Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран
СОДЕРЖАНИЕ:
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008

Викладення матеріалу в посібнику здійснюється на основі типової програми з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн", яку вивчають у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації. Автори коротко, майже в конспективній формі, охарактеризували основні риси права та держави провідних цивілізацій в історичній ретроспективі. Така форма подання матеріалу дає змогу ефективно готуватися до заліків та іспитів із цієї дисципліни, швидко повторити пройдений матеріал або зорієнтуватися в новому.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю як денної, так і заочної форм навчання.

Вступ
ТЕМА 1 Історія держави і права зарубіжних країн як наука
1.1. Призначення курсу "Історія держави і права зарубіжних країн
1.3. Методологія науки та курсу історії держави і права зарубіжних країн
1.4. Зв'язок історії держави і права зарубіжних країн з іншими дисциплінами
1.5. Джерела та періодизація історії держави і права зарубіжних країн
ТЕМА 2 Держава і право Стародавнього Єгипту
2.1. Виникнення, періодизація та суспільний лад Стародавнього Єгипту
2.2. Державний лад Стародавнього Єгипту
2.3. Джерела, зміст і основні риси права Стародавнього Єгипту
ТЕМА З Держава та право Стародавнього Вавилона
3.1. Виникнення й основні етапи розвитку Стародавнього Вавилона
3.2. Суспільний лад і правове становище населення Стародавнього Вавилона
3.5. Загальна характеристика Законів Хаммурапі: історія віднайдення пам'ятки, структура, принципи
3.6. Право власності та зобов'язальне право в Законах Хаммурапі
3.8. Злочин і покарання в Законах царя Хаммурапі
3.9. Закони Хаммурапі про судовий процес
ТЕМА 4 Держава та право Стародавньої Індії
4.1. Виникнення держав у Індії
4.2. Система варн (каст) Стародавньої Індії
4.3. Державний лад і система управління Стародавньої Індії
4.4. Джерела староіндійського права
4.6. Основні риси права Стародавньої Індії Право власності.
ТЕМА 5 Держава та право Стародавнього Китаю
5.1. Виникнення й періодизація історії Стародавнього Китаю
.'».2. Суспільний лад Стародавнього Китаю
5.3. Організація державної влади в Стародавньому Китаї
5.4. Реформи Шан Яна
5.5. Судова система Стародавнього Китаю
5.6. Основні риси права Стародавнього Китаю
ТЕМА 6 Держава та право Стародавньої Греції
6.1. Формування державності в Стародавній Аттиці. Поняття полісу та його органи влади
6.2. Реформи Солона
6.3. Реформи Клісфена
6.4. Державний лад Афін у період розвитку демократії
6.5. Джерела й основні риси афінського права
ТЕМА 7 Держава та право Стародавнього Риму
7.1. Виникнення й основні етапи розвитку Римської рабовласницької держави
7.2. Суспільний лад Стародавнього Риму
7.3. Державний лад Риму в царський період Царський
7.4. Реформи Сервія Туллія
7.5. Державний лад Риму в республіканський період
7.6. Римська держава в період імперії
7.7. Основні етапи розвитку римського права
7.9. Поняття та характерні риси квіритського права
7.11. Кримінальне право Стародавнього Риму Кримінальне право Стародавнього Риму передбачало такі види злочинів: 1)
7.12. Кодифікація Юстиніана
ТЕМ А 8 Ранньофеодальна держава і право франків
8.1. Загальна характеристика середньовічної держави та права
8.2. Виникнення держави франків і основні періоди її розвитку
8.3. Форми феодальної залежності селян у державі франків
8.4. Центральне та місцеве управління держави франків
8.5. Судова система держави франків
8.7. Салічна правда: історія створення, джерела, структура, форма викладу правових норм
8.8. Основні риси права франків
ТЕМА 9 Феодальна держава та право Франції
9.1. Виникнення Франції та її розвиток у ранньофеодальний період
9.2. Боротьба королівської вл за централізацію держави. Реформи Л.
9.3. Франція в період станово-представницької монархії (XIV-XV століття)
9.4. Великий березневий ордонанс (1357 р.)
9.5. Абсолютна монархія у Франції
9.6. Джерела права середньовічної Франції
9.7. Основні риси права середньовічної Франції
ТЕМА 10 Феодальна держава та право Англії
10.1. Суспільний і державний лад англосаксів
10.2. Феодальна монархія в Англії після нормандського завоювання (ХІ-ХІІ століття)
10.3. Утворення станово-представницької монархії в Англії
10.4. Велика хартія вольностей 1215 р.
10.5. Абсолютна монархія в Англії
10.6. Джерела права середньовічної Англії
10.7. Основні риси права середньовічної Англії
ТЕМА 11 Держава та право Німеччини в Середні віки
11.1. Утворення й особливості розвитку феодальної держави в Німеччині
11.2. Станово-представницька монархія в Німеччині
11.3. Золота булла 1356 р.
11.4. Абсолютизм у Німеччині
11.5. Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини
11.6. "Саксонське зерцало"
11.7. "Швабське зерцало"
ТЕМА 12 Держава та право Арабського Халіфату
12.1. Виникнення й розвиток Арабського Халіфату
12.2. Державний лад Арабського Халіфату
12.3. Джерела й основний зміст права Арабського Халіфату
ТЕМА 13 Виникнення та розвиток держави і права в західних та східних слов'ян
13.1. Виникнення та розвиток феодальної держави і права Болгарії
13.2. Виникнення й розвиток феодальної держави та права в Чехії
13.3. Виникнення й розвиток феодальної держави та права Польщі
ТЕМА 14 Держава та право Федеральної Росії
14.1. Виникнення й державний лад Росії в XIV- XVI століттях
14.2. Право Росії періоду утворення централізованої держави
14.3. Станово-представницька монархія в Росії
14.4. Право Росії періоду станово-представницької монархії
14.5. Державний лад Росії у період утворення та розвитку абсолютної монархії (друга половина ХУІІ-ХУШ століть)
14.6. Соборне уложення 1649 р. та його загальна характеристика
14.7. Розвиток права Росії наприкінці XVII -у першій половині XVIII століть
15.2. Перший період англійської буржуазної революції та виникнення конституційної монархії
ТЕМА 15 Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії
15.1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції
15.3. Перша громадянська війна (1642-1646 рр.)
15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)
15.5. Індепендентська республіка (1649-1653 рр.)
15.6. Протекторат О. Кромвеля
15.7. Відновлення монархії. Бредська декларація
15.8. НаЬеаз согриз аісі
15.9. Славна революція 1688-1689 рр.
15.11. Акт про престолонаступництво 1701 р.
15.12. Формування державного механізму конституційної монархи в Англії
15.13. Реформи виборчої системи та виборчого права в XIX ст. в Англії
15.14. Особливості та зміст буржуазного права Англії
ТЕМА 16 Розвиток буржуазної держави та права у Франції
16.1. Початок буржуазної революції у Франції та її основні етапи
16.2. Державність Франції в період конституційної монархії
16.3. Декларація прав людини та громадянина 1789 р.
16.4. Конституція Франції 1791 р.
16.5. Перша республіка у Франції (10 серпня 1792 р. ~ 2 червня 1793 р.)
16.6. Диктатура якобінців (1793-1794 рр.)
16.7. Термідоріанська реакція та Директорія у Франції (1794-1799 рр.)
16.8. Консульство й імперія Наполеона
16.9. Кодекси Наполеона
16.10. Відновлення монархії у Франції. Хартії 1814 р. і 1830 р.
16.11. Друга республіка у Франції
16.12. Конституція Другої республіки 1848 р.
16.13. Переворот Луї Бонапарта та встановлення Другої імперії
16.14. Паризька комуна 1871 р.
16.15. Третя республіка у Франції. Конституційні закони 1875 р.
ТЕМА 17 Розвиток буржуазної держави та права США
17.1. Боротьба американських колоній за незалежність. Декларація незалежності США
17.2. Статті конфедерації 1781 р.
17.3. Конституція США 1787 р.
17.4. Біль про права 1791 р.
17.5. Громадянська війна в США та її наслідки
17.6. Джерела й основні риси американського права
ТЕМА 18 Буржуазна держава та право Японії
18.1. Реставрація Мейдзі
18.2. Реформи 70-80-х рр. XVIII ст. в Японії
18.3. Реформа державного ладу
18.4. Конституція Японії 1889 р.
История государства и права зарубежных стран:
  1. Руденко Т.А.. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран: Ответы на экзаменационные билеты. - М.: Аллель-2000. - 64 с. - 2005 год
  2. К. И. Батыр. История государства и права зарубежных стран: Учеб. - 4-е изд.. пеоераб. и доп. - М.: ТК Велби -496 с. - 2003 год
  3. Варьяс, Михаил Юрьевич. Теократическое государство в романо-германской правовой системе / Диссертация - 2003 год
  4. Лурье И.М.. Лурье И.М. Очерки древнеегипетского права XVI - X вв. до н.э. Издательство Государственного Эрмитажа, Ленинград , 354 с. - 1960 год