Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права
СОДЕРЖАНИЕ:
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004

У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України.
Для студентів, аспірантів (ад'юнктів) та викладачів вищих навчальних закладів, а також для науковців і практичних працівників.

Розділ I. поняття, завдання, СИСТЕМА І принципи кримінапьного права України. нанка кримінапьного права
1.1. Поняття й завдання кримінального права
1.2. Система і принципи кримінального права
1.3. Кримінальне право та суміжні галузі права
1.4. Наука кримінального права
Розділ II. ЗАКОН про кримінальну ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
2.1.Поняття і значення закону про кримінальну відповідальність
2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
2.3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
2.5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Розділ III. поняття зпочинн І КЛАСИФІКАЦІЯ зпочинів
3.1. Поняття злочину та його ознаки
3.2. Малозначність діяння як обставина, що виключає кримінальну відповідальність
3.3. Класифікація злочинів
Розділ IV. кримінальна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ та її ПІДСТАВИ.
4.1. Поняття кримінальної відповідальності
4.2. Підстави кримінальної відповідальності
4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
4.4. Види складів злочину
4.5. Склад злочину і кваліфікація злочину
Розділ V. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
5.1. Поняття об'єкта злочину
5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
5.3. Предмет злочину
5.4. Потерпілий від злочину
Розділ VI. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
6.1. Поняття об'єктивної сторони складу злочину
6.2. Суспільно небезпечне діяння
6.3. Суспільно небезпечні наслідки злочинного діяння
6.4. Причиновий зв'язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками
6.5. Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину)
Розділ VII. СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
7.1. Поняття суб'єкта злочину та його ознаки
7.2. Суб'єкт злочину - фізична особа
7.3. Осудність як ознака суб'єкта злочину. Поняття обмеженої осудності
7.4. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
7.5. Спеціальний суб'єкт злочину
Розділ VIII.СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
8.1. Поняття й ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
8.2. Вина у формі умислу
8.3. Вина у формі необережності
8.4. Змішана (подвійна) форма вини
8.5. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
8.6. Помилка та її кримінально-правове значення
Розділ IX. СТАДІЇ вчинення умисного злочини
9.1. Поняття і види стадій вчинення умисного злочину
9.2. Готування до злочину
9.3. Замах на злочин
9.4. Закінчений злочин
9.5. Добровільна відмова при незакінченому злочині
Розділ X. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ
10.1. Поняття, значення й ознаки співучасті
10.2. Види співучасників
10.3. Форми співучасті
10.4. Відповідальність співучасників
10.5. Причетність до злочину
Розділ XI. МНОЖИННІСТЬ ЗПОЧИНІВ
11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
11.2. Повторність злочинів
11.3. Сукупність злочинів
11.4. Рецидив злочинів
Розділ XII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКОЮЧПЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
12.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
12.2. Необхідна оборона
12.3. Уявна оборона
12.4. Затримання особи, що вчинила злочин
12.5. Крайня необхідність
12.6. Фізичний або психічний примус
12.7. Виконання наказу або розпорядження
12.8. Діяння, пов'язане з ризиком
12.9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
Розділ XIII. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
13.1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності
13.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
13.3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим
13.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
13.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки
13.6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
Розділ XIV. ПОНЯТТЯ, МЕТА, СИСТЕМА І ВИДИ ПОКАРАНЬ
14.1. Поняття покарання
14.2. Мета покарання
14.3. Система покарань
14.4. Окремі види покарань
Розділ XV. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
15.1. Принципи і загальні засади призначення покарання
15.2. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті
15.3. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
15.4. Призначення покарання за сукупністю злочинів
15.5. Призначення покарання за сукупністю вироків
15.6. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення
Розділ XVI. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКПРПННЯ ТА його відбнвпння
16.1. Поняття і види звільнення від покарання та його відбування
16.2. Звільнення від покарання у зв'язку із втратою особою суспільної небезпеки
16.3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
16.4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
16.5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
16.6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
16.7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
16.8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
16.9. Звільнення від покарання за хворобою
16.10. Амністія
16.11. Помилування
Розділ XVII. СУДИМІСТЬ
17.1. Поняття судимості та її правові наслідки
17.2. Погашення судимості
17.3. Зняття судимості
Розділ XVIII. примусові ЗАХОДИ медичного ХАРАКТЕРУ ТА примусове ПІКУВАННЯ
18.1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру й примусового лікування
18.2. Види примусових заходів медичного характеру
18.3. Застосування примусових заходів медичного характеру й примусового лікування
Розділ XIX. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКПРПННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ
19.1. Проблема кримінальної відповідальності неповнолітніх
19.2. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
19.3. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення
19.4. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
19.5. Особливості погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх
ЗМІСТ
Общие вопросы уголовного права:
  1. Волобуев А. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС для детей среднего и выше среднего роста и их родителей - 2009 год