НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Конституційні характеристики Російської Федерації

Будь конституція вирішує завдання закріплення політичних, економічних і соціальних основ конституційного ладу, т.

тобто основних принципів, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини.

До політичних основам держави відносять форму держави (вона виражається у формі державного устрою, у формі правління, у формі політичного режиму), відношення держави до закону, своїм громадянам, громадським і релігійним об'єднанням і т. д .

Ф о рм а державного устрою - це територіальна організація державної влади, співвідношення держави як цілого з його складовими частинами. Виділяють три форми державного устрою - унітарна держава, федеративна держава (федерація) і конфедерація.

Унітарна держава - це цілісне централізована держава, адміністративно-територіальні одиниці якого (області, провінції, округи та т. д.) не мають статусу державних утворень і не мають суверенні права. До таких держав належать, наприклад, Італія і Болгарія.

Федеративна держава - це єдина суверенна союзну державу, суб'єкти якого в межах своїх територіальних або національно-територіальних утворень і в рамках суверенітету єдиної федеративної держави мають самостійним державно-правовим статусом, мають свої системи органів державної влади та своє законодавство. Яскравими прикладами держав даного типу є США і ФРН.

Конфедерація - це союз суверенних держав, утворених для досягнення певних цілей (військових, економічних та ін.) Тут союзні органи лише координують діяльність держав-членів конфедерації і тільки з тих питань, для вирішення яких вони об'єдналися. Конфедерація - досить рідкісна форма державного утворення (наприклад, Швейцарія).

Форма правління визначається як спосіб організації верховної державної влади, порядок утворення її органів, їх взаємодії між собою і з населенням.

В даний час виділяють дві основні форми правління - монархія і республіка.

Монархія - форма правління, де вища державна влада належить одноосібного глави держави - монарху (королю, царю, імператору, шаха і т. д.), який займає місце глави держави в спадщину і не залежить від народного волевиявлення. Залежно від ролі монарха в управлінні державою прийнято розрізняти конституційні та абсолютні монархії.

Республіка - це форма правління, в якій вища державна влада належить виборним представницьким органам, що обирається на певний термін і несучим відповідальність перед виборцями.

Політичний режим держави - сукупність прийомів і методів, за допомогою яких державні органи здійснюють належну їм владу.

Політичні режими бувають демократичними, тоталітарними, авторитарними, клерикальними і т. д.

Найважливішими ознаками демократичної держави є реальна представницька демократія з сформованими правовими інститутами і забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Важливою складовою політичних основ є принцип правової держави. Даний принцип означає верховенство закону, підпорядкування членів суспільства і держави праву, дія принципу поділу влади, вищий пріоритет прав і свобод людини і громадянина та незалежність суду.

До політичних основам держави також слід віднести принцип ідеологічної багатоманітності і незалежності у відносинах держави і релігійних об'єднань. Це означає, що кожен має право вільно створювати, поширювати, захищати свої погляди та ідеї. Жодна ідеологія не може бути встановлена ??в якості державної чи обов'язкової. Водночас взаємини держави і церкви будуються на основі взаємного невтручання в справи один одного (це ознака світської держави). Релігійні об'єднання відділені від держави та є рівними перед законом. Жодна релігія не може встановлюватися в якості державної чи обов'язкової.

Економічні основи закріплюють єдність економічного, простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримку конкуренції, свободу економічної діяльності, а також різноманіття та рівний захист усіх форм власності (приватної, публічної та інших).

Соціальні основи держави виражаються у формуванні державної соціальної політики, метою якої є забезпечення гідного життя і вільного розвитку людини, її соціальної захищеності, охорона праці і здоров'я людей; встановлення гарантованого мінімального розміру оплати праці; розвиток системи соціальних служб; забезпечення державної підтримки сім'ї, материнства, батьківства і дитинства, інвалідів та людей похилого віку і т. д.

За сукупністю проаналізованих вище конституційних ознак Російська Федерація, як зазначено в першому розділі Конституції РФ, є демократичною , федеративним, правовою державою з республіканською формою правління, соціальним і світським за правовою природою, з ринковим характером економічних відносин. 7.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційні характеристики Російської Федерації "
 1. Меліхова Л. В.. Основи права. Ростов н / Д вид-во «Фенікс». - 416 с., 2000

 2. Науково-теоретичне значення роботи
  конституційно-правового статусу індивідуального підприємця, які розвивають і доповнюють розділ науки конституційного права, присвячений інституту прав і свобод людини і громадянина. У дисертації сформульовані змістовні характеристики понять: «конституційно-правовий статус індивідуального підприємця», «зміст конституційно-правового статусу індивідуального
 3. § 6. Місце Конституційного Суду Російської Федерації в судовій системі. Повноваження Конституційного Суду Російської Федерації
  Конституційний Суд Російської Федерації займає в судовій системі РФ особливе місце. Це пов'язано з тим обставиною, що в статті 4 Федерального Закону «Про судову систему Російської Федерації» зазначено, що Конституційний Суд РФ є федеральним судом1. Структура, компетенція та інші сторони діяльності Конституційного суду регламентовані Федеральним Законом від 21 липня 1994
 4. II. Акти Конституційного Суду Російської Федерації
  конституційності пунктів 2 і 3 частини I ст. 11 Ззкона Російської Федерації від 24 червня 1993 року «Про федеральних органах податкової поліції» / / СЗ РФ, 1997, № 1, ст. 197. Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 3 квітня 1998 року № 10-П «У справі про перевірку конституційності пунктів 1, 3 і 4 статті 49 Федерального закону від 15 червня 1996 року« Про товариства власників житла »в
 5. Мета і завдання дисертаційного дослідження.
  Конституційно-правового статусу індивідуального підприємця, аналіз Конституції Російської Федерації, чинного законодавства про права та обов'язки індивідуального підприємця, вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування з урахуванням сучасної політики і тенденцій розвитку Російської держави. У процесі дослідження були поставлені
 6. Судові акти:
  конституційності абзацу восьмого пункту 1 статті 20 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» у зв'язку зі скаргою громадянина А. Г . Меженцева / / Вісник Конституційного Суду РФ. 2006. № 1. 2. Ухвала Верховного Суду Російської Федерації від 17 серпня 1999 року № КАС99-182. СПС Консультант Плюс. 3. Рішення Верховного Суду Російської Федерації від 22 червня 1999 року №
 7. 1.2. Рішення Конституційного Суду Російської Федерації 1.
  Конституційних прав п. 2 ч. 3 ст. 56 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації / / Російська газета. 2003. 27 травня. 2. Визначення Конституційного Суду Російської Федерації від 12 травня 2003 р. по скарзі громадянина Коваля Сергія Володимировича на порушення його конституційних прав положеннями ст. 47 і 53 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації / / Російська газета. 2003.
 8. Тема 20. Основи конституційного права Китаю
  конституційного права країн, що розвиваються Національно-визвольна боротьба і крах колоніальної системи в повоєнний період. Виникнення суверенних держав у країнах третього світу. Прийняття конституцій і розвиток конституційного законодавства. Загальна характеристика діючих основних законів. Форми правління і державного устрою. Переважання централізму і
 9. Т е м а 8. Держава
  конституційно-правового інституту. Різне розуміння терміну "держава". Государственноподобние освіти. Відмінність держави від інших політичних інститутів. 2. Функції, притаманні сучасному демократичному го-сударству: а) політична функція; б) економічна функція; в) соціальна функція; г) ідеологічна функція. 3. Державний суверенітет: поняття і
 10. ГЛАВА 6о УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства-Зі статті 125 1. Конституційний Суд України складається з 19 суддів. 2. Конституційний Суд Російської Федерації за запитами Президента Російської Федерації, Ради Федерації, Державної Думи, однієї п'ятої членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи, Уряду Російської
 11. Тема 9. Діяльність адвоката в конституційному судочинстві
  конституційного судочинства. Приводи і підстави до розгляду справи в Конституційному Суді РФ і конституційних (статутних) судах суб'єктів Російської Федерації. Процесуальні права та обов'язки адвоката - представника сторони у конституційному судочинстві. Підготовка адвокатом звернення до Конституційного Суду і документів, які додаються до звернення. Участь адвоката в
 12. Відомості про автора
  конституційного та муніципального права, читає курси: Конституційне (державне) право Російської Федерації, Виборче право. Загальний список праць понад 160
 13. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  АПК РФ - Арбітражно-процесуальний кодекс Російської Федерації ВАС РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації Відомості СНР РФ і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації ЗС РФ - Верховна Рада Російської Федерації ГКРФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільно-процесуальний кодекс Російської Федерації
 14. $ 2. Види конституційних обов'язків у системі елементів конституційно-правового статусу індивідуального підприємця
  конституційних обов'язків у системі елементів конституційно-правового статусу індивідуального підприємця носить багатоцільовий характер. Головна з цих функцій - узгодити громадські та особисті інтереси. С. С. Алексєєв вважав, що юридичні обов'язки втілюють у собі «початку організованості, дисципліни і відповідальності». Саме організаційна роль обов'язків дозволяє їм впливати