НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяПсихологічні аспекти Криминалогия
ЗМІСТ:
ПАСТУШЕНЯ Олександр Миколайович. Криміногенна сутність особистості злочинця. Психологічний аспект: Дис. ... д-ра психол. наук, 2003

Метою дослідження є розробка психологічної концеп ¬ ції криміногенної сутності особистості злочинця і на її основі формулювання комплексу науково-практичних рекомендацій щодо со ¬ лення правоохоронної діяльності та засобів боротьби зі злочинністю, пов'язаних із застосуванням кримінально -правових заходів, прогнозуванням і попередженням злочинних діянні, виправленням засуджених.

ВСТУП
Актуальність дослідження.
Положення, що виносяться на захист.
Апробація результатів дослідження та впровадження.
ГЛАВА 1. Особа злочинця ЯК ОБ'ЄКТ психологічне дослідження
1.1. "Особистість" як базисна категорія в психологічному вивченні злочинця
1.2. Юридичні підстави підходу до особистості злочинця як до об'єкта психологічного дослідження
ВИСНОВКИ ПО ЧОЛІ
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ І КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ криміногенна СУЩНОСТИ ОСОБИСТОСТІ
2.1. Методологічні принципи психологічного дослідження криміногенної сутності особистості злочинця
Механізм інтелектуальної регуляції поведінки
Механізм емоційної регуляції
Механізм імпульсивної регуляції поведінки
Механізм афективної регуляції поведінки
2.2. Концепція та організація психологічного дослідження криміногенної сутності особистості злочинця
ВИСНОВКИ ПО ЧОЛІ
ГЛАВА 3. ПРОЯВ криміногенна ПОТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В злочинної поведінки
3.1. Типи генезису злочинної поведінки і притаманні в них типи криміногенної потенції особистості злочинця
Психологічний аналіз генезису насильницьких злочинів
3.2Основние боку інтеріндівідной характеристики криміногенної потенції особистості, притаманні в злочинній поведінці.
1. Особистісна прийнятність виду злочинного посягання.
2. Особистісна прийнятність об'єктів злочинного посягання.
3. Особистісна прийнятність тяжкості причини і шкоди.
5. Залежність особистісної прийнятності вчинення злочинного діяння від характеру зовнішніх і внутрішніх умов.
3.3. Типологія змістовних характеристик криміногенних схильностей особистості злочинця і основних умов їх прояву
Зовнішні умови прояву криміногенної схильності
Внутрішні умови, які впливають на прояв криміногенної схильності особистості
Актуальна соціальна роль суб'єкта
ВИСНОВКИ ПО ЧОЛІ
ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА криміногенна СУЩНОСТИ особистість злочинця
4.1. Характеристика целеполагающего у генезі злочинної поведінки і реалізуються в ньому психологічних властивостей особистості
4.2 Характеристика особистісної прийнятності злочинного способу дій як основи криміногенної сутності особистості злочинця
ВИСНОВКИ ПО ЧОЛІ
ГЛАВА 5. ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ криміногенна СУЩНОСТИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ В ВДОСКОНАЛЕННІ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З ЗЛОЧИННІСТЮ
5.1. Психологічні підстави оцінки особистості злочинця при вирішенні питань про його покарання
5.2. Концепція криміногенної сутності особистості злочинця як основа соціально - психологічного підходу до прогнозування тенденцій злочинності
5.3. Психолого-педагогічні завдання організації індивідуального і загального попередження злочинності в світлі концепції криміногенної сутності особистості злочинця
Комплекс психолого-педагогічних завдань профілактичного та виправного впливу на особистість
ВИСНОВКИ ПО ЧОЛІ
Висновок
1. Методологічні основи
2. Криміногенна сутність особистості
Найбільш загальна психологічна (сутнісна) характеристика криміногенної схильності особистості злочинця
Криміногенні схильності особистості
системоутворюючих ядро ??криміногенної схильності
6. Виникнення мети-способу у генезі злочинної поведінки
Мотівообразованіе і цілепокладання у генезі злочинної поведінки
Прогностически орієнтована оцінка особистості злочинця
9. Психологічний підхід до моніторингу соціальних передумов злочинності
10. Комплекс психолого-педагогічних завдань в організації
11. Перспектива подальшого розвитку юридико-психологічних знань про особистість злочинця
Список використаних джерел 1.
ДОДАТОК 1
КАРТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ДОДАТОК 2
МЕТОДИКА виявлення уявлень В ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИННОГО і правомірність способів задоволення потреб (вирішення проблемних ситуацій) І СУБ'ЄКТІВ ЦИХ СПОСОБІВ.
Психологічні аспекти Криминалогия: