Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяРозслідування злочинів → 
« Попередня Наступна »
ВАЛЛАСК Олена Володимирівна . Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006 - перейти до змісту підручника

№ 5. Коротка типова програма початкового етапу розслідування приготовляемого або вчиненого організованою групою розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів

Слідча ситуація. Кримінальну справу порушено на підставі матеріалів, представлених органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, в яких є відомості про раніше скоєні злочини організованою групою, про типові способи вчинення даного злочину, про типовий предмет злочинного посягання.
Можливі три основні варіанти розглянутої слідчої ситуації.

1. Є дані про підготовлюваний шахрайстві з використанням цінних паперів, склад учасників злочинної групи, способі злочинного посягання, але невідомо хто стане черговою «жертвою», час і місце вчинення злочину.

Загальна задача: Слідчому необхідно визначити передбачуваний предмет злочинного посягання, місце і час вчинення підготовлюваного шахрайства з метою припинення злочинного посягання.

145

2. Злочин підготовлено, є відомості про час, місце його вчинення, складі учасників, спосіб вчинення, передбачуваному потерпілому. Ситуація знахо диться під контролем правоохоронних органів.

Загальна задача: Перед слідчим стоїть завдання координації його дій і співробітників органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з метою затримання злочинців безпосередньо при вчиненні злочину, тобто взяття на гарячому.

3. При спробі здійснення нового розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів учасники злочинної групи, про які є достатня інформа ція у органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, були затримані.

Загальна задача: Слідчому необхідно з'ясувати всі обставини, що підлягають встановленню у кримінальній справі.

Можливі слідчі версії; 1.

Встановлені факти шахрайства з використанням цінних паперів вчинені з використанням одного або декількох способів злочину однією організованою групою. 2.

Встановлені факти шахрайства з використанням цінних паперів вчинені різними суб'єктами, в тому числі організованою групою.

Типові завдання: 1.

Узагальнивши інформацію, отриману в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановити гаданий складу злочинної групи, розподіл ролей між членами злочинної групи, ступінь участі кожного з них у скоєних розкраданнях шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, місце проведення зборів членів групи. Щодо суб'єктного складу встановити обставини, зазначені в пункті 1 програми № 1, пунктах 1.1.-1.4. програми № 2. 2.

Встановити типові способи здійснення розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, застосовувані злочинною групою, а також спосіб, використаний (запланований до використання) для здійснення чергового посягання:

a . Способи шахрайства при видачі векселів, перераховані в пунктах 6.1.-6.5 програми № 1.

B. Способи розкрадання векселів шляхом шахрайства:

146 -

Підміна справжнього векселі на підроблений у процесі обміну документами з потерпілим при укладанні з ним угоди або вчиненні інших дій. -

Підміна справжнього векселі на підроблений в процесі здійснення операцій, пов'язаних з поданням векселя до оплати векселедавцю.

-

Підміна справжнього векселі на підроблений у процесі видачі цінного паперу. -

Заволодіння векселем під виглядом його покупки, з використанням підроблених документів про оплату. -

Заволодіння векселем в обмін на неіснуючі товари, невиконані роботи і ненадані послуги.

-

Заволодіння векселем шляхом обманного отримання цінного паперу під приводом його необхідності для процедури підготовки до укладення майбутньої угоди. -

Заволодіння раніше проданих векселем під виглядом відновлення втраченого права на цінному паперу. -

Розкрадання шляхом шахрайства векселів керівниками комерційних чи інших структур при укладанні договорів на їх переведення в готівку з представниками різних організацій і підприємств. -

Збут підроблених цінних паперів.

3. Встановити предмет злочинного посягання: грошові кошти, цінний папір, що надає її власникові сукупність майнових прав, або інше майно. 3.1.

Якщо предметом злочинного посягання з'явилися неемісійні цінні папери, то необхідно встановити вид категорію (тип) цінних паперів і залежно від їх виду наявність всіх обов'язкових реквізитів цінного паперу, передбачених законодавством. 3.2.

Якщо предметом злочинного посягання з'явилися емісійні цінні папери, то необхідно встановити наступне: 3.3.

147-дата державної реєстрації та державний реєстраційний

номер випуску цінних паперів, найменування реєструючого органу,

здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів ; -

вид, категорія (тип) цінних паперів; -

номінальна вартість одного цінного паперу; -

кількість цінних паперів у випуск; -

форма випуску цінних паперів; -

розмір дивіденду (за привілейованими акціями) або відсотка (по облігаціях); -

сукупність прав, що надаються власнику цінного паперу.

3.3. Якщо предметом злочинного посягання з'явилися цінні папери не як фінансовий інструмент, який можна реалізувати іншим особам, то необхідно встановити, на заволодіння яким саме майном були на мовані дії винних осіб: -

безготівкові грошові кошти (сума, вид рахунку, на якому вони містяться, найменування кредитної організації, в якій відкрито рахунок, на чиє ім'я відкритий рахунок та інші істотні факти); -

рухоме майно (яке саме, колишній власник); -

нерухоме майно (яке саме; колишній власник); -

майнові права (які конкретно); -

підприємство як майновий комплекс ( його основні характеристики); -

інше майно.

3.4.

Від кого, де і коли були отримані цінні папери або інше майно? 3.5.

Яким договором оформлялася передача цінних паперів або іншого майна з використанням цінних паперів? 3.6.

Які події передували або супроводжували відчуженню цінних паперів або іншого майна? 3.7.

Де знаходяться в даний час цінні папери або інше майно, котре з'явилося предметом злочинного посягання в даному злочині? 3.8.

148

4. Встановити характер і розмір шкоди, заподіяної розкраданням, здійснений ним шляхом шахрайства з використанням цінних паперів: 4.1.

Встановити номінальну вартість цінних паперів. 4.2.

Встановити ринкову вартість цінних паперів. 4.3.

Встановити ціну реалізації цінних паперів (зазначену в договорі про їх відчуження). 4.4.

Якщо предметом злочинного посягання з'явилися не цінні папери, а інше майно, встановити його вартість.

5. Встановити місце і час злочинного посягання: 5.1.

Залежно від використаного злочинцями способу здійснення розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів встановити місце підготовки до здійснення злочинного посягання, його безпосереднього вчинення, а також місце приховування слідів злочину і розпорядження викраденим. 5.2.

В які терміни здійснювалися дії з підготовки, безпосереднього здійснення, приховування слідів і розпорядженню викраденим майном? 5.3.

Дата укладення угод з відчуження цінних паперів або іншого майна? 5.4.

Якщо в результаті здійснення розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів винні особи набули майнових прав, коли у них виникла можливість їх здійснення?

6.

Встановити потерпілих. 7.

Чи є зв'язок між досконалими раніше розкраданнями шляхом шахрайства з використанням цінних паперів та злочинами, імовірно досконалими організованою групою? Не збігаються чи прикмети підозрюваних по аналогічних злочинів?

Розроблені дисертантом короткі типові програми містять набір загальних завдань, що визначають напрямок пошукової діяльності слідчого. Програми призначені для того, щоб слідчий міг правильно

149 аналізувати наявну інформацію, адекватно орієнтуватися в ситуації, що складається, цілеспрямовано визначати загальні і приватні задачі розслідування і на їх основі планувати слідчо-оперативні заходи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 5. Коротка типова програма початкового етапу розслідування приготовляемого або вчиненого організованою групою розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів "
 1. Глава 3. Обставини, що підлягають встановленню, і короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
  короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних
 2. Наукова новизна і практична значущість дослідження
  короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, а також короткі типові програми розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, які можуть бути використані для розробки інших видів криміналістичних програм і в практиці
 3. 3.2. Короткі типові програми початкового етапу розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
  короткі програми розслідування розкрадань власності юридичних осіб. Методичні рекомендації. СПб., 1992. Лазарєв Д.В. Лжеекспортное шахрайство: поняття, криміналістична характеристика, програма розслідування: Дис ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. 131 сфері присвячена робота М. комер, який розробив схематичні програми дослідження події з
 4. Цілі і завдання дослідження
  коротких програм дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 7) розробка коротких програм початкового етапу розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, тобто «Корпоративного захоплення» організації. Об'єкт і предмет
 5. Висновок
  коротких типових програм розслідування даної групи розкрадань. На основі зазначених програм нами розроблені короткі типові програми розслідування злочинів, якi характеризуються як «корпоративні захвати». Зазначені програми покликані допомогти співробітникам правоохоронних органів правильно сформулювати загальні і приватні задачі розслідування, визначити необхідні засоби і способи
 6. Дисертації. Автореферати дисертацій
  типова програма дослідження події з ознаками легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом: Дис ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. - 190 с. 282. Бебія З.Р. Криміналістична характеристика і програми розслідування ухилення від сплати податків з організацій: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.-190 с. 283. Бембеева Г.В.
 7. 2. Коротка типова програма дослідження події з ознаками злочину, що характеризується як «корпоративне захоплення», інформація про скоєння якого або підготовці до його скоєння отримана з контролюючих органів
  типових програм, що включають не тільки початковий, а й наступні етапи розслідування, є темою наших подальших наукових досліджень.
 8. Коротка програма навчального курсу (в редакції від 10.05.2002 р.)
  програма навчального курсу (в редакції від 10.05.2002
 9. ВАЛЛАСК Олена Володимирівна. Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006

 10. 150 3.3. Короткі типові програми початкового етапу розслідування посягання на підприємство, як майновий комплекс
    короткі типові програми допоможуть певною мірою полегшити роботу слідчого в цьому відношенні. У програмах вказані загальні завдання, які необхідно вирішити слідчому, намічені напрями пошуку необхідної інформації, а також заходи, які йому слід зробити для вирішення поставлених завдань. Це значною мірою гарантує повноту вивчення обстановки та інших
 11.  № 4. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів при реалізації потерпілому незабезпечених векселів
    програми № 1, пункти 1.1. - 1.4. програми № 2). Чи є запідозрені особа векселедавцем, векселедержателем, професійним посередником? 2. Чи була укладена між потерпілим і запідозреним особою угода? Яка угода? Як була оформлена угода (усно, проста письмова форма, нотаріально засвідчена)? Чи укладено договір в належній формі з дотриманням всіх вимог
 12.  Л. В. Смоліна. Короткий курс по кримінально-виконавчому праву: навч. посібник. - М.: Видавництво «Окей-книга». - 143 с. - (Швидка допомога студенту. Короткий курс)., 2008

 13.  § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти
    типів і видів; - органів управління освітою та підвідомчих їм установ і організацій. Освітня програма визначає зміст освіти певних рівня та спрямованості. У Російській Федерації реалізуються освітні програми, які поділяються на загальноосвітні (основні і додаткові) і професійні (основні та додаткові).
 14.  Косарєв, В. Н., Макогон, І. В.. Тактичні алгорітмиработис мікрооб'єктами в про-процесі розслідування злочинів [Текст]: навч. посібник / В.М. Косарєв, І.В. Макогон; ВолДУ, Урюпинський філія. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2005. - 120 с., 2005
    програм, які виступають сполучною ланкою між сучасними досягненнями криміналістики, чинними законодавчими положеннями і практичною діяльністю органів попереднього розслідування. Призначено для студентів та аспірантів юридичних вузів, а також слідчих, оперативних працівників, експертів і фахівців за спеціальними методам
 15.  Таблиця результатів дослідів з вивчення початкової швидкості ЕС відстріляних з пістолета «Вальтер», револьвера «Вікінг», пістолети «Макарич» і револьвера «Наган»
    JVo 11.11. Початкова око рость куль м / с 10х22Т .380 MEGUM 9-мм Р.А. 9-мм Р.А. Пістолі! «Вальтер» Револьвер «Вікінг» Пістолет «Макарич Револьвер« Наган »1 262,00 329,00 279,00 315,00 2 264,00 306,00 289,00 318,00 3 258,00 341,00 282,00 325,00 4 268,00 320,00 279,00 318,00 5 260,00 313,00 279,00 327,00 6 267,00 338,00 285,00 318,00 7 261,00 315,00 279 , 00 324,00