Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право зарубіжних країнДжерела, система і структура конституційного права → 
« Попередня Наступна »
Мальцев В. А.. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. - Воронеж: Видавництво Воронезького державного університету,. - 384 с., 1999 - перейти до змісту підручника

Конституції зарубіжних країн

1.

Основні риси та особливості конституцій зарубіжних країн.

2.

Особливості прийняття, набуття чинності і зміни конституцій зарубіжних країн. 3.

Роль установчих зборів у прийнятті конституцій. 4.

Способи зміни конституцій в зарубіжних країнах. 5.

Роль народної ініціативи і референдуму в зміні зарубіжних конституцій.

Механізм конституційного контролю 6.

Основні прийоми і методи конституційного тлумачення в зарубіжних країнах. 7.

Законодавчі акти, що регламентують організацію і діяльність органів конституційного контролю в зарубіжних країнах. 8.

Особливості конституційного контролю у Франції. 9.

Особливості конституційного контролю в країнах "американської системи". 10.

Форми конституційного контролю в зарубіжних країнах. 11.

Організація органів конституційного контролю в зарубіжних країнах. 12.

Процедури формування органів конституційного контролю в зарубіжних країнах. 13.

Опції органів конституційного контролю. 14.

Повноваження органів конституційного контролю за кордоном. 15.

Порядок розгляду спорів з конституційності нормативних актів у зарубіжних країнах.

Основи правового становища особистості в зарубіжних країнах 16.

Закордонне законодавство про права і свободи. 17.

Реалізація політичних прав громадян за кордоном. 18.

Реалізація принципу рівноправності за кордоном. 19.

Конституційні обмеження прав і свобод в зарубіжних країнах. 20.

Рівність прав і свобод в зарубіжних країнах. 21.

Гарантії прав і свобод в зарубіжних країнах.

22. Омбудсмен - складова частина механізму захисту прав людини. 23.

Відповідальність за порушення прав і свобод в зарубіжних країнах. 24.

Міжнародно-правові гарантії захисту прав і свобод. 25.

Особливості набуття громадянства в зарубіжних країнах. 26.

Припинення громадянства за кордоном.

Конституційно-правовий статус політичних інститутів 27.

Поняття і риси соціальної держави. 28.

Поняття й основні риси правової держави. 29.

Поняття демократичної держави. 30.

Світська держава і його конституційні характеристики. 31.

Конституційно-правовий статус збройних сил в зарубіжних країнах. 32.

Державний апарат в зарубіжних країнах. 33.

Конституційні засади внутрішньої політики закордон ного держави.

N/54. Функції політичних партій в зарубіжних країнах. 35.

Участь політичних партій у формуванні та контролі за діяльністю органів влади. 36.

Ідеологічна функція політичних партій за кордоном. 37.

Роль зарубіжних політичних партій у вирішенні соціальних конфліктів. 38.

Роль зарубіжних політичних партій в мобілізації виборців на підтримку партійних кандидатів. 39.

Роль політичних партій в організації та проведенні виборчих кампаній за кордоном. 40.

Соціально-політична класифікація політичних партій за кордоном. 41.

Протиправність неофашистських партій в зарубіжних країнах. 42.

Виборчі руху в зарубіжних країнах. 43.

Поняття і роль парламентських партій в зарубіжних країнах. 44.

Конституційно-правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах (на прикладі ФРН, Франції, Португалії). 45.

Форми і методи інституціалізації політичних партій за кордоном. 46.

Порядок створення політичних партій в зарубіжних країнах. 47.

Умови і межі діяльності партій за кордоном.

V48. Багатопартійність і її види в зарубіжних країнах.

49. Фінансування діяльності політичних партій. 50.

Механізм контролю за фінансовою діяльністю зарубіжних партій. 51.

Відповідальність зарубіжних політичних партій. 52.

Відповідальність партій за фінансові порушення та зловживання. 53.

Громадські об'єднання в зарубіжних країнах. 54.

Функції громадських об'єднань за кордоном. 55.

Конституційно-правове регулювання статусу громадських організацій за кордоном. 56.

Організація і види підприємницьких організацій в зарубіжних країнах. 57.

Лобістські організації в зарубіжних країнах. 58.

Професійні спілки за кордоном. 59.

Вплив релігійних громад та церкви на політичне життя зарубіжних країн. 60.

Конституційно-правове регулювання релігійних відносин і статусу церков у зарубіжних країнах. 61.

Конституційно-правове регулювання засобів масової інформації за кордоном. 62.

Порушення законодавства про зарубіжних засобах масової інформації та відповідальність за них.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституції зарубіжних країн "
 1. Т е м а 3. Поняття, значення, сутність і зміст конституцій в зарубіжних країнах
  конституцій. Матеріальне і формальне розуміння конституції. Поняття юридичної і фактичної конституцій. Основні риси та особливості конституцій зарубіжних країн. Соціально-політична сутність конституції. Соціальні функції конституції. 2. Об'єкти конституційного регулювання. Дія конституції. 3. Основні етапи конституційного розвитку зарубіжних країн. 4.
 2. I. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ лекційні заняття
  конституційного (державного) права зарубіжних країн 1. Поняття і предмет конституційного ^ державного) права зарубіжних країн. 2. Конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах, їх зміст, специфіка, види та характерні риси. 3. Суб'єкти конституційно-правових відносин в зарубіжних країнах. 4. Система джерел конституційного (державного) права
 3. Мальцев В. А.. Довідковий посібник з курсу "Конституційне (державне) право зарубіжних країн": Навчальний посібник для студентів-заочників. Воронеж: Видавництво Воронезького державного університету. - 328 с., 2001

 4. II. ПЛАН проведення семінарських занять
  конституційного (державного) права зарубіжних країн Конституція - основний закон держави. Конституційні, парламентські та органічні закони. Конституційні звичаї (конституційні угоди). Акти парламентів, глав держав і урядів. Тема 2. Конституції зарубіжних держав 1. Поняття і значення конституції, її основні риси та властивості. 2. Види, форми і
 5. Тема 1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн як галузь права
  конституційне право "і" державне право ". Сутність і призначення конституційного (державного) права зарубіжних країн. 2. Предмет конституційного (державного) права зарубіжних країн. Особливості конституційно-правових норм та інститутів в зарубіжних країнах. 3. Конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах, їх зміст, специфіка, види та характерні риси.
 6. Питання 3. Конституції зарубіжних країн
  зарубіжних
 7. Внутрішня структура зарубіжних конституцій
  конституції розуміється як порядок її організаційної будови. Серед різних структур конституцій можна вказати наступні: Преамбула конституції (фр. " preambule "- передмова) - вступна частина конституції, в якій зазвичай викладаються принципові положення, спонукальні мотиви, цілі видання відповідного акта. Преамбула конституції містить так звані норми-цілі і
 8. Т е м а 2. Конституційне (державне) право як наука і навчальна дисципліна 1.
  конституційного (державного) права. Предмет, система і джерела науки конституційного (державного) права зарубіжних країн. Зародження і розвиток вітчизняної науки зарубіжного конституційного (державного) права. Сучасна юридична література в області зарубіжного конституційного (державного) права. 2. Основні напрямки та школи в сучасній зарубіжній
 9. Тема 6. Громадянство і режим іноземців в зарубіжних країнах
  зарубіжних країнах. Конституційно-правове регулювання громадянства. 4. Підстави та порядок набуття громадянства в зарубіжних країнах, філіація. Принципи "право грунту" і "право крові". Натуралізація. Відновлення в громадянстві. Оптация. 5. Припинення громадянства. Відмова від громадянства . Втрата громадянства. Позбавлення громадянства. 6. Правовий статус іноземців. Безгражданство
 10. Мальцев В. А.. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. - Воронеж: Видавництво Воронезького державного університету, . - 384 с., 1999

 11. Питання 2. Джерела конституційного (державного) права зарубіжних країн
  конституційного (державного) права зарубіжних
 12. Глава 1. Порівняльний аналіз регламентації відповідальності за вимагання та шантаж в кримінальному праві Росії і зарубіжних країн
  зарубіжних
 13. Глава 1. Порівняльний аналіз регламентації відповідальності за вимагання та шантаж в кримінальному праві Росії і зарубіжних країн
  зарубіжних
 14. НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА
  конституційної кризи / / США: Економіка, політика, ідеологія. 1993. № 5. Виконавча влада: Порівняльно-правове дослід.: Зб. ст. М., 1995. Корольов А. І., Казанцев С. М. Державне управління та право: історія і сучасність. М., 1984. Крилова Н . С. Апарат державного управління сучасної Франції. М., 1982. Лангенберг X. Який уряд нам потрібно? (О
 15. Тема 35. Місцеве управління і самоврядування в зарубіжних країнах 1. Поняття місцевого
  конституціях та інших законодавчих актах. Тема 36. Державний контроль щодо місцевого самоврядування 1. Різні форми контролю з боку центральних органів та уповноважених державної влади на місцях. 2. Власний контроль і адміністративне втручання. 3. Фінансовий контроль. 4. Судова відповідальність муніципальних