію штрафу в розмірі 50% суми, що підлягає стягненню, але не більше 1 млн руб.

За невиконання особами, які не є боржниками, законних вимог судового пристава-виконавця та порушення законодавства Російської Федерації про виконавче провадження, а так само за втрату виконавчого доку-мента або несвоєчасне його відправлення, подання недостовірних відомостей про доходи і про майновий стан боржника винні піддаються судовим приставом-виконавцем штрафу (громадяни - до 2,5 тис. руб., посадові особи - до 20 тис. руб., юридичні особи - до 50 тис. руб.).

За наявності в діях громадянина або посадової особи, злісно не виконує законних вимог судового пристава-виконавця або перешкоджає їх виконанню або іншим чином порушує законодавство Російської Федерації про виконавче провадження, ознак складу злочину судовий пристав-виконавець вносить до відповідних органів подання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Виконавський збір. Витрати на проведення виконавчих дій. Відповідальність за невиконання вимог судового пристава-виконавця "
 1. 1.12. Справи про стягнення виконавчого збору
  виконавський збір встановлюється судовим приставом-виконавцем боржнику після закінчення строку для добровільного виконання, якщо боржник не представив судового пристава-виконавця доказів того, що виконання було неможливим внаслідок непереборної сили, т. е. надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. На відміну від колишнього Федерального закону "Про
 2. Розподіл сум між стягувачами
  виконавський збір, погашаються штрафи, накладені на нього в процесі виконання, відшкодовуються витрати по вчиненню виконавчих дій. Залишилася грошова сума використовується для задоволення вимог стягувача. Грошова сума, що залишилася після задоволення всіх вимог стягувача, повертається боржникові. При недостатності стягненої з боржника грошової суми для
 3. 4. Диференціація виконавчих процедур
  виконавський збір у розмірі 7% від стягуваної суми або вартості майна боржника (ст. 112 ФЗІП). Є й інші санкції за невиконання виконавчого документа. Так, згідно зі ст. 113 ФЗІП у разі невиконання законних вимог судового пристава-виконавця, іншого порушення законодавства РФ про виконавче провадження судовий пристав-виконавець накладає на винну
 4. Факультативне зупинення виконавчого провадження
  виконавський збір, а також витрати на проведення виконавчих дій. Виконавський збір Виконавський збір - грошова сума, яка справляється з боржника після початку примусового виконання. Відповідно до ст. 81 Закону у разі невиконання виконавчого документа без поважних причин у строк, встановлений для добровільного виконання документа, судовий
 5. § 5. Загальні правила виконання
  виконавський збір і штрафи. Після надходження виконавчого документа і заяви стягувача у службу судових приставів вони в 3-денний термін передаються приставу-виконавцю для порушення провадження. У 3-денний термін після цього порушується виконавче виробництво, про що пристав виносить постанову. У тих випадках, коли виконавчий документ підлягає негайному
 6. Загальні умови виконання судового акта
  виконавчого збору та відшкодування витрат на проведення виконавчих дій. У разі невиконання виконавчого документа без поважних причин у строк, встановлений для добровільного виконання зазначеного документа, судовий пристав-виконавець виносить постанову, за якою з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 7% від стягуваної суми або вартості
 7. § 5. Стадії виконавчого провадження та його загальні правила 1. Порядок порушення виконавчого виробництва
  виконавський збір у розмірі 7% від стягуваної суми або вартості майна боржника. Слід мати на увазі, що зазначений збір стягується понад суму боргу і тому при недостатності майна боржника для погашення заборгованості перед усіма стягувачами зменшує можливості стягувачів, особливо останніх черг, на отримання присудженого. При цьому важливе значення
 8. Роль понятих у виконавчому провадженні
  витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням обов'язків понятих. Зазначені витрати належать до витрат на проведення виконавчих дій. Понятий має бути присутнім при вчиненні виконавчого дії з самого початку. Перед початком виконавчих дій, в яких беруть участь поняті, судовий пристав-виконавець роз'яснює їм їх права та обов'язки. Зауваження понятого
 9. Порядок порушення виконавчого провадження. Коли можливе примусове виконання рішення арбітражного суду?
  виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій. Копія постанови про порушення виконавчого провадження не пізніше наступного дня після дня її винесення надсилається стягувачу, боржнику, а також до арбітражного суду, який видав виконавчий лист. З метою забезпечення виконання виконавчого листа з майнових стягнень за заявою стягувача судовий
 10. 7. Черговість стягнень
  виконавський збір (пропорційно стягненої суми з боржника), погашаються штрафи, накладені на боржника у процесі виконання виконавчого документа, відшкодовуються витрати по виконанню, а потім решта суми надходить на задоволення вимог стягувачів. 8. Види черг стягнення Черговість стягнень полягає в наступному: - в першу чергу
 11. Глава XII. Поняття відповідальності за порушення законодавства про податки і збори
  зборах
 12. § 4. Виконавчі документи 1. Загальні положення
  виконавчого збору та інших витрат по виконанню, про примусовий привід. До числа виконавчих документів можна віднести ті постанови, які мають примусову силу, т.е . у разі відмови зобов'язаних осіб можуть бути здійснені примусово. Зокрема, виконавчими документами є постанови судового пристава-виконавця про порушення виконавчого провадження та про
 13. Обов'язок влади реагувати на критику у ЗМІ
  виконавської дисципліни у відповідних органах. В указі йдеться, що дана обов'язок включає в себе наступні дії: 1) розглядати не пізніше трьох днів повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації, у тому числі в теле-і радіопередачах, про порушення підлеглими посадовими особами і працівниками федеральних органів виконавчої влади та органів
 14. 4. Черговість стягнень
  виконавський збір, погашаються штрафи, накладені на боржника у процесі виконання виконавчого документа, відшкодовуються витрати по виконанню , а потім вже решта суми надходить на задоволення вимог стягувачів. Черговість стягнень полягає в наступному. У першу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів; відшкодуванню шкоди, заподіяної здоров'ю, а також