Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право УкраїниАдминистративный статус
СОДЕРЖАНИЕ:
Армаш Надія Олексіївна. Керівник органу виконавчої влади: адміністративно-правовий статус. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ",2006. - 248 с., 2006
У монографії викладене авторське бачення поняття «адміністративно-правовий статус керівника органу виконавчої влади», визначені та охарактеризовані його елементи; аналізуються питання, які не входять до змісту адміністративно-правого статусу керівника органу виконавчої влади, але тісно пов'язані з ним, зокрема, вимоги, які висуваються до претендентів на посади керівників органів виконавчої влади та тих обмежень, що пов'язані з перебуванням на цій посаді; досліджено особливості реалізації адміністративно-правого статусу керівника органу виконавчої влади у відносинах відповідальності. Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управілння
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА 1 історичний огляд розвитку системи центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні у 1990-2005р.
§ 1. Розвиток центральних органів виконавчої влади в Україні у 1990-2005 р.
§ 2. Розвиток місцевих органів виконавчої влади в Україні у 1990#x2011;2004 роках
ГЛАВА 2 загальна ХАРАКТЕРИСТИКА правового статусу керівників органів виконавчої влади
§1. Система органів виконавчої влади України
§ 2. Поняття керівника органу виконавчої влади та його адміністративно-правового статусу
§ 3. Компетенція як елемент адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади
§ 4. Основні умови заміщення посад керівників органів виконавчої влади
Керівником органу виконавчої влади може бути лише громадянин Україн
Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
ГЛАВА 3 Особливості адміністративно-правового статусу різних категорій керівників
§ 1. Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних службовців
§2. Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних політичних діячів
§ 3. Обмеження, пов?язані з перебуванням на посадах керівників органів виконавчої влади
- Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
Службовець не має права вчиняти дії, передбачені ст. 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".
ГЛАВА 4 реалізація адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади у відносинах відповідальності
§ 1. Загальна характеристика відповідальності керівників органів виконавчої влади
§ 3. Особливості відповідальності державних політичних діячів
ПІСЛЯМОВА
Административный статус: