Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право Росії → 
Конституційно-правові основи
конституційно-правові основи
Ромашко Олена Алсксандровна Державні органи зі статусом юридичної особи як особливі суб'єкти конституційно-правових відносин. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Архангельськ-2006 2006

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. спеціальність: 12.00.02 Конститу ционное право, муніципальне право 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Златопольский, Антон Андрійович Політичні права і свободи громадян та механізм їх реалізації в Російській Федерації [Електронний ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02-М.: РДБ, (З фондів Російської Державної Бібліотеки) 2006

Мета, полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних положень, вітчизняного із зарубіжного законодавства, практики його реалізації, виявити механізм правого регулювання політичних прав і свобод громадян та розробити практичні пропозиції щодо доповнення існуючої системи правових актів, що регулюють цю сукупність суб'єктивних правомочностей. Ця мета досягається вирішенням наступних завдань: - на основі аналізу поглядів вчених-юристів розглянути теоретичний зміст і виявити сутність політичних прав і свобод громадян;

Овсянников, Роман Миколайович Конституційно -правове регулювання політичних прав і свобод громадян в Російській Федерації та роль органів внутрішніх справ у їх реалізації / Дисертація 2006
Мета цього дисертаційного дослідження полягає в комплексному дослідженні конституційно- правового регулювання політичних прав і свобод громадян у Російській Федерації, вивченні та аналізі їх юридичного змісту, практичного забезпечення реалізації зазначених прав і свобод в діяльності органів внутрішніх справ, а також у розробці основних напрямів вдосконалення даного інституту.
Кулекко Наталія Іванівна Конституційно-правові основи російського нотаріату / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 2005

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше, на рівні дисертаційної роботи предметом окремого комплексного дослідження став інститут конституційно-правових основ і принципів нотаріальної діяльності в Російській Федерації. Зроблено спробу обгрунтувати необхідність вдосконалення механізму реалізації державно-владних повноважень в нотаріальній сфері, в рамках Конституції Російської Федерації. Виявлено історичні, теоретичні та практичні передумови оформлення нових правових основ владного впливу на аналізований інститут, показано його вплив на розвиток органів юстиції та становлення інститутів приватного права.

Докладно досліджено проблеми реалізації органами місцевого самоврядування державних повноважень пов'язаних із здійсненням окремих нотаріальних дій. При цьому внесені конкретні пропозиції щодо вдосконалення федерального законодавства.

Анциферова Ольга Валернановна Забезпечення єдності законодавчої системи Російської Федерації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 2003
Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному дослідженні проблем забезпечення єдності законодавчої системи Російської Федерації, а також у розробці основних напрямів вдосконалення даного інституту.
Арзуманов Сергій Георгійович Конституційно-правові засоби забезпечення відповідності законодавства суб'єктів Російської Федерації Конституції Російської Федерації і федерального законодавства / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 2002

Наукова новизна дисертаційного дослідження зумовлена ??тим обставиною, що в ній досліджено теоретичні проблеми забезпечення відповідності Конституції Російської Федерації законодавства суб'єктів Російської Федерації, розглядаються підсумки першого етапу практичної роботи з приведення у відповідність із федеральним законодавством нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації. У дисертації проаналізовано існуючі протиріччя, запропоновані механізми забезпечення стабільності федеративної конституційно-правової системи та організаційно-правові гарантії підтримки її цілісності.

Гошуляка Віталій Володимирович ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО І СТАТУТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА суб'єктів Російської. ДІССЕРТАЦІЯна здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Пенза - 1999 1999

12.00.02 - конституційне право; державне управління; адміністративне право; муніципальне право. За останнє десятиліття в Російській Федерації відбулися разючі і масштабні зміни в усіх сферах суспільного життя, які викликали необхідність змін в системі національного законодавства. Після укладення в 1992 Федеративного договору та прийняття нової Конституції Російської Федерації, поширюючи принцип федералізму на всю територію Росії, суб'єкти федерації отримали право на своє власне законодавство. Це призвело до значного розширення законодавчої бази конституційного права Російської Федерації, яка у зв'язку зі зміненими умовами вимагає свого вивчення. Звідси випливає теоретична і практична значущість розгляду конституційного та статутного законодавства суб'єктів Російської Федерації.