Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяРозслідування злочинів
ЗМІСТ:
ВАЛЛАСК Олена Володимирівна. Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006
Метою дисертаційного дослідження є виявлення закономірностей підготовки та здійснення розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, підготовка науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації розслідування злочинів у цій сфері.
Введення
Актуальність теми дослідження
Цілі і завдання дослідження
Нормативна правова база дисертаційного дослідження
Емпірична основа дисертаційного дослідження
Наукова новизна і практична значущість дослідження
Апробація результатів дослідження
Глава 1 . Аналіз кримінальних проявів у сфері обігу цінних паперів в історичному аспекті
1.1. Аналіз кримінальних проявів у сфері обігу цінних паперів в дореволюційній Росії
29 1.2. Аналіз кримінальних проявів у сфері обігу цінних паперів в сучасній Росії
Глава 2. Криміналістична характеристика розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
2.1. Поняття, елементи криміналістичної характеристики злочину, зв'язки і закономірності. Особливості обстановки розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
54 2.2. Предмет злочинного посягання при скоєнні розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
68 2.3. Суб'єкт розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів. Психічна діяльність винних осіб
84 2.4. Фізична діяльність суб'єкта розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
Глава 3. Обставини, що підлягають встановленню, і короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
3.1. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальних справах про розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
3.2. Короткі типові програми початкового етапу розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
№ 1. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів або іншого майна з використанням підроблених або недійсних векселів
139 № 2. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів кредитної організації з використанням підроблених векселів і документів про оплату придбаних векселів
141 № 3. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства векселів
№ 4. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів при реалізації потерпілому незабезпечених векселів
№ 5. Коротка типова програма початкового етапу розслідування приготовляемого або вчиненого організованою групою розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
150 3.3. Короткі типові програми початкового етапу розслідування посягання на підприємство, як майновий комплекс
2. Коротка типова програма дослідження події з ознаками злочину, що характеризується як «корпоративне захоплення», інформація про скоєння якого або підготовці до його скоєння отримана з контролюючих органів
Висновок
162 Список використаної літератури Закони та інші нормативні акти 1.
170 Матеріали судової та судово-арбітражної практики
Монографії, навчальні посібники
Статті 221.
Дисертації. Автореферати дисертацій
Додаток № 1 Стадії розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів:
Розслідування злочинів: